asistent personal sau indemnizatie ?

Moderator: moderators

asistent personal sau indemnizatie ?

Postby dora » Mon Jul 09, 2007 6:49 am

SECtIUNEA a 2-a
Asistentul personal

Art. 34. - Persoana cu handicap grav are dreptul, in baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.
Art. 35. - (1) Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are vârsta minima de 18 ani impliniti;
b) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;
e) a absolvit cel putin cursurile invatamântului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pâna la gradul al IV-lea inclusiv, ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.
(2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in vârsta de pâna la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pâna la 7 ani.
Art. 36. - (1) Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi:
a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile legii;
b) program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamâna;
c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;
d) transport urban gratuit, in conditiile prevazute la art. 21;
e) transport interurban, in conditiile prevazute la art. 22.
(2) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal, inclusiv in cazul in care asistentul personal este ruda pâna la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia.
(3) in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.
Art. 37. - Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:
a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
d) sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Art. 38. - (1) Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
(2) Contractul individual de munca se intocmeste in 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la incheierea acestuia.
(3) Modalitatile si conditiile de incheiere, modificare si incetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 39. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii.
(2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.
Art. 40. - Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale in sarcina lui, precum si a celor prevazute in contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, in conditiile legii.
Art. 41. - (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de insotitor.
(2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si in cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta.

(3) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare.


(4) Optiunea se exprima prin cerere adresata in scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat in scris al acestora.
(5) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, in termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata in conditiile prevazute la alin. (4).
Art. 42. - (1) Indemnizatia lunara prevazuta la art. 41 alin. (3) este in cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
(2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile in a caror raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav.
(3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de protectie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa caz.
(4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara:
a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla in internate ori in centre de plasament aferente unitatilor sau institutiilor de invatamânt special;
b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice;
c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori a detentiei.
Art. 43. - Autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 42 alin. (2) au obligatia:
a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, in conditiile legii;
b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta.

http://www.scoalaparintilor.ro/legislat ... p-399.htmlVali,


pentru a le fi de ajutor si altor parinti, de ce ai optat pentru asistent personal?

care au fost pasii?
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby vali » Mon Jul 09, 2007 7:56 am

Am optat pentru asistent personal deoarece am vrut sa aiba doamna care sta actualmente cu Bogdan (o vecina dupa care Bogdan plange, sa atasat f. mult de ea) carte de munca si sa nu mai plece in Grecia.
Initial am vrut eu sa plec in concediu pentru ingrijirea copilului pana la 7 ani, dar conform ultimului ordin al Ministrului Muncii pe care l-am postat aici, nu pot beneficia de acest drept ,decat parintii care nu sunt asistenti personali / nu primesc indemnizatie de insotitor pentru acelasi copil. De aceea am optat sa intocmesc actele pentru asistent personal o alta persoana , ca in caz de necesitate sa pot beneficia si eu de concediu pentru ingrijirea copilului (asa se poate, dar sper sa nu fie cazul).
Pentru a schimba optiunea de la indemnizatie de insotitor la asistent personal se parcurg urmatoarele etape:
1. Se merge la Protectia Copilului (alocatii) si se da acordul in scris precum ca dorim sa schimbam optiunea.
2. Se asteapta cateva zile pentru a ajunge optiunea la Primarie (trimit cei de la Protectia Copilului prin posta)
3. Dupa ce Primaria primeste toate actele de la Prot. Copilului te prezinti cu posibilul asistent personal pentru incadrare la biroul de Asistenta sociala de unde ti se da o lista cu actele necesare incadrarii (sunt date si in legea 448).
Se acorda aceeasi suma la salar cu deosebirea ca se mai adauga sporul de vechime.
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby dora » Wed Aug 19, 2009 10:14 am

Indemnizatii marite pentru persoanele cu handicap
Marti, 12 Mai 2009


Persoanele cu handicap ar putea primi o indemnizatie lunara egala cu pensia sociala minima, indiferent de gradul de handicap, potrivit unei propuneri legislative transmisa ieri catre Camera Deputatilor.

Banii necesari ar putea proveni din impunerea unei taxe de lux pentru jocurile de noroc, au informat initiatorii, intr-o conferinta de presa. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost initiata de deputatul PNL Cristina Pocora, care a explicat ca sunt vizate toate categoriile de persoane cu handicap, circa 600.000 de persoane, reprezentand 3% din populatia totala a Romaniei.


“Practic, propunerea noastra vine sa aduca echitate in sistem. Atunci cand a introdus pensia sociala minima, Guvernul a motivat ca nu pot exista persoane care sa aiba venituri sub 300 de lei.

Nu putem lasa nici persoanele cu handicap sa traiasca din venituri mai mici de pensia minima", a declarat Cristina Pocora, presedinte al Comisiei pentru egalitate de sanse din Camera Deputatilor.

In prezent, indemnizatia variaza intre 34 si 220 de lei, in functie de gradul de handicap. Efortul bugetar este de circa 75 de milioane de lei, care ar putea fi obtinuti din impunerea unei taxe de lux pentru jocurile de noroc: “Mergem pe principiul sa luam de la cei care au avut noroc si sa dam celor care nu au avut noroc. Pentru acest lucru ar fi necesara si modificarea Codului Fiscal. Banii colectati din aceasta taxa ar merge la bugetul de stat si de acolo la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap", a explicat Pocora. Initiatorii propunerii provin din toate grupurile parlamentare.


http://www.ziarulprahova.ro/articol~cat ... dicap.html
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby marius33 » Thu Oct 22, 2009 12:40 pm

va rog sa-mi spune-ti care este diferenta dintre optiunea asistent personal al copilului si indemnizatie lunara.sotia mea nu lucreaza,este mai corect sa aleaga ca ea sa fie asistent personal si in acest fel sa beneficieze de vechime pe cartea de munca?sau sa aleaga indemnizatia si in acest caz este valabila vechimea pe cartea de munca,aici sunt in mare dilema deoarece pe 27 oct. ne vom prezenta la comisie si presupun ca vom fi intrebati ,dupa ce vor fixa gradul de handicap, pt care din cele 2 variante optam si nu stiu care este mai buna,va multumesc anticipat pt sfaturi :?: :idea:
Last edited by marius33 on Fri Oct 23, 2009 5:31 pm, edited 1 time in total.
marius33
 
Posts: 7
Joined: Thu Sep 10, 2009 9:41 pm

Postby bi » Thu Oct 22, 2009 8:16 pm

Buna Marius,
eu cred ca e mai bine asistent personal pentru sotia ta.
Ii va merge si vechimea, are si carte de mubca. Dar ai grija, nu astepta sa fii intrebat ce vrei. De obicei cei de la primarie sunt dornici sa scape doar cu indemnizatia. Cere tu sa iti faca carte de munca. Noi asa am procedat, si am aflat ca sunt alti oameni carora li s-a refuzat sa le faca carte de munca. Deci insista pentru carte de munca.
bi
 
Posts: 161
Joined: Tue Nov 01, 2005 12:04 pm


Return to INTREBARI FRECVENTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron