Asistentii personali

Moderator: moderators

Asistentii personali

Postby Mama Ana » Thu May 07, 2009 4:35 pm

http://www.citynews.ro/bistrita-nasaud/ ... ali-44940/

Postez articolul, pentru ca situatia cred ca este similara in toata tara. Am discutat si cu juristii si noi ne gandim la Bistrita sa dam in judecata, ca ONG, primariile care refuza sa angajeze asistenti personali pentru copiii cu dizabilitati. Am discutat si cu un avocat si sansele de castig sunt maxime. Asa ca nu ezitati, parinti din toata tara. Atunci cand vi se spune ca "nu sunt bani" pentru angajarea unui asistent personal, dati-i in judecata.

Ana Dragu
Mama Ana
 
Posts: 57
Joined: Tue Oct 24, 2006 10:49 pm
Location: Bistrita Romania

Postby dora » Sat Sep 18, 2010 10:54 am

Campanie pentru sprijinirea copiilor cu autism
Joi, 16 Septembrie 2010 |


Fundatia Alaturi de Voi Romania continua, si la nivelul judetului Iasi, o campanie de atragere a atentiei autoritatilor cu privire la gravitatea consecintelor neplatii salariilor sau disponibilizarii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, aflate în evidenta organizatiei.


De asemenea, fundatia a facut toate demersurile pentru luarea de masuri urgente pentru gasirea unei solutii, care sa nu puna în pericol siguranta persoanei cu handicap, in special a copiilor bolnavi de autism.

Actiunea Fundatiei Alaturi de Voi este o consecinta a faptului ca, de cateva luni, beneficiarii acestui sprijin semnaleaza faptul ca o parte dintre primariile judetului Iasi exercita o mare presiune la nivelul persoanelor cu handicap, în sensul renuntarii la asistentul personal sau ameninta cu disponibilizarea acestuia.

Problematica situatiei in care se afla persoanele cu deficiente legate de autism este din ce in ce mai grava, in conditiile in care lipsa fondurilor din partea statului roman risca sa-i lase pe acestia fara nici un sprijin uman si financiar.


.Valentin HUTANU valentin•bzi.ro


http://www.bzi.ro/campanie-pentru-sprij ... ism-187984
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Nov 01, 2010 1:07 pm

Documentul de mai jos reprezinta un demers al societatii civile de a rezolva problemele grave care exista la nivel de plata a drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din Romania.


Documentul a fost expediat prin posta la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si pe mail la politicieni pentru a sustine modificarea legislatiei. Va informam ca doi dintre parlamentarii ieseni, Petru Movila si Tudor Ciuhodaru si-au afirmat intentia de a depune impreuna in cursul zilei de marti, 20 septembrie o propunere de modificare a legislatiei in conformitate cu cele mentionate mai jos. In paralel vom continua demersurile de lobby pentru a asigura finalitatea actiunii. Solicitam tuturor parlamentarilor sustinerea demersului pentru rezolvarea acestei situatii deosebit de grave!

MEMORIU
Nr. 1616 /data 17.09.2010
Referitor la:


PROBLEMELE EXISTENTE LA NIVEL DE SALARIZARE A ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA

Domnule Ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
Având în vedere numeroasele sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în ceea ce priveşte plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, se impun de urgenţă o serie de măsuri.

Astfel, ţinând cont că la aprobarea bugetelor locale pe 2010 nu s-au alocat resurse financiare suficiente pentru asigurarea şi garantarea cheltuielilor salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, iar direcţiile generale de finanţe publice nu au dispus completarea sumelor din venituri proprii, majoritatea primăriilor nu mai au bani pentru aceste drepturi.La nivelul judeţului Iaşi, din cele 98 de primării, doar 8 au repartizate sumele suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor de însoţitor al persoanei cu handicap grav, altul decât vizual, ceea ce a generat restanţe de luni de zile la plata acestora, cu consecinţe grave asupra calităţii îngrijirii persoanelor cu handicap grav.

Imposibilitatea de a asigura plata drepturilor salariale a determinat, în multe localităţi, din nevoia de a oferi mijloace de subzistenţă acestor persoane, „trecerea în şomaj” a asistenţilor personali, efectuându-se chiar proceduri de concediere colectivă(!)


În acest mod, s-a încălcat grav legislaţia în vigoare, atât de către autorităţile locale cât şi de reprezentanţii instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniu, care au acceptat neîntemeiat privarea persoanelor cu handicap grav de dreptul la protecţie socială stabilit de comisia de încadrare în grad de handicap, singura abilitată să decidă în acest sens.

În plus, nu s-a rezolvat mai nimic, decât că s-a pus presiune suplimentară pe bugetul fondului de şomaj, autoritatea locală neavând în continuare resurse financiare pentru a asigura îngrijirea corespunzătoare a persoanelor cu handicap grav, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Întârzierea acordării drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, sau indemnizaţiilor de însoţitor pentru persoana cu handicap grav, trimiterea în șomaj sau chiar concedierea colectivă a acestora a dus la o creștere alarmantă a cererilor de instituționalizare a persoanelor cu handicap pe motiv de imposibilitate financiară de a asigura îngrijirea acestora în familie.

În plus, statul pierde dublu cu asistenţii personali şomeri, pentru că acestora li se acordă indemnizaţie de şomaj, iar persoanelor cu handicap grav trebuie să li se asigure indemnizaţie de însoţitor şi asistenţă de specialitate, permanentă, din partea autorităţii locale.

În contextul în care în România mai bine de 10 ani s-a investit în programe de reformă în domeniul protecției copilului și a persoanelor cu handicap, situația actuală nu va avea ca efect decât întoarcerea de unde am plecat; nu mai vorbim de consecințele dezastruoase la nivel de persoana cu handicap. Iar după cum demonstrează numeroase studii, costul de întreținere a unei persoane într-o instituție este mult mai mare decât într-o familie, iar pe termen lung presiunea pe bugetul de stat va fi și mai mare decât este în prezent.

Întrucât situaţia semnalată este întâlnită în aproape toate judeţele, fiind afectate câteva mii de persoane cu handicap, considerăm oportună deblocarea imediată a fondurilor necesare pentru asigurarea plăţii integrale a acestor drepturi prin adoptarea prin ordonanţă de urgenţă a propunerilor de modificare a Legii nr. 11/2010, privind bugetul de stat, și anume introducerea la art.5, după alin (7) a unui nou alineat, (71), care va avea următorul cuprins:

“(71) În cazul în care sumele alocate prevăzute la alin (4.c.) nu sunt suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor de însoţitor al persoanelor cu handicap grav, altul decât vizual, diferenţa poate fi asigurată prin redistribuirea sumelor neutilizate pentru plata ajutoarelor sociale sau, în lipsa acestora, prin completare din fondul de rezervă al Guvernului, cu avizul instituţiei prefectului, aprobată prin hotărâre a Guvernului României”.

Având în vedere că în prezent M.M.F.P.S. lucrează la un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii 448/20006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, propunem modificarea art.40, alin.1 care prevede în prezent că - "Autoritățile administrației publice locale au obligația sa prevadă și sa garanteze in bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii".

Modificarea articolului ar trebui sa se realizeze după cum urmează: art.40, alin.1 - "Sumele aferente plății asistenților personali și a indemnizațiilor de însoțitor se vor asigura din bugetele proprii ale județelor /sectoarelor municipiului Bucuresti din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute cu aceasta destinație in bugetul Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale.

Această modificare va trebui inclusă ulterior și în Legea Bugetului pentru a fi în concordanță cu Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În prezent, art. 40, alin.1 și art. 44, punctul a) și b) pasează autorităților locale responsabilitatea de a angaja și salariza asistentul personal sau de a asigura indemnizația lunară, uitând să asigure și fondurile necesare și că legiuitorul nu dă nici o responsabilitate primăriilor în ceea ce privește încadrarea în grad de handicap. Cu alte cuvinte primăria este obligată să plătească, dar nu are de unde să știe câte persoane cu handicap vor intra în gradul 1 și deci nu are cum să prevadă în buget sumele necesare de la an la an. Încadrarea se face de către Comisiile județene pentru încadrarea în grad de handicap și ulterior persoana cu handicap se prezintă la primărie pentru angajarea unui asistent personal sau pentru a obţine indemnizația de însoțitor.

În forma actuală, Legea 448/2006 discriminează între ele persoanele cu handicap, deoarece doar pentru însoțitorii persoanelor cu handicap vizual grav, indemnizația este asigurată de la bugetul de stat conform art.58, alin.3 si alin.10 din Legea 448/2006 și nu de către primării.

Propunerile legislative propuse mai sus trebuie aprobate de urgenţă pentru a evita procesele care sunt acum pe rol între asistenţii personali şi primării, respectiv primăriile care au ”trecut în şomaj” sau au ”concediat colectiv” asistenţii personali să fie obligate să-i reangajeze la solicitarea acestora.

Menționăm faptul că prezentul document a fost realizat în colaborare cu:
Alexandru Gabriel Grinea, Inspector Social pe Iași al M.M.F.P.S.
Ioan Ticu, Director Executiv Adjunct la DGASPC Iași
Carmen Ghercă, Preşedinte Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași

Vă rugăm să ne comunicați poziția oficială a instituției pe care o reprezentați referitor la propunerile de modificări legislative menționate în acest memoriu.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact – Angela Achiței, Președinte Fundația ”Alături de Voi” România, tel. 0745609209, mail angela.achitei@alaturidevoi.ro web www.alaturidevoi.ro

Documentul este susținut de următoarele instituții:
1. Albu Laura, președinte executiv Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară
2. Bondar Florica, Vicepresedinte '' Asociatia Increderea''
3. Borbala Koo, Director executiv, Societatea de Educatie Contraceptiva si Sexuala
4. Burtea Anna, Director Executiv, Fundatia Inima de Copil
5. Coca Cristina - managing partner, Brainstorming Consulting
6. Dica Diana, Asistent Social, ADRA Romania
7. Erbiceanu Alexandru, Presedinte Asociatia SALUT PRIETENI din Pascani
8. Gherca Carmen, Președinte Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași – ANCAAR
9. Ghica Iulian, Director Executiv Fundatia COTE
10. Inge José Smelik, Președinte Fundația „Ancora Salvării”
11. Ispas Cristian, Director Executiv Fundatia Motivation Romania
12. Jugureanu Ionut, Director executiv, Fundatia PARADA Romania
13. Luca Catalin, Director Executiv, Asociatia Alternative Sociale
14. Manea Beatrice, Director Executiv ARAS, Asociatia Romana Anti-SIDA, filiala Iasi
15. Manole Maricica, Presedinte, Asociatia Salvati Copiii Iasi
16. Marian Rodica – Societatea Handicapatilor Zalau
17. Micescu Viorel, Director Executiv CENTRAS
18. Mihai Rodica, Asociatia Femeilor Unite, Iasi
19. Petre Iulian - Director Executiv, Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)
20. Schweitzer Ana-Maria, director executiv, Fundatia Baylor Marea Neagra
21. Sibian Ionut, Director Executiv, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)
22. Silivestru Ligia, Director Executiv Fundatia CHI RO
23. Simon Francisc, Presedinte Federatia ONPHR (Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania)
24. Stratulat Viorel Sergiu, asistent social, Spitalul de Psihiatrie Murgeni
25. Tolos Ion, Presedinte ASCHF-R
26. Torje Claudia, Director Executiv Societatea de Scleroza Multipla din Romania Str. Buzaului, nr. 2B, Oradea, Bihor
27. Vatamaniuc Aura, Director Executiv Fundatia Star of Hope Romania
28. Valcan Ioan, Director executiv Fundatia „Ingerii Sperantei” Lugoj
29. Vasilache Ana - managing partner, Brainstorming Consulting
30. Vichiriuc Mara, Coordonator Programe,Fundatia Iosif
31. Vlad Viorel Iulian, Presedinte Asociatia Centrul pentru Integrare Sociala si Politici Antidiscriminatorii Vaslui


www.financiarul.com/uploads/file/Memoriu.doc
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Dec 21, 2010 6:53 pm

Criza ii lasa si pe copiii cu autism fara asistentii personali.


O mama este la un pas sa renunte la locul de munca, pentru ca primaria din Tomesti nu mai are fonduri pentru a plati salariul de insotitor.Mai mult decat atat, femeia se plange ca problemele ei au fost tratate cu dispret de catre autoritati.Situatia este cu adevarat critica. La nivelul judetului Iasi, din cele 98 de primarii, doar 8 au repartizate sumele suficiente pentru plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si a indemnizatiilor de insotitor ale persoanelor cu handicap grav.

Daniela Eana, mama copilului autist: "Telefon am dat la primaria Tomesti, de ce nu mi s-a dat indemnizatia pentru ca din salariu eu nu pot sa-mi permit sa angajez un insotitor copilului. De 2 luni de zile nu se mai dau acesti banuti pentru care nu stiu daca cineva ar sta cu un copil pentru doar 400 de lei cat li se da. "

Pana acum, de copilul bolnav de autism a avut grija bunica acestuia. Pentru a afla motivul pentru care nu mai primeste indemnizatia, mama copilului a facut adrese catre Primaria Tomesti, Directia Generala pentru Protectia Copilului si Consiliul Judetean. Raspunsul a fost clar: "Comuna Tomesti este in acest moment in imposibilitatea de a mai acoperi drepturile salariale ale asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap".


Daniela Eana, mama copilului autist:
"-Deci in Tomesti s-au inecat toate problemele mele.
-Si ce veti face in continuare?
-Nu stiu. Trebuie sa ma gandesc ce voi face. Ca sa ma las de servici nu am cum, copilul cu autism in casa singur nu pot sa-l las, deci sunt foarte disperata. Ma gandesc oare ei nu au copii, nu au suflet in dansii?Autoritatile pur si simplu isi bat joc.Trateaza ca si cum acesti copii nici nu ar fi sau nu vor sa stie ca acesti copii exista."

Primarul comunei Tomesti sustine ca nu are solutii pentru rezolvarea acestei situatii.

Stefan Timofte, primar Tomesti:"Noi am obtinut peste 6 miliarde de lei vechi pentru ei, am primit mai putin de jumatate si cu indrumare ca diferenta sa o punem din bugetul local. Asa ceva este peste puterile noastre, 3 miliarde si ceva sa punem din bugetul nostru pentru acest personal nu este de unde.Vreo 2 miliarde jumatate imi sunt retrasi din buget, vorbim de bani care erau programati pentru echilibrarea bugetului, ca daca am fi primit acesti bani poate ca gaseam solutii pentru a le da indemnizatiile."


La nivelul comunei Tomesti, aproximativ 70 de persoane cu dizabilitati sunt in aceeasi situatie.

Alexandra Stoian
Mihai Boaru
10 septembrie 2010

http://www.telem.ro/telem/local/27716-c ... mesti.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri Feb 04, 2011 6:32 pm

Alba: Asistenţii persoanelor cu handicap din Aiud vor fi concediaţi

101 afişăriMarţi 1 feb 2011

Alba Iulia
Primăria AiudPrimăria Aiud renunţă la un număr de 75 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap. Decizia a fost luată în ultima şedinţă de consiliu local ce a avut loc luni, 31 ianuarie.

Conform hotărârii adoptate, contractele de muncă a 75 de asistenţi personali vor înceta din 1 martie 2011.

În această categorie, nu intră pentru moment şase asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, fie pentru că se află în concediu de maternitate sau în concediu de îngrijire a copilului, fie pentru că încă nu îndeplinesc condiţiile legale pentru a beneficia de ajutorul de şomaj.

„Ceea ce face Guvernul, inventând pe zi ce trece măsuri îndreptate împotriva poporului însuşi este aberant, incalificabil. Primarii şi consiliile locale nu pot face altceva decât să se supună legii, pentru că altfel, cel puţin primarii sunt ameninţaţi cu dosare penale. Nu ştiu cum va evolua situaţia pe viitor, personal nu mai pot fi optimist şi probabil că vor urma şi alte disponibilizări, iar în pericol nu sunt puse doar locurile de muncă ale celor din sectorul bugetar, ca nu asta interesează în primul rând, ci serviciile de care populaţia are nevoie”, a spus primarul Mihai Horaţiu Josan.


http://www.adevarul.ro/locale/alba_iuli ... 58601.html


350 DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP AU FOST TRIMIȘI ÎN ȘOMAJ

Scris de mihai eremia
Marţi, 01 Februarie 2011 17:49

Din lipsa banilor, primăria Târgoviște a trimis în șomaj 350 de asistenți personali ai persoanelor cu handicap din municipiu. Primăria va plăti însă 850 de indemnizații persoanelor cu handicap. Executivul susține că prin această măsură se va economisi circa 1,1 milioane de lei pe an. Asistenții personali ai persoanelor cu handicap din municipiul Târgoviște sunt nemulțumiți de măsura luată de primărie, întrucăt veniturile lor vor fi reduse considerabil.

http://www.clicktgv.ro/stiri/463.html


Primarul Bistriţei, Ovidiu Creţu, a anunţat săptămâna trecută că intenţionează să suspende contractele de muncă ale celor 240 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, motivând că suma destinată cheltuielilor de personal trebuie să se încadreze într-un anumit plafon stabilit de Guvern, insuficient pentru acoperirea tuturor salariilor din primărie.
„Consecinţele asupra bugetului municipiului Bistriţa sunt deosebit de grave. În cazul nostru, plafonul stabilit este de 52.160.000 lei, sumă insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor de personal prognozate a fi necesare pe parcursul acestui an. Trebuie menţionat că cea mai mare pondere, peste 38 miliarde lei, o au salariile personalului din învăţământ, salarii care nu vor fi afectate.
În situaţia în care vom aplica recomandarea făcută, cei 240 de asistenţi personali nu vor mai fi angajaţii instituţiei noastre, iar banii reprezentând ajutorul pentru cei asistaţi vor fi acordaţi direct persoanelor aflate în această situaţie”, precizează primarul Creţu într-un comunicat remis presei. Edilul accentuează că şi în cazul în care se renunţă la plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, economia rezultată nu este suficientă încât să menţină salariile la nivelul actual.

Camelia Roman


http://www.atacdebistrita.ro/index.php/ ... -creu.html


Alba: Concediere colectivă a asistenţilor persoanelor cu handicap din Aiud

Nicu Neag
177 afişăriMiercuri 2 feb 2011

Alba Iulia
Ana Popa este asistent personal pentru fiica sa Administraţia locală din Aiud va suspenda toate contractele de muncă ale celor 75 de asistenţi. Decizia a fost luată potrivit primarului, după ce Guvernul a stabilit o sumă maximă pe care administraţia o poate folosi în 2011 pentru cheltuielile de personal. Asistenţii spun că vor ataca hotărârea Consiliului local la Prefectură şi în instanţă.

Conducerea Primăriei a hotărât să suspende de la 1 aprilie contractele de muncă ale asistenţilor persoanelor cu handicap.

tagurialba iuliaadevarul de searaadevarul transilvaniaconcediere asistenţi personaliprimaria aiudHotărârea este motivată pe o decizie a guvernanţilor dată la începutul anului care limitează cheltuielile de personal ale administraţiei din Aiud la 22.000 de lei. Primarul spune că bugetul este cu 30 la sută mai mic decât necesarul financiar.

Contractele de muncă vor fi suspendate

„În urma analizei am constatat că majoritatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav din Aiud fac parte din familia persoanei îngrijite şi deci au şi obligaţii morale faţă de aceasta. Am considerat că putem renunţa la plata salariilor asistenţilor personali, urmând ca persoanele cu handicap să beneficieze de indemnizaţie“, a declarat primarul Horaţiu Josan.

Oamenii, majoritatea asistenţi ai copiilor lor ori a altor rude, spun că îşi pierd asigurările de sănătate, drepturile la pensie şi nu-i mai pot însoţi gratuit la recuperări. Salariile asistenţilor încep de la 460 de lei şi ajung la 560 de lei, în funcţie de vechimea în câmpul muncii.

„De zece ani sunt angajată ca asistent personal al fetiţei mele, care are acum 18 ani. Fiica mea s-a născut cu sindromul Turner, adică are mâna dreaptă tumefiarttă, nu-şi poate folosi cum trebuie picioarele, îi sunt afectate cordul, rinichii, face tratament de la vârsta de două luni. Eu nu am cum să mă angajez undeva pentru că fiica mea are tot timpul nevoie de mine. E o situaţie alarmantă“, a declarat Ana Popa,de 39 de ani, una dintre asistentele căreia administraţia îi suspendă contractul.

„Este îngrijorător ceea ce se întâmplă. Noi i-am propus primarului ca asistenţii personali care sunt şi pensionari să renunţe la salariu, erau 9 cazuri, dar nici aşa nu a acceptat. Ne-am întâlnit cu primarul săptămâna trecută, dar nici măcar nu ne-a spus că rămânem fără contracte de muncă", confirmă Nicolae Ţon, preşedintele sindicatului „Asistentul personal“.

Lacăt pe cantina socială

Nicolae Ţon spune că toate persoanele afectate de decizia administraţiei locale vor ataca hotărârea la Prefectura Alba, dar şi în instanţă. „Eu sunt de profesie jurist, aşa că o să fac toate demersurile pentru ca asistenţii să nu rămână fără contractile de muncă. Din câte ştiu eu măsura suspendării nu este legală şi nici măcar prevăzută de Codul Muncii", punctează preşedintele Nicolae Ţon.

Până una alta, administraţia a demarat procedurile de suspendare a contractelor de muncă. „Este revoltător că se întâmplă aşa ceva. N-ar fi exclus ca unele persoane cu handicap să fie duse de familie au rude în centre special, deşi nu prea sunt. În acest caz statul ar cheltui cu internarea mai mult ca şi cu salariile noastre“, a încheiat revoltat Nicolae Ţon.


Măsura desfacerii contractelor de muncă aduce, potrivit primarului, o economie anuală la bugetul local de 450.000 lei. Ca şi cum n-ar fi de ajuns administraţia a pus lacătul şi pe cantina socială a oraşului, unde zilnic 50 de persoane cu venituri reduse mâncau o masă caldă. Nevoiaşii vor rămâne doar cu venitul minim garantat
http://www.adevarul.ro/locale/alba_iuli ... 58120.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Sat Feb 05, 2011 10:30 am

Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap nu-şi vor pierde locurile de muncă”
Foto: Mesagerul de BN

Asistenţii personali angajaţi de primării pentru îngrijirea persoanelor cu handicap nu-şi vor pierde locurile de muncă, a asigurat în cadrul conferinţei de astăzi deputatul Ioan Oltean, potrivit căruia plafonul de cheltuieli cu salariile, impus primăriilor prin Ordinul comun al miniştrilor Finanţelor şi MAI, va fi modificat.

“Plafoanele vor fi modificate, asistenţii personali nu îşi vor pierde locurile de muncă. Luni am depus la Ministerul Finanţelor o adresă fundamentată de Direcţia Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud în sensul majorării plafoanelor cu cheltuielile de personal pentru toate localităţile din judeţ. Este în analiză în vederea modificării plafoanelor.

Am avut o discuţie telefonică şi cu primarul Bistriţei, să revină asupra deciziei de suspendare a contractelor de muncă ale asistenţilor, pentru că plafonul va fi majorat, şi nu numai la Bistriţa, ci în toate localităţile”, a declarat Ioan Oltean.
Reamintim că plafoanele de cheltuieli cu salariile, prevăzute de Ordinul miniştrilor Finanţelor şi MAI, impuneau primăriilor reduceri de personal, apreciate de Finanţe a fi mai uşor “resimţite” dacă s-ar opera în sectorul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, dat fiind faptul că aceştia şi-ar fi pierdut doar cărţile de muncă, nu şi indemnizaţiile. Opinia Finanţelor a fost însuşită de multe primării, inclusiv de cea din Bistriţa.


http://www.mesagerul.ro/2011/02/04/asis ... e-de-munca
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Sun Feb 06, 2011 8:06 am

Disperarea unor mameAndrei R. şi Ioan M. sînt doi tineri din Victoria grav bolnavi pe care nici măcar sistemul medical românesc nu-i bagă în seamă Părinţii sînt cei care îi supraveghează zilnic, dar privesc disperaţi la durerea lor fără să-i poată ajuta Epilepsie avansată şi autism sînt bolile de care suferă aceşti tineri, dar tratamentele necesare nu sînt gratuite Autorităţile locale n-au binevoit să accepte scutirea de impozite pentru familiile acestor bolnavi Familiile acestor bolnavi cer guvernanţilor să nu-i mai considere animale pentru că sînt şi ei oameni

Doi tineri din Victoria cu handicap deosebit de grav sînt marginalizaţi de autorităţle locale, de guvernanţi şi de sistemul medical românesc. Tratamente foarte costisitoare, indemnizaţii sumare care nu acoperă nici măcar medicaţia sau pampersul bolnavilor, lipsa scutirilor de impozite şi taxe pentru familia care-i îngrijeşte şi supraveghează non stop, transportul lunar în faţa medicului specialist care să le prescrie tratamentul costisitor, lipsa gratuităţilor de orice fel, sînt doar cîteva dintre solicitările aduse de această categorie socială defavorizată pentru guvernanţi şi autorităţi locale. Este cazul lui Andrei de 19 ani şi al lui Ioan de 23 de ani, ambii chinuiţi de crizele dure de epilepsie, dar şi de simptomele autismului.

De ani de zile trăiesc în lumea lor în care nici măcar părinţii nu pot pătrunde deşi îi supraveghează clipă de clipă. Au doar senzaţia de foame şi se pot deplasa. În rest, nu conştientizează nimic din jurul lor: voci, lucruri sau sentimente.

Mamele lor şi-au sacrificat viaţa pentru a le asigura protecţia fizică şi tratamentul absolut necesar. Strigătul acestor mame n-a ajuns însă la factorii de decizie care printr-o simplă semnătură pe un act decizional le-ar putea asigura o viaţă mai uşoară. În sprijinul acestor bolnavi a fost şi saltul în gol de la balconul parlamentului al angajatului TVR.

Dar nici gestul acelui părinte al unui copil bolnav de autism n-a impresionat pe nimeni. Dar, astfel de cazuri sînt lîngă noi, iar nimeni nu aude strigătul disperat al lor.

,,Bătaie de joc“


,,Dacă noi murim aceşti copii rămîn fără niciun ajutor şi nu se vor putea întreţine cu indemnizaţia de handicap de numai 295 de lei pe lună.

Guvernul nu a făcut un calcul cum pot trăi aceşti copii cu suma respectivă. Nouă ca însoţitori ai lor ne-au tăiat 25% din salariul, considerîndu-ne bugetari. Aceşti guvernanţi îşi bat joc de noi, nu se gîndesc la această categosie de oameni. Nu beneficiem de nicio scutire la impozite, nu avem niciun drept. Sîntem priviţi şi trataţi altfel în această societate. Ca însoţitori primim dreptul salarial pentru 8 ore pe zi cînd noi stăm cu aceşti copii 24 din 24 de ore. .Scăderea cu 25% a salariului e foarte mult, am pierdut peste 200 de lei. Salariul pe care il primesc de însoţitor este de 490 lei“ au spus mamele acestor copii.

Povestea lui Andrei


R. Andrei are 19 ani şi a fost diagnosticat cu agitaţie psihomotorie, sindrom autism, epilepsie parţială secundară generalizată sintomatică, chist pe creier şi hidrocefalie tetraventiculară. Sînt boli grave care îi pun în orice moment viaţa în pericol. Medicii i-au dat şanse de viaţă doar pînă la vîrsta de 20 de ani. ,,Toţi medicii la care am fost ne-au spus că acest copil nu va împlini vîrsta de 20 de ani. .Ca părinte e foarte greu să primeşti o astfel de veste. Copilul nu poate vorbi, nu aude, nu exprimă nimic, doar oftează transmiţîndu-ne suferinţa lui, iar uneori scoate unele sunete.

Pe ce pune mîna duce la gură şi mai are obiceiul de a se autoagresa. Nu e agresiv cu fraţii lui sau cu noi, părinţii, dar trăieşte în lumea lui, o lume pe care nu o cunoaştem. Nu poate mînca singur, nu se poate spăla, nu are niciun control. Doar atît face, se deplasează şi mănîncă“ a spus mama tînărului. Părinţii au încercat la vîrsta de 6 ani să-l înscrie la o şcoală specială din Braşov, dar a fost respins pentru că nu avea descernămînt. ,,Nu poate fi integrat în învăţămîntul de stat sau privat pentru că nu are capacitatea de a lucra, de a gîndi şi de a distinge. Trebuie supravegheat în permanenţă, Face crize de epilepsie zilnic care au ajuns să ne îngrozească şi pe noi. Este atît de greu pentru noi să-l priveşti cum se chinuie şi să nu-l poţi ajuta cu nimic“ a mai spus mama băiatului.

Comisie care decide


Pînă cînd copilul a împlinit vîrsta de 18 ani, în fiecare an părinţii îl duceau la Braşov în faţa comisiei medicale pentru a primi gradul de handicap. ,,Nu vă spun cît de greu ne-a fost să ne deplasăm şi să avem răbdare la uşa medicilor. Era un chin şi pentru copil şi pentru noi. Chiar dacă aceşti medici au spus că băiatul nu va împlini vîrsta de 20 de ani ne chemau anual la comisie. Cînd ne vedeau se mirau cum de mai trăieşte băiatul. Indiferent de situaţie, prioritatea noastră a fost şi este acest copil. Îi oferim tot ce ne permitem. Tot la comisie am întîlnit şi medici care îmi spuneau să nu-l mai ţin de mînă, să-l poată urmări.

Cînd i-am dat drumul de mînă, s-a apucat să mănînce dintr-o floare, de abia am reuşit să-l îndepărtăm de acolo. A renunţat abia cînd i-am rupt o creangă şi i-am dat-o. Nu vă puteţi imagina o astfel de situaţie. Doar părinţii care au astfel de copii bolnavi pot să-şi imagineze disperarea cu care trăim zilnic.

De multe ori mă întreb de ce nu ne ajută nimeni pentru că uneori simt că cedez nervos şi eu. În momentul în care face crize, cedez şi eu nervos. Nu ştim ce dureri are, dar se strîmbă şi se încolăceşte tot, e cumplit şi nu-l poţi ajuta cu nimic. Noi lucrăm în condiţii de muncă deosebită şi nu beneficiem de niciun spor. Chiar am primit un reproş cînd am spus acest lucru. Ştiu că este copilul nostru, dar e foarte greu.

Niciodată nu am primit o primă de cîţi ani sînt încadrată ca însoţitor. În urmă cu ceva vreme am întrebat la Primărie de ce nu beneficiez de scutiri de impozit. Atunci mi s-a propus ca să beneficiez de această reducere să trec apartamentul pe numele copilului. Dar eu nu dispun de o sumă de bani să trec apartamentul pe numele lui şi nu pot face acest lucru pentru că el este bolnav“ a mai spus mama băiatului.

După ce a împlinit vîrsta de 18 ani comisia medicală de evaluare a eliberat pentru Andrei certificatul definitiv de handicap grav.
Şi parcă toate acestea n-ar fi deajuns, în fiecare lună părinţii trebuie să-şi ducă fiul bolnav la Spitalul Municipal Făgăraş de unde să primească tratamentul medicamentos de la medciul specialist. ,,Este foarte greu să mergem pînă la Făgăraş cu el. Tratamentul îl primim în funcţie de greutatea copilului în baza unor grile. Dacă nu ne încadrăm în acea grilă plătim tratamentul. Sînt luni în care toată indemnizaţia de însoţitor se duce pe medicamente. Nu ne mai rămîn bani pentru mîncare. Am rămas fără pîine dar medicamentele a trebuit să le cumpărăm“ a mai spus mama copilului.http://monitorfg.ro/index.php?option=co ... &Itemid=29
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Feb 07, 2011 1:36 pm

Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, concediaţi pe capete
07.02.2011 | Luminiţa MORARULa nivelul judeţului Călăraşi, există localităţi în care primarii au concediat asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. Reprezentanţii Sindicatului Democratic al Asistenţilor Personali ai Persoanelor cu Handicap (SDAPPH) Călăraşi au primit mai multe sesizări din teritoriu cu privire la concedierile colective făcute la nivelul primăriilor şi spun că edilii au înţeles greşit OUG 84/2010. "Facem apel către primăriile de pe raza judeţului Călăraşi să nu aplice în mod eronat art. 42, alin. 7 din OUG 84/2010 şi să disponibilizeze asistentul personal al persoanei cu handicap trecându-l ilegal în şomaj.


Am înţeles că procesul de restructurare se aplică şi asistentului personal, dar nu concedierea colectivă şi în niciun caz şomajul", a declarat pentru "Observator de Călăraşi", preşedintele SDAPPH Călăraşi, Constantina Bucur. Conform art. 42, alin. 7 din Ordonanţa de Urgenţă, în situaţia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizaţia prevăzută la alin. 4. Iar la aliniatul 4 scrie următoarele "Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special; adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice; persoanele cu handicap grav care sunt reţinute sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori a detenţiei.

Sindicaliştii susţin că din cauza acestor prevederi legale, interpretate greşit, în câteva localităţi din judeţul nostru, au fost concediaţi toţi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.

http://www.observatorcl.info/asistentii ... -pe-capete
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Feb 09, 2011 12:44 pm

În 2011 - În Târgu-Jiu rămân 550 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav .Marţi, 01 Februarie 2011 , Vizualizari : 171 . .


Consiliul Local al Municipiului Târgu-Jiu a aprobat menţinerea numărului de 550 de asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2011.

http://www.gorjeanul.ro/actualitate/in- ... Itemid=127
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Feb 09, 2011 12:50 pm

Vaslui: Asistentii persoanelor cu handicap sunt cei mai afectati

Conducerea Consiliului Judetean Vaslui sustine ca nicio primarie din judet nu are bani pentru achitarea integrala a salariilor celor aproximativ 2.500 de insotitori ai persoanelor cu handicap.

Potrivit vicepresedintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, in prezent exista deja 22 de primarii care nu au mai platit insotitorii de aproape o jumatate de an si din aceasta cauza numarul internarilor in centrele sociale a crescut.

"Din cauza neefectuarii platilor pentru insotitorii persoanelor cu handicap, au fost inregistrate si incidente la unele primarii, in sensul ca insotitorii au venit si au lasat persoanele cu handicap pe holurile institutiilor. Un astfel de caz a fost inregistrat in orasul Murgeni, acolo unde cei 72 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap nu si-au primit, anul trecut, indemnizatiile cateva luni la rand. Este o situatie critica. Foarte multe primarii au restante la aceste plati, iar cele care au efectuat platile la zi, din momentul de fata, nu o mai pot face pentru ca nu sunt fonduri suficiente", a declarat Dumitru Buzatu.

Multi dintre asistentii personali din judetul Vaslui nu pot beneficia nici de ajutor de somaj din cauza ca nu au vechimea in campul muncii ceruta de lege. Peste 400 de asistenti ai persoanelor cu handicap de grad I, din 22 de localitati de pe raza judetului, nu si-au primit indemnizatiile in ultimele luni.

Directorul adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, Irinel Stativa, spune ca primariile au transmis asistentilor instiintari ca nici in perioada urmatoare nu vor primi banii, din cauza lipsei finantarii: "Situatia financiara critica traversata de primariile locale le-a pus in imposibilitatea de a achita drepturile salariale pentru asistentii persoanelor cu handicap. Nici alocatiile de hrana pentru aceste persoane cu dizabilitati nu au mai fost achitate. Sunt peste 400 de asistenti, din mai multe localitati, care au de primit aproximativ 550.000 de lei".

Un asistent personal al unei persoane cu handicap primeste, in medie, un salariu net de 460 de lei. In comuna Hoceni, 35 de oameni primesc indemnizatii pentru ingrijirea persoanelor cu handicap. Primarul de aici afirma ca are restante la plata din 2010, iar in 2011 banii nu ajung nici macar pentru prima jumatate din an.

"Este o situatie dificila. Nu stiu cum o sa ne descurcam. Pe unii ii vom trimite in somaj, dar nu putem aplica aceasta regula la toti. Oamenii sunt nemultumiti de aceasta situatie si nu stiu cum ne vom descurca daca ei renunta sa mai ingrijeasca persoanele care au probleme", a declarat Vasile Tabara, primarul de Hoceni.

Botosani: Fonduri pentru plata asistentilor persoanelor cu handicap asigurate doar in proportie de 50%

Primarii mai multor comune din judet s-au intalnit, vineri, la Institutia Prefectului pentru a-si exprima nemultumirea fata de faptul ca nu au fonduri pentru plata asistentilor personalului cu handicap. Vasile Capota, presedintele Asociatiei Comunelor din Botosani, a declarat ca multe unitati administrativ teritoriale au asigurate fonduri pentru plata acestor drepturi de la 40 pana la 80%.

"Sunt primarii care au bani doar patru luni pentru efectuarea acestor plati. Vom da bani cat avem si asteptam rectificarea. Am convocat aceata intalnire la solicitarea colegilor din teritoriu pentru problema principala, lipsa banilor. Anul acesta au aparut o serie de restrictionari, conditionari, multe justificate, altele nu si dorim sa stim ce putem face", a spus Vasile Capota. Reprezentantii Directiei de Finante au declarat ca si anul trecut s-a plecat cu o subfinantare, iar pe parcurs s-au facut rectificari bugetare si s-au asigurat fondurile necesare astfel incat nu au fost probleme cu asigurarea acestor plati.

Potrivit reprezentantilor de la Finante, necesarul pentru plata asistentilor persoanelor cu handicap este de 30 miliarde lei, insa exista asigurat doar un procent de 50% din fonduri.

http://www.prostemcell.ro/social/asiste ... dicap.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Thu Feb 10, 2011 1:13 pm

Ce luăm de la nenorociţi, împărţim la acoliţi - La dezbaterea bugetului, darurile au fost aruncate


Autor: Cristina Puşcaş


Contribuabilii orădeni interesaţi de modul în care se vor cheltui în acest an banii comunităţii au fost nevoiţi să se înghesuie, aseară, în Sala Mică a Primăriei Oradea, în condiţiile în care în Sala Mare avea loc şedinţa de bilanţ a organizaţiei municipale a PNL.

Mai mult, primarul Oradiei s-a arătat mult mai interesat să-şi prezinte propriile realizări din 2010 în faţa colegilor de partid decât să participe la o dezbatere publică cu cetăţenii acestei urbe.

Printre investiţiile pe care municipalitatea le-a propus pentru anul în curs se numără achiziţia de sute de camere video pentru o serie de imobile ale Primăriei, de la Piramidă la Serviciul Parcări, Orăşelul Copiilor, Bazinul Olimpic, toate unităţile de învăţământ etc. De asemenea, o prioritate pentru municipalitate este grupul statuar dorit de UDMR, "Holnaposak", care costă 500.000 de lei. În schimb, viceprimarul Biro Rozalia, cea care a prezidat dezbaterea, nu a dorit să se pronunţe asupra majorării preţului la gigacalorie. "Avem două posibilităţi: fie această creştere o suportă bugetul local, fie cetăţenii. Chiar dacă ar suporta cetăţenii această majorare, tot am avea cele mai mici facturi la încălzire", a precizat Biro Rozalia, care a adăugat că încă se analizează cine va suporta majorarea. Dacă Primăria nu îşi va asuma această majorare, orădenii ar trebui să plătească 200 lei/gigacalorie.

Cei mai mulţi dintre cei prezenţi în sală s-au dovedit a fi, însă, asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, care, din cauza reducerilor bugetare, riscă să piardă această calitate. "Nu e vorba de bani. Dacă ne pierdem această calitate de asistent personal, prin desfacerea contractelor de muncă, rămânem complet descoperiţi. Nu mai avem plătite asigurările de sănătate şi nu mai avem vechime în muncă. Copiii aceştia nu pot rămâne fără asistenţi personali. Unele mămici au şi fost chemate la ASCO să li se spună că vor fi disponibilizate.

Din câte am înţeles, primii vor fi pensionarii care au şi calitatea de asistenţi. Măsura se aplică din 1 martie a.c.", ne-a declarat Bacsadi Gabriela, preşedintele SOS Autism.


Dacă în 2009 pentru salariile asistenţilor personali s-au alocat de la bugetul statului 12 milioane lei, acum s-au transferat doar 9 milioane de lei. Cum municipalitatea orădeană nu este dispusă să aloce niciun leu în acest sens, singura soluţie identificată este reducerea numărului de asistenţi personali. "În prezent avem 1.003 asistenţi personali şi 486 persoane cu handicap care primesc o indemnizaţie lunară de 510 lei. Făcând o analiză, banii alocaţi în acest an nu acoperă necesarul pentru toţi asistenţii şi pentru indemnizaţie. Am avut discuţii ca, în prima etapă, 561 de asistenţi personali care sunt şi pensionari, începând cu 1 martie a.c., să înceteze să mai fie angajaţii noştri. Am decis că asistenţii personali care sunt părinţii copiilor cu dizabilităţi, în total, 291 de persoane, nu vor fi disponibilizaţi", a declarat directorul executiv ASCO, Koncsek Zita.


09.02.2011, 22:30


http://www.crisana.ro/stiri/eveniment-1 ... 05620.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Thu Feb 10, 2011 1:41 pm

Asistenţi personali pândiţi de şomaj


Un număr de 132 asistenţi personali angajaţi în cadrul Primăriei Botoşani va fi trimisi în şomaj deoarece cheltuielile care se fac cu plata acestor angajati sunt foarte mari.

Mai mult decât atât, potrivit proiectului de buget, banii pentru salariile asistenţiilor persoanelor cu handicap ajung în prezent până cel târziu în luna iunie. Această măsură va afecta doar asistenţii angajaţi cu contract pe perioadă determinată. "La salariaţii angajaţi pe perioadă determinată nu le vom mai continua contractele de muncă, dar ei nu vor pierde nimic la bani ,pentru că vor primi indemnizatiile persoanelor cu handicap care este cam aceeaşi sumă şi în plus primesc şi şomaj. În felul acesta noi nu mai suportăm cheltuieli aferente salariilor. Practic, procedăm cum se întâmplă deobicei cu angajaţii pe perioadă determinată. Dacă avem posibilitatea să păstrăm locul rămâne, dacă nu, trece la şomaj", a declarat primarul Cătălin Flutur. În aceasta situaţie sunt în prezent 132 de persoane. Acestea vor obţine şomaj şi indemnizaţia pe care persoana cu handicap o primeşte pentru a -l remunera pe cel care îl îngrijeşte. Edilul-şef al urbei a mai precizat că prin aplicarea acestei măsuri, municipalitatea poate asigura salariile asistenţilor personali până în luna septembrie cel puţin. "Este cea mai logică soluţie pe care o putem lua în acest caz pentru că reuşim să detensionăm bugetul. Această măsură ne va ajuta să putem acorda salariile pînă în august-septembrie. În condiţiile în care eu nu am bani să le dau, de ce să-i păcălesc?

Ei oricum câştigă financiar pentru că în cele mai multe cazuri asistenţii personali sunt pentru persoane cu handicap provenite din familie", a mai spus primarul Cătălin Flutur.
http://www.botosaninews.ro/articol.php?a=42111
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Sun Feb 13, 2011 6:39 pm

Asistenţii personali ar putea fi scoşi în şomaj

Andreea PERHAIŢĂ

La Lumina şi la Cumpăna, banii alocaţi nu ajung nici pentru salariile asistenţilor personali pe trei luni

Împărţirea bugetelor şi a puţinilor bani disponibili anul acesta, al doilea de criză, a creat multe nemulţumiri. S-a tăiat, de ici, de acolo, din părţile esenţiale, şi banii tot nu ajung. Prin primăriile din judeţul Constanţa umblă zvonul că asistenţii personali vor fi daţi în şomaj, din cauză că nu au fost alocaţi bani de la bugetul de stat pentru salariile lor. Ce se va întâmpla, însă, cu persoanele cu handicap pe care le au în îngrijire, nimeni nu ştie.


În judeţul Constanţa sunt, în prezent, aproximativ 400 de asistenţi personali, fiecare cu un salariu lunar de 500 de lei. Asistentul personal este persoana angajată prin contract individual de muncă pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu se descurcă singură. Asistentul personal poate fi chiar una dintre rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal profesionist.

Mulţi dintre asistenţii personali au ca singură sursă de venit acest salariu, deoarece persoanele pe care le au în îngrijire necesită atenţie permanentă, uneori chiar 24 de ore din 24. În condiţiile acestea, chiar se bazează pe salariul respectiv.

„Anul acesta va fi foarte greu. Deşi acum suntem la zi cu contribuţiile şi cu salariile, banii nu ajung nici pentru trei luni. Am primit o sumă mult mai mică decât anul trecut. Ne-au alocat aproximativ 195.000 de lei, iar nouă ne trebuie peste 350.000 de lei, pe tot anul, pentru cei 34 de asistenţi personali pe care îi avem în comună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, contabilul de la Primăria Lumina, Monica Riţco.


Restanţe la plata concediilor de odihnă pe 2008 şi 2009

Potrivit acesteia, nici în 2009 nu au fost alocate de la bugetul de stat fonduri suficiente pentru a acoperi acest gen de cheltuieli, dar s-a completat cu bani de la consiliul local. „Anul acesta va trebui să punem din bugetul comunei cel puţin 250.000 de lei şi nu ştiu de unde vom avea aceşti bani. Mai avem de plătit şi concediile de odihnă pe 2008 şi 2009. E dureros, dar nu putem să nu le dăm salariile. Oricum sunt foarte mici şi dacă nu au nici venitul acesta nu ştiu cum se pot descurca. În plus, sunt angajaţii noştri, cu contract de muncă. Trebuie să le dăm salariile, altfel ne dau în judecată”, a mai precizat Monica Riţco.

Nu este însă exclus ca, la un moment dat, din imposibilitatea de a acoperi retribuţiile lunare ale asistenţilor personali, să se recurgă la soluţia şomajului. „Să sperăm că nu va fi cazul să se ajungă aici, şi-aşa sunt oropsiţi de soartă”, a încheiat contabilul comunei Cumpăna.Şi în celelalte localităţi ale judeţului situaţia este asemănătoare. Primarii sunt nevoiţi să completeze cu sute de mii de lei din bugetele locale sumele necesare pentru acoperirea salariilor asistenţilor personali. Însă, mulţi dintre ei nu au de unde, pentru că şi bugetele lor suferă de criză financiară, întocmai ca şi cel al Guvernului. „Nu sunt salarii nici pentru trei luni. Şi ce fac oamenii ăia, că au persoane cu handicap acasă, cine le întoarce pe stânga şi pe dreapta, cine le dă să mănânce? Ce se va întâmpla cu ele dacă dăm asistenţii personali în şomaj?”, se întreabă, în stilul său caracteristic, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.

http://www.cugetliber.ro/1295388000/art ... -in-somaj/
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to ARHIVA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest