STIMULENT FINANCIAR BUCURESTI

Moderator: moderators

STIMULENT FINANCIAR BUCURESTI

Postby dora » Mon Jul 31, 2017 9:32 am

Primăria Bucureşti anunţă că dosarele pentru indemnizaţia copiilor cu handicap se depun începând cu data de 1 august

https://www.curierulnational.ro/Util/20 ... e+1+august


Data adaugarii: 2017-07-27


Pentru a beneficia de stimulentul financiar în valoare de 1000 lei/lunar acordat copiilor încadrați în oricare dintre cele 4 grade de handicap, părinții/reprezentantul legal al copilului se vor prezenta începând cu 1 august 2017 cu următoarele acte în original (actele vor fi scanate și/sau fotocopiate la locație, deci nu este nevoie ca părinții să vină cu copiile):

1. Cerere tip de solicitare a acestui drept, care poate fi completată la locația de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro;

2. Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani), original;

3. Actul de identitate al reprezentantului legal, original;

4. Actul de identitate al celuilalt părinte, original; dacă acesta este decedat, certificatul de deces, original; dacă este divorțat, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, original;

5. Certificatul de căsătorie sau de divorț al părinților, original;

6. Actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), original;

7. Certificatul de încadrare în grad de handicap, original;*

* Certificatul de încadrare în grad de handicap trebuie să fie emis de către comisiile de pe raza MUNICIPIULUI BUCUREșTI;

8. Extras de cont pentru plată prin transfer bancar;

9. Decizie tutore și act de identitate tutore, original — unde este cazul;

10. Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, original — unde este cazul.

Unde se depun actele de mai sus:

1. Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, București,pe latura din spre Aleea Ciceu, lângă Spălătoria Socială, de luni-vineri între orele 9-15 (stația de metrou Apărătorii Patriei, sau RATB nr. 232, 102 stația Ciceu)

SAU

2. Actele pot fi transmise pe adresa de e-mail: stimulent.copiidizabilitati@gmail.com.

Actele menționate anterior se vor transmite scanate, la rezoluție bună, în format pdf. sau jpeg. Actele se vor transmite toate într-un singur e-mail.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar copiii cu handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ teritorială a Municipiului București.

1. Copiii în vârstă de până la 18 ani;

2. Cel puțin unul dintre părinți are domiciliul stabil pe raza Municipiul București;

3. S-au depus toate actele doveditoare menționate anterior;

4. La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, București);

5. Se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligațiilor de plată fată de bugetul local.(D.G.A.S.M.B. va consulta și prelucra informațiile, inclusive datele cu caracter personal, înregistrate pe numele solicitantului, în evidențele Ministerului de Finanțe Publice — Agenția Națională de Administrație Fiscală.

6. Stimulentul se acordă doar prin virament bancar.

ACTELE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ, PE PERIOADA DE VALABILITATE A CERTIFICATULUI DE HANDICAP. ÎN CAZUL ÎN CARE APAR MODIFICĂRI ÎN SITUAȚIA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL/COPILULUI, AVEȚI OBLIGAȚIA A NE INFORMA.

Pentru mai multe detalii trimiteţi e-mail la stimulent.copiidizabilitati@gmail.com sau sunaţi la numărul de telefon: 0800.821.218, APEL GRATUIT DIN TOATE REȚELELE, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎNTRE ORELE 9-16.
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: STIMULENT FINANCIAR BUCURESTI

Postby dora » Mon Aug 14, 2017 7:14 am

"Ne preocupă şi ne îngrijorează şi pe noi situaţia acestor copii. În proxima şedinţă din august vom veni cu un proiect de hotărâre pentru persoane cu dizabilităţi de peste 18 ani (...) în august vom veni cu un proiect similar pentru persoanele de peste 18 ani şi într-adevăr, în afară de stimulentele financiare, trebuie să fie create împreună cu ministerele de resort şi alte programe naţionale declinate municipal pentru aceste persoane cu nevoi speciale", a declarat primarul general, Gabriela Firea, la şedinţa CGMB de miercuri.

http://jurnalul.ro/stiri/locale/primari ... 47653.html
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: STIMULENT FINANCIAR BUCURESTI

Postby dora » Sat Nov 11, 2017 5:35 pm

Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap
http://dgas.ro/stimulent-pentru-integra ... -handicap/

Beneficiarii stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap în valoare de 500 de lei/lunar sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti, si certificatul de încadrare în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București.

Cererea se depune începând cu data de 13 NOIEMBRIE 2017 la una din urmatoarele locații:

Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 1 vor depune cererea la Centrul de Mentorat pentru Structurile Economiei Sociale din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1, sector 1(intersecţie Bdul. Iancu de Hunedoara cu Calea Dorobanţilor)
Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 2 vor depune cererea la Centrul de informare şi consiliere pentru cetăţeni din Şos. Ştefan cel Mare, nr. 38, sector 2 (vis-à-vis de Aleea Circului)
* la această locație va fi prezent un interpret în limbajul mimoco-gestual care va oferi consiliere persoanelor cu deficiențe de auz.
Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 3 vor depune cererea la Spalatoria Sociala din Strada Armenis nr. 2, sector 3 ( Zona TRAPEZULUI, pe partea cu Mega Image) sau Structura de Economie Sociala San The din Strada Lipscani nr. 104 ( Biserica Sf. Gheorghe)
Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 4 si pe raza sectorului 5 vor depune cererea la Spalatoria Sociala din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, Sector 4 (Complex OMINIS, statia RATB Ciceu)
Persoanele cu domiciliul pe raza sectorului 6 vor depune cererea la Spalatoria Sociala din Drumul Taberei nr. 24, sector 6( Complex Favorit, intrarea din str. Pravăţ)
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests