Scrisoare deschisa-autoritati-raspunsuri

Moderator: moderators

Postby dora » Sun Apr 05, 2009 1:31 am

Bruxelles, 2 aprilie 2009

SCRISOARE DESCHISĂ


Doamnei Ministre Ecaterina Andronescu, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Domnului Ministru Ion Bazac, Ministerul Sănătăţii Publice

Domnului Ministru Marian Sârbu, Ministru Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Doamnei Rodica Nassar, Preşedintă a Comisiei pentru sănătate si familie din Camera Deputaţilor

Domnului Cristian-Sorin Dumitrescu, Preşedinte a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor

Domnului Victor Paul Dobre, Preşedinte a Comisiei pentru muncă si protecţie sociala din Camera Deputaţilor

Domnului Vasile Ion, Preşedinte a Comisiei pentru sănătate publică din Senat

Domnului Mihail Hărdău, Preşedinte a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţa, tineret și sport din Senat

Domnului Cristian Rădulescu, Preşedinte a Comisiei pentru muncă, familie si protecţie socială din Senat

Doamnei Doina Micşunica Dreţcanu, Preşedinta a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

Doamnei Ileana Savu, Secretar de Stat - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În calitate de Membră a Parlamentului European, permiteţi-mi să îmi exprim preocuparea asupra faptului că în România nu există o strategie naţională pentru apărarea drepturilor şi intereselor persoanelor a căror viaţă este marcată de autism.


Legislaţia noastră nu este încă aliniată la standardele europene în domeniu. Atingerea acestui obiectiv presupune eforturi conjugate din partea legislativului, ministerelor de resort şi agenţiilor implicate, motiv pentru care am ales să adresez această scrisoare tuturor celor care dispun de mijloacele necesare pentru ca lucrurile să urmeze o direcţie pozitivă.


Situaţia celor afectaţi este adesea îngrijorătoare întrucât problematica persoanelor cu autism este puţin cunoscută, serviciile nu sunt adecvate şi, drept urmare, nevoile speciale ale acestor persoane nu sunt satisfăcute. Situaţia este cu atât mai gravă în cazul tinerilor şi adulţilor pentru care nu există alternative de dezvoltare profesională, angajare, locuire sau sprijin pentru părinţi.


Ca urmare a acestei situaţii, mă alătur poziţiei organizaţiilor societăţii civile care apără cauza autiştilor şi propun iniţierea unei strategii naţionale în domeniu precum şi alocarea de resurse adecvate pentru susţinerea acesteia. Recunoaşterea autismului ca o dizabilitate distinctă în rândul dizabilităţilor mentale ar reprezenta un prim pas înainte.

Două agenţii separate se ocupă de problema persoanelor cu autism în ţara noastră; copiii autişti sunt în responsabilitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului iar de adulţii autişti răspunde Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. Întrucât succesul este dependent de existenţa unei viziuni coerente asupra problemei, consider că este utilă iniţierea unui grup de lucru comun la nivelul acestor agenţii în vederea elaborării unei strategii naţionale.

Strategia ar trebui să ia în considerare şi necesitatea formării şi perfecţionării profesioniştilor din domeniu, dat fiind lipsa cronică a personalului calificat în probleme de autism, precum şi posibilitatea iniţierii celor existenţi în folosirea unor abordări terapeutice de ultima oră.
Suntem membri ai Uniunii Europene; valorile pe care le împărtăşim împreună cu ceilalţi cetăţeni europeni ne impun să respectăm drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor, inclusiv ale celor afectaţi de autism.

Îmi exprim încrederea că toate autorităţile vizate îşi vor aduce propria contribuţie la atingerea acestui scop prin adoptarea unor măsuri concrete care să îmbunătăţească situaţia autiştilor din România.


Primiţi întreaga mea consideraţie şi prietenie,

Gabriela Creţu, MPEhttp://www.gabrielacretu.ro/scrisoare-d ... utism.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Apr 28, 2009 4:52 pm

DPS/amc/4296/13.04.2009


Stimată doamnă,

Suntem deosebit de onoraţi de interesul pe care îl manifestaţi faţă de problematica complexă a persoanelor cu tulburări din spectrul autist (TSA) prin implicarea dumneavoastră în întărirea poziţiei societăţii civile şi a părinţilor copiilor/tinerilor cu tulburări din spectrul autist (TSA), pentru elaborarea unui act normativ care să aibă ca scop organizarea unui sistem de suport integrat- medical, educaţional şi social pentru aceştia.


Cadrul legal actual cu aplicare pentru copilul/tânărul cu dizabilităţi mentale (inclusiv copilul cu tulburări din spectrul autist) reprezentat de prevederile Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legii 487/2002 legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, li se vor alătura Strategia naţională de sănătate mintală a copilului şi adolescentului, document aflat în consultare şi Planul naţional integrat pentru copiii cu dizabilităţi care include şi obiective şi activităţi specifice pentru copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA), proiect aflat în stadiu de elaborare.
Copiii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (TSA) şi părinţii acestora, se confruntă cu mari dificultăţi în recuperarea handicapului. Acestea sunt generate de faptul că pe de o parte, lipsesc instrumentele de screening, diagnosticarea afecţiunii este tardivă şi intervenţia nu are caracter timpuriu şi pe de altă parte, de faptul că metodele de intervenţie, medicale şi educaţionale (terapia ABA - analiza aplicata a comportamentului, metoda TEACHH, metoda PECS) care şi-au demonstrat validitatea în recuperarea copiilor, nu fac încă subiectul unei curricule universitare de specializare masterală şi nu sunt recunoscute de forurile profesionale din România, astfel încât psihologii şi medicii să le poată accesa. De asemenea o altă dificultate este şi faptul că pe lângă aceste categorii de specialişti, în terapiile de recuperare sunt implicate şi alte categorii de profesionişti (educatori, pedagogi, asistenţi sociali ) ale căror activităţi specializate în recuperarea copilului cu TSA nu se regăsesc în curriculele de formare iniţială sau continuă.

Doamnei Gabriela Creţu
Membru al Parlamentului European
Parlamentul European

În România, lupta concertată pentru realizarea unui sistem de suport integrat - medical, educaţional, social pentru copilul cu TSA este într-adevăr la început de drum, iar proiectul ,,Împreună învingem autismul” iniţiat de Romanian Angel Appeal şi Fundaţia Pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi având ca parteneri Centrul de Resurse Juridice şi Fundaţia Vodafone România, a reuşit deja să formeze un grup de iniţiativă, format din părinţi, asociaţii de părinţi, reprezentanţi ai ANPH, Ministerul Sănătăţii- Centrul Naţional de Sănătate Mintală, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Asociaţia RENINCO.
Ca instituţie centrală cu atribuţii în monitorizarea drepturilor copilului şi crearea cadrului legal de respectare a acestora prin elaborarea de metodologii, politici si strategii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului s-a alăturat acestui efort comun şi a demarat activităţi concrete.
În cadrul întâlnirilor din 19 martie şi 8 aprilie 2009 ale grupului de iniţiativă, a fost stabilit un calendar de activităţi cu responsabili şi termene ferme şi a început derularea acestora. În acest sens, s-a stabilit evaluarea posilităţii de elaborare, promovare a unor acte normative privind copilul cu TSA, modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap pentru adulţi, posibilitatea ca ocupaţia de „psihoterapeut specializat în terapia ABA” să fie introdusă în COR, să beneficieze de standard ocupaţional şi ulterior să fie făcute demersur penru a-i decontate activităţile din fondul naţional de asigurări de sănătate.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi-a asumat prin reprezentanţii săi o implicare permanentă, constructivă şi integratoare în toate activităţile privind crearea sistemului de suport integrat - medical, educaţional, social pentru copilul cu TSA.

Cu deosebită consideraţie,Ileana Savu
Secretar de Stat


Manuela Dănescu,
Director Politici Strategii
http://www.infoportal.ro/presa~info-930774.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri May 08, 2009 4:01 pm

http://jurnalul.ro/usr/imagini/4865-909 ... autism.pdf

interpelare adresata domnului ministru Ion Bazac de catre domnul senator Raymond Luca

Raspunsul domnului ministru

http://jurnalul.ro/usr/imagini/4865-909 ... autism.pdf
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Jun 16, 2009 3:37 pm

Raport din Parlament

* Interpelare pentru sprijinirea copiilor autişti

Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, a formulat la Senat o interpelare adresată ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, intitulată “Sprijinirea copiilor autişti”:

În ultimii ani a crescut substanţial numărul copiilor diagnosticaţi cu autism în judeţul Satu Mare.

Actualmente în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare se află un număr de 157 copii autişti (69 fete, 88 băieţi, cu vârste între 3 şi 18 ani). Din cei 157 de copii autişti, 15 se află în grija unor asistenţi maternali profesionişti, iar 20 sunt internaţi în 5 centre de tip familial. Restul de 122 copii autişti se află în îngrijirea părinţilor. Dintre aceştia, 31 de copii urmează un program instructiv-educativ special, timp de 5 zile pe săptămână (de luni până vineri), cîte 6 ore/zi, la Centrul “Sfântul Benedict”, care a fost constituit în urma asocierii Consiliului Local Satu Mare cu Şcoala Specială nr.1 şi cu Fundaţia Hans Lindner. Conform parteneriatului încheiat, Fundaţia Hans Lindner a oferit sediul, Consiliul Local asigură plata cheltuielilor administrativ-gospodăreşti, iar Şcoala Specială nr.1 asigură personalul specializat pentru procesul instructiv-educativ şi o parte din dotările centrului. Restul cheltuielilor sunt asigurate din sponsorizări, acţiuni de caritate etc. Centrul “Sfântul Benedict” este cel mai mare stabiliment de acest gen din Transilvania, dar, după cum am arătat, poate asigura program instructiv-educativ special doar pentru 31 de copii, din care 29 au ca asistent maternal personal pe unul din părinţi, iar doi au alţi asistenţi maternali. În zona de Vest a României mai există un asemenea centru la Timişoara (Casa Forenza), dar este mai mic. În afara celor 31 de copii înscrişi la Centrul Sfântul Benedict, 4 copii între 12-14 ani sunt integraţi în două clase de la Şcoala Specială nr.1 din Satu Mare. Prin urmare, în judeţul Satu Mare, din cei 157 copii autişti înregistraţi, doar 55 (35%) urmează programe instructiv-educative speciale, în timp ce 102 copii (65%) stau cu părinţii fără să beneficieze de vreo instrucţie.
Conform legislaţiei în vigoare, copii autişti beneficiază de următoarele drepturi materiale: 1. alocaţia de stat de 84 lei/lună (alocaţia acordată copiilor cu dizabilităţi, având un cuantum dublu faţă de alocaţia normală); 2. dreptul la un asistent maternal personal care primeşte o indemnizaţie egală cu salariul minim pe economia naţională. Şansa copiilor cu diagnosticul de autism este terapia ABA, care presupune 730 de zile (2 ani) de terapie şi costă între 25.000-30.000 euro. În judeţul Satu Mare nu se aplică însă terapia ABA, astfel că mamele cu copii autişti de naţionalitate română trebuie să se deplaseze la Casa Forenza din Timişoara, iar mamele cu copii autişti de naţionalitate maghiară la o clinică privată din oraşul Nyiregyhaza din Ungaria (situat la o distanţă de 120 km de Satu Mare), unde se aplică această terapie. Pe lângă costul terapiei, mamele respective trebuie să suporte şi cheltuielile de deplasare, cazare şi masă pe parcursul a doi ani, rezultând cheltuieli costisitoare.Consider că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ar trebui să iniţieze un act normativ pentru sprijinirea mai substanţială a acestor copii loviţi de soartă, prin următoarele măsuri:


- acordarea unui ajutor financiar special mamelor copiilor autişti care doresc să urmeze terapia ABA;
- majorarea indemnizaţiei pentru asistenţi maternali, care desfăşoară o muncă foarte dificilă;
- înfiinţarea de clase speciale pentru copii autişti în cadrul şcolilor pentru învăţământul de masă;
- înfiinţarea de centre de plasament speciale pentru copii autişti;
- înfiinţarea, la nivel judeţean, a unei echipe mobile compusă din medici şi psihopedagogi, care să aibă dotarea necesară, inclusiv un microbuz, echipă care să poată interveni urgent şi să facă servicii de evaluare complexă;
- înfiinţarea de ferme pentru autişti în care să existe ateliere protejate pentru aceştia, întrucât lipsa de activitate poate anula în scurt timp acumulările făcute în procesul instructiv-educativ.
Aştept să-mi comunicaţi poziţia ministerului pe care-l conduceţi cu privire la rezolvarea problemei copiilor autişti din România.

Senator, Marian Valer
http://www.informatia-zilei.ro/index.ph ... 7&id=59138Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a raspuns

in principiu pozitiv interpelarii senatorului Valer Marian

Sperante pentru copiii autisti

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a transmis urmatorul raspuns la interpelarea formulata de senatorul Valer Marian, in data de 14 aprilie 2009, referitoare la sprijinirea copiilor autisti:

Proiecte normative generoase
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului ca institutie centrala cu atributii in monitorizarea drepturilor copilului si crearea cadrului legal de respectare a acestora prin elaborarea de metodologii, politici si strategii, s-a alaturat campaniei demarate de parintii copiilor/tinerilor cu tulburari din spectrul autist (TSA) fata de problematica complexa a acestora, pentru intarirea colaborarii intre institutiile centrale responsabile si societatea civila, in scopul elaborarii unui proiect de act normativ care sa aiba ca obiectiv organizarea unui sistem de interventie si suport integrat-medical, educational si social pentru acestia.


Cadrul legal in vigoare pentru protectia si promovarea drepturilor copilului/tanarului cu dizabilitati mentale (inclusiv copilul/tanarul cu tulburari din spectrul autist) este reprezentat de prevederile Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legii nr.487/2002 legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice si HG nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013.


Acestuia i se vor alatura urmatoarele acte normative care aduc reglementari specifice pentru copilul cu tulburari din spectrul autist (TSA) si sunt in curs de avizare/in curs de elaborare:

- Strategia Nationala de sanatate mintala a copilului si adolescentului, document elaborat de catre Ministerul Sanatatii-Centrul National de Sanatate Mintala, proiect aflat in prezent in consultare;

- Strategia Nationala pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES) si Ghidul privind traseul educational si interventia integrata pentru copiii cu dizabilitati, cu accent pe copilul cu dizabilitati severe sau profunde, proiect aflat in evaluare si avizare la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii;

- Legea privind Serviciile de zi, proiect aflat in stadiu de elaborare de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Un inceput promitator de drum

Ca profesionisti si parinti, suntem constienti de faptul ca toti copiii diagnosticati cu tulburari din spectrul autist (TSA) si parintii acestora se confrunta cu mari dificultati in recuperarea handicapului.


Acestea sunt generate de faptul ca, pe de o parte, lipsesc instrumentele de screening, diagnosticarea afectiunii este tardiva si interventia nu are caracter timpuriu si pe de alta parte de faptul ca metodele de interventie, medicale si educationale (terapia ABA-analiza aplicata a comportamentului, metoda TEACHH, metoda PECS) care si-au demonstrat validitatea in recuperarea copiilor, nu fac inca subiectul unei curricule universitare de specializare masterala si nu sunt recunoscute de forurile profesionale din Romania, astfel incat psihologii si medicii psihiatri sa le poata accesa.De asemenea, o alta dificultate este si faptul ca pe langa aceste categorii de specialisti, in terapiile de recuperare sunt implicate si alte categorii de profesionisti (educatori, pedagogi, asistenti sociali) ale caror activitati specializate in recuperarea copilului cu TSA nu se regasesc in curriculele de formare initiala sau continua.


In Romania, lupta concertata pentru realizarea unui sistem de interventie si suport integrat - medical, educational, social pentru copilul cu TSA este intr-adevar la inceput de drum, iar proiectul „Impreuna invingem autismul” initiat de Romanian Angel Appeal si Fundatia Pentru Dezvoltarea Societatii Civile si avand ca parteneri Centrul de Resurse Juridice si Fundatia Vodafone Romania, a reusit deja sa formeze un grup de initiativa, format din parinti, asociatii de parinti, asociatii profesionale, Asociatia RENINCO, reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Sanatatii-Centrul National de Sanatate Mintala, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Calendar de activitati cu responsabilitati si termene ferme

In cadrul intalnirilor din 19 martie si 8 aprilie 2009 ale grupului de initiativa, a fost stabilit un calendar de activitati cu responsabilitati si termene ferme si a inceput derularea acestora. S-a discutat despre elaborarea, promovarea si diseminarea unui plan integrat de actiune secvential privind copilul cu TSA, oportunitatea reevaluarii criteriilor de incadrare in grad de handicap, posibilitatea ca terapeutului ocupational si psihoterapeutului specializat in terapia ABA sa le fie decontate procedurile din fondurile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, posibilitatea ca ocupatia de „psihoterapeut specializat in terapia ABA” sa fie introdusa in COR si sa beneficieze de standard ocupational.

In continuare, multumim domnului senator Marian Valer pentru propunerile domniei sale si va comunicam punctul nostru de vedere fata de masurile avansate:

1. Pentru asigurarea unui sprijin financiar special mamelor copiilor cu TSA, in cadrul grupului de initiativa vor fi identificate in primul rand demersurile necesare prin care Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sa deconteze procedurile complexe din cadrul terapiilor specifice utilizate in recuperarea copiilor cu TSA si cele necesare obtinerii unei majorari a cuantumului indemnizatiei de insotitor.

2. Prin proiectul de lege privind protectia de tip familial, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului are in vedere asigurarea unei ingrijiri de calitate a copiilor prin formarea initiala si continua a asistentilor maternali si a familiilor de plasament si prin dezvoltarea de servicii alternative pentru acestia (servicii de respiro, servicii de zi).

3. In ceea ce priveste infiintarea de clase speciale pentru copiii cu TSA in scolile de masa, proiectul de Strategie Nationala pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES) reglementeaza modul cum copilul cu dizabilitati severe sau profunde se va integra in aceste structuri pentru a i se asigura dreptul la educatie;

4. Pentru copilul/tanarul cu tulburari din spectrul autist (TSA) dezvoltarea si recuperarea sa se realizeaza in parametri de eficienta atunci cand acesta este incadrat in colective de copii/tineri fara dizabilitati si intr-un climat adaptat. Din aceasta cauza consideram inadecvata practica prin care copiii cu TSA ar putea fi izolati in colectivitati cu copii avand acelasi handicap. Pentru ca toti copiii diagnosticati cu TSA sa beneficieze de o interventie coerenta si profesionalizata, in propria familie, la asistentul maternal, in centrul de plasament etc, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului a elaborat proiectul „Intarirea capacitatii de suport a autoritatilor publice locale din Romania pentru copiii cu dizabilitati aflati in propria familie” si a aplicat o solicitare de finantare la Mecanismul Financiar Spatiului Economic European (SEE) pentru un buget de 2.948.698 euro. Prin implementarea activitatilor acestui proiect care se axeaza in primul rand pe dezvoltarea/infiintarea la nivelul a 20 de judete a unei echipe mobile multidisciplinare pentru diagnosticarea si recuperarea copilului cu dizabilitati se urmareste atat identificarea precoce a TSA cat si o interventie eficienta prin elaborarea, implementarea si monitorizarea planului personalizat de recuperare pentru copiii cu dizabilitati.

5. Propunerea de a fi infiintate ferme pentru tinerii cu TSA unde acestia sa lucreze in ateliere protejate o vom comunica Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si-a asumat o implicare permanenta, constructiva si integratoare in toate activitatile privind crearea sistemului de suport integrat - medical, educational, social pentru copilul cu TSA si este onorata de interesul si sprijinul dumneavoastra in aceasta problematica.

Cu deosebita consideratie,

Marian Sarbu

Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

http://www.stirilocale.ro/satu-mare/Rap ... 46903.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Jun 24, 2009 10:39 am

Mihaela Popa cere drepturi pentru persoanele cu autism

Autor: Marius PARCIU


Democrat-liberala Mihaela Popa a cerut, printr-o interpelare depusa la Senat, ca autismul sa fie recunoscut ca tulburare la varsta adulta, iar criteriile de evaluare si incadrare intr-un grad de handicap sa devina distincte si specifice.Interpelarea privind incadrarea in grad de handicap a persoanelor cu tulburari din spectrul autismului vizeaza modificarea Ordinului 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap.

"Anul 2010 a fost declarat anul european pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale. Nu este posibil ca la 20 de ani dupa Revolutie sa avem inca in Romania categorii sociale pentru care legislatia nationala sa fie inca un obstacol si, astfel, sa nu le fie respectate drepturile umane fundamentale pentru a putea trai o viata demna", a declarat senatorul Mihaela Popa.

In opinia acesteia, odata modificat Ordinul nr. 762/2007, persoanele care sufera de autism vor putea fi evaluate corect, fara a lasa loc erorilor de diagnostic.

"Prin intreaga mea activitate politica voi promova egalitatea de sanse si incluziunea sociala pentru toate grupurile sociale aflate in situatii vulnerabile. Legislatia care reglementeaza politicile sociale si drepturile persoanelor cu dizabilitati din Romania trebuie sa se alinieze la ceea ce este stipulat si promovat la nivel european si international. Crezul meu politic este calauzit in primul rand de respectarea valorilor umane", a mai afirmat Mihaela Popa.

Interpelarea depusa la Senat vine ca urmare a dezbaterii organizata la cabinetul senatorial cu reprezentantii ONG-urilor din Iasi si cu reprezentantii societatii civile.

http://www.flacarais.ro/cms/site/f_is/n ... 13300.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Nov 09, 2009 1:34 pm

Respectarea prevederilor Legii 272/2004 în privinţa copiilor autişti.


Informaţii privind interpelarea
Nr.înregistrare: 629A
Data înregistrarii: 13-05-2009
Data prezentării: 13-05-2009
Data comunicării: 13-05-2009
Mod adresare: în scris
Adresant: Cristina-Ancuţa Pocora - deputat PNL
Destinatar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
în atenţia: domnului Marian Sârbu - Ministru
Textul intervenţiei: fişier PDF

Răspuns solicitat: în scris şi oral

Informaţii privind răspunsul
Nr.înregistrare: -
Data înregistrării: 15-06-2009
Răspuns primit: în scris
Răspuns primit de la: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
comunicat de: domnul Marian Sârbu - Ministru
Textul răspunsului: fişier PDF

http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpela ... ?idi=20049


http://www.cdep.ro/interpel/2009/i629A.pdf


http://www.cdep.ro/interpel/2009/r629A.pdf
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Mar 31, 2010 6:08 pm

Deputatul PDL Petru Movilă a susţinut în cursul acestei săptămâni o declaraţie politică în care atrage atenţia asupra situaţiei copiilor bolnavi de autism şi asupra necesităţii adoptării unei legi care să se aplece asupra acestor copii.SA aratam ca ne pasa
2010-03-30

În judeţul Iaşi, se vorbeşte de existenţa a 300 de copii bolnavi de autism. În realitate, nimeni nu ştie care este cifra exactă. Nici în Iaşi şi nici în România. Până astăzi, instituţiile statului s-au arătat prea puţin interesate de elaborarea unei strategii naţionale privind identificarea, evaluarea, diagnosticarea şi intervenţia în cazul copiilor cu autism. Tocmai de aceea, nu se poate vorbi, din păcate, în nici un caz de existenţa unui plan naţional educaţional ori măcar de existenţa unor oportunităţi educaţionale care să ţină cont de caracteristicele specifice de învăţare ale acestor copii.
Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică şi reprezintă, în primul rând, o tulburare de comunicare, de relaţionare cu cei din jur şi nu un handicap intelectual. Este a treia tulburare în rândul celor mai comune tulburări de dezvoltare, după retardul intelectual şi paralizia cerebrală.
Marea problemă rezidă tocmai din faptul că, în lipsa unei asistenţe din partea statului, mulţi copii cu autism fie rămân nediagnosticaţi fie sunt diagnosticaţi greşit. Din aceste motive, constatăm o reducere drastică, până la eliminarea completă, a şanselor de dezvoltare şi de integrare în societate a copilului bolnav de autism.
Specialiştii din România au atras demult atenţia autorităţilor că, nefiind valorificaţi îndeajuns, aceşti copii îşi petrec cea mai mare parte a timpului acasă. Or, lipsa unei ocupaţii zilnice duce la frustrare şi izolare, atât a lor cât şi a familiilor acestora.
Dimpotrivă, diagnosticat la timp şi beneficiind de ajutor, copilul cu autism poate să-şi dezvolte o mulţime de abilităţi ce-i vor mări şansele de a participa cu succes la viaţa socială.

Un exemplu?

Radu Alexandrescu, un elev din Constanţa diagnosticat cu autism, şi-a uimit colegii şi profesorii datorită extraordinarei lui inteligenţe. În ciuda bolii de care suferă, Radu a obtinut, anul trecut, mai multe premii la olimpiade: Premiul I la Olimpiada Judeţeană de Biologie, Premiul II la Olimpiada de Fizică, Locul I la Discursul în limba engleză şi Menţiune la Olimpiada Naţională de Chimie.

Iată că poţi depăşi şi dezavantajele bolii, dar şi marile prejudecăţi ale oamenilor !

Tocmai de aceea şi noi trebuie să arătăm că ne pasă !

Avem nevoie de o lege care să se aplece cu maximă atenţie asupra acestor copii.

Avem nevoie de o lume pentru toţi!


http://www.movilapetru.ro/comunicate_de ... -pasa.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri Dec 03, 2010 1:15 pm

Senatorul PSD Elena Mitrea vrea dezvoltarea legislaţiei specifică pentru copiii cu autismZiarul de Bacau - 2 Decembrie 2010 - Accesat de 127 ori, 18 astazi

| Senatorul PSD de Bacău, Elena Mitrea, iniţiatoarea legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, redeschide subiectul copiilor cu autism prin două interpelări adresate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dar şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, intitulate „Autismul o dizabilitate ignorată” şi, respectiv, „Accesul la educaţie adecvat pentru copilul cu autism”.

Astfel, prin cele două interpelări d-na senator doreşte să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că nici măcar în domeniul învăţământului nu există reglementari clare, care să vină în sprijinul copiilor cu autism. De aceea, în numele părinţilor ai căror copii sunt diagnosticaţi cu autism, d-na Elena Mitrea susţine în faţa guvernanţilor cauza acestei categorii sociale care se confruntă cu serioase probleme, începând chiar de la înscrierea şi acceptarea copiilor cu autism în şcoli şi grădiniţe.

În România, sunt peste 3.800 de copii cu autism înregistraţi oficial, dar în realitate numărul lor este mult mai mare, fiind estimat la cca. 30.000, pentru care statul român nu face nimic.

Iniţiativa Elenei Mitrea vine şi în contextul în care pe 3 decembrie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, ca un prilej de sărbătoare pentru toate persoanele care au reuşit sau încearcă să treacă peste un handicap şi sensibilizare a celor care trebuie să-i recunoască şi să le asigure condiţii adecvate.

Demersul pe care d-na senator îl face pe lângă autorităţile abilitate se referă la elaborarea unor protocoale de colaborare, un parteneriat între instituţiile Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, cele ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale, în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate.

Prin această iniţiativă, d-na senator Elena Mitrea încearcă atât sensibilizarea autorităţilor în domeniu, cât şi a opiniei publice, cu privire la nevoia de integrare persoanelor cu dizabilităţi în fiecare aspect al vieţii politice, sociale, economice şi culturale. AMOS NEWS


http://www.ziaruldebacau.ro/ziarul/2010 ... utism.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri Dec 03, 2010 1:24 pm

luni, 29 noiembrie 2010

Autismul o dizabilitate ignorata
Pentru ca seria intrebarilor continua ,redau interpelarea adresata dl.Ioan Botis,ministrul MMFPS.


D-le Ministru,


Va informez ca in iulie 2010 a fost promulgata legea151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2011 si pentru care nu au fost definitivate normele de aplicare, nici pana la aceasta data .


Conform Art. 6. din lege ministerul pe care il conduceti ,in parteneriat cu institutiile Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Educatiei,Cercetarii,Tineretului si Sportului ,precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale, ar trebui sa elaboreaze protocoale de colaborare in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate-lucru care evident nu a fost demarat inca.


Presedinta unei asociatii pentru copii cu autism,a criticat legislatia română cu privire la drepturile copiilor cu dizabilități și,în special, a celor suferinzi de autism , sustinand cauza miilor de copii fara drepturi in Romania , la Bruxelles, in fata Comisiei pentru petitii din cadrul Parlamentului European.In Parlamentul European, a fost ascultata si i s-a dat dreptate.

Comisia a hotarat ca intr-adevar le sunt incalcate drepturile si au hotarat sa faca pasul de a scrie autoritatilor romane.In tara situatia persoanelor cu dizabilitati se modifica in defavoarea lor,daca ne gandim la faptul ca sunt mame,asistenti sociali care de luni de zile nu au mai primit salariul,altele chiar si-au pierdut statutul de asistent personal , fiind trecute in somaj. Mai mult, se discuta deja, despre o alta modificare legislativa care impune unui asistent personal sa aiba in grija doua persoane cu handicap grav pentru a beneficia de salariul intreg.

Lipsa unei minime instruiri şi organizări face ca mii de familii, care descoperă că au un copil cu autism, să piardă timp cu diagnosticarea, informarea, găsirea unor terapeuţi comportamentali, care nu se regăsesc în nomenclator, sau cu identificarea unui consultant străin pentru terapia comportamentală ABA. Tot timpul scurs în acest fel este în defavoarea copiilor.
In Romania sunt peste 3.800 de copii cu autism înregistraţi oficial. In realitate numarul lor este mult mai mare,fiind estimat la cca.30 000, pentru care statul roman nu face nimic.

Organizaţiile neguvernamentale reprezinta singurele puncte de sprijin pentru cazurile nou diagnosticate, părinţii se informeaza si se consiliaza intre ei invatand din experienta expertilor straini care vin si investesc in sanatatea copiilor si pregatirea parintilor,timp in care autoritatile,ministerul impune noi constrangeri fara o analiza a impactului asupra celor care au nevoie de sprijin rea

-Va rog sa precizati daca exista statistici referitoare la persoanele cu autism din România si daca din statisticile fostelor agentii ANPH,ANPFDC puteti aprecia numarul copiilor cu autism si adultilor cu autism pentru a masura real frecventa si incidenta cazurilor .Daca aceste statistici sunt actualizate si daca intentionati sa abordati subiectul ,,autism,, in masura in care se impune tot mai necesar si mai urgent.
-Ce demersuri va face ministerul si cum comentati afirmatii lansate in 2009 in privinta constituirii unui grup de iniţiativă, care avea atunci un calendar de activităţi cu responsabili şi termene ferme . Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului işi asumase prin reprezentanţii săi o,, implicare permanentă, constructivă şi integratoare în toate activităţile privind crearea sistemului de suport integrat - medical, educaţional, social pentru copilul cu TSA,,. În acest sens, s-a stabilit evaluarea posilităţii de elaborare, promovare a unor acte normative privind copilul cu TSA, modificarea criteriilor de încadrare în grad de handicap pentru adulţi, posibilitatea ca ocupaţia de „psihoterapeut specializat în terapia ABA” să fie introdusă în COR, să beneficieze de standard ocupaţional şi ulterior să fie făcute demersuri penru a-i fi decontate activităţile din fondul naţional de asigurări de sănătate.
-Veti prelua initiativa de continuare a demersurilor incepute sau raman la nivel de afirmatie .
Legea 151/2010 initiata de catre parlamentari este doar un inceput de reglementare privind drepturile copiilor si adultilor cu autism.Guvernul,MMFPS,MS,si MECTS au obligatia sa continue si sa imbunatateasca acest document in sensul respectarii dreptului constitutional .
- Veti participa(si cand )impreuna cu celelalte institutii, la elaborarea protocoalelor de colaborare in vederea dezvoltarii sistemului de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist ,conform art.6,din legea 151/2010.
-Daca in momentul de fata ministerul are o strategie sau o intentie de reglementare in domeniu serviciilor sociale,explicit pentru TSA.Daca nu care sunt propunerile dvoastra de reglementare si cand vor putea intra in aplicare.
Solicit raspuns scris
Cu stima,


Senator PSD- Elena Mitrea, Bacau

http://elenamitrea.blogspot.com/2010_11_01_archive.html


luni, 29 noiembrie 2010

Accesul la educatie adecvata pentru copilul cu autism


AUTISMUL ramane in continuare un subiect secundar,daca nu chiar absent.Este o dizabilitate inclusa in randul celor supuse deciziilor de diminuare ,reducere si atat.Ca initiator al legii ,ca prima si singura reglementare privind drepturile copiilor si adultilor cu autism ,am urmarit modul in care sunt respectate reglementarile impuse de noua lege ,asa putine si de ansamlu ,si am constatat ca nici macar normele de aplicare nu au fost definitivate la aproape 5 luni de la promulgarea legii ,desi aceata prevede un termen de 3 luni.Din acest motiv am adresat interpelari ministerelor responsabile.Redau interplarea adresata dl.Funeriu-MECTS.


D-le Ministru,


In Romania sunt peste 3.800 de copii cu autism înregistraţi oficial. In realitate numarul lor este mult mai mare,fiind estimat la cca.30 000, pentru care statul roman nu face nimic. Organizaţiile neguvernamentale reprezinta singurele puncte de sprijin pentru cazurile nou diagnosticate, părinţii se informeaza si se consiliaza intre ei invatand din experienta expertilor straini care vin si investesc in sanatatea copiilor si pregatirea parintilor,timp in care la Bucuresti totul se reduce si se taie sau se vorbeste de selectie naturala.
Cat priveste actul educational,in numele parintilor ai caror copii sunt diagnosticati cu autism, intaresc si sustin necesitatea de a acorda prioritar atentia cuvenita unei categorii care se confrunta cu serioase probleme incepand de la inscrierea si acceptarea copiilor cu autism in scoli si gradinite.Cred ca aceasta tine de ignoranta si trag un semnal de alarma asupra faptului ca nici in domeniul invatamantului ,efectiv,nu exista reglementari clare care sa vina in sprijinul copiilor cu autism.Parintii copiilor cu autism nu au cerut doar ajutorul, ci au venit cu solutii punctuale, care puteau fi incluse in noua Lege a educatiei,sustinand ca exista deasemeni un plan de management comportamental,intocmit de specialisti straini platiti din banii parintilor ,prezentat ministerului si pe care nu il aplica nimeni inca.Va informez ca in iulie 2010 a fost promulgata legea151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2011 si pentru care nu au fost definitivate normele de aplicare, nici pana la aceasta data .
Conform Art. 6. din lege ministerul pe care il conduceti ar trebui ca in parteneriat cu institutiile Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale,sa elaboreaze protocoale de colaborare in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate-lucru care evident nu a fost demarat inca.
Parintii si-au pus speranta in acesta lege,care este doar un inceput si care nu impune prevederi foarte precise asteaptand completarea ei de catre norme si reglementari ulterioare Oricum in forma actuala legea va obliga la efectuarea unor demersuri care ar trebui sa aduca reglementari in favoarea copiilor cu autism si care ar explica si in acest caz sensul prevederilor constitutionale care garanteaza dreptul la educatie al fiecarui copil, indiferent daca sufera de o dizabilitate sau nu.
Astfel:-programa de învăţământ a copiilor cu autism trebuie să fie diferită de programa celorlalţi copii,fiind necesare programe scolare adaptate,cum si structurarea metodelor si metodologiei tinand strict cont de specificul TSA si nu doar de ideea de dizabilitate .De aceea se impune introducerea autismului în curriculum şi detasarea acestuia de dizabilităţile mintale pentru elaborarea planului de invatamant
Ministerul Educatiei ar trebui sa gandeasca un modul de formare reala pentru toti profesioniştii care lucrează în prezent sau intenţionează să lucreze la clase unde există copii cu autism,sa infiinteze locuri suplimentare in fiecare unitate de invatamant prescolar si scolar special destinate copiilor cu TSA.
Este de dorit sa existe cel puţin un specialist de referinţă, cu expertiză în TSA , în fiecare unitate şcolară , respectiv instruirea specifică a tuturor celor implicaţi în educaţia specială si nu in ultimul rand este necesară titularizarea pe post a personalului care predă la clasele de copii cu autism pentru a nu fi schimbat de la un an la altul.
Se impune ca strict necesar crearea de posturi universitare pentru cercetatori-lectori in autism si cursuri universitare in TSA pentru a asigura formarea initiala a medicilor, psihologilor clinicieni, educationali, profesorilor in depistarea, diagnosticarea si evaluarea TSA.
Sunt cateva masuri pe care MECTS trebuie sa le analizeze si sa le puna in practica cu atat mai mult cu cat Constitutia Romaniei garanteaza dreptul la educatie al fiecarui copil, indiferent daca sufera de o dizabilitate sau nu. Vorbind despre drepturi,amintesc dreptul şi posibilitatea reală de continuare a studiilor şi după perioada de şcolarizare obligatorie,cat si dreptul şi posibilitatea reală de formare profesională în şcolile prfesionale obişnuite.In prezent ne punem doar intrebari:
Unde sunt copiii cu autism in scoli?
Si acolo unde sunt dupa ce plan de invatamant studiaza?
Cati specialisti sau profesori stiu sa lucreze cu un astfel de copil?
Cum pregatesc facultatile acesti oameni care lucreaza cu ei?
Cum se implica Ministerul Educatiei si Inspectoratele Scolare in aceasta problema?
Sunt cateva din intrebarile unei mame ,presedinta a unei asociatii pentru copii cu autism,care lupta pentru copii si drepturile lor, care a sustinut cauza miilor de copii fara drepturi in Romania , la Bruxelles, in fata Comisiei pentru petitii din cadrul Parlamentului European. In Parlamentul European, a fost ascultata si i s-a dat dreptate. Comisia a hotarat ca intr-adevar le sunt incalcate drepturile si au hotarat sa faca pasul de a scrie autoritatilor romane.
Fata de cele prezentate va rog sa raspundeti la intrebarile acestei mame si sa faceti precizari asupra propunerilor de reglementare in educatie ,privind autismul in Romania.
Daca veti participa(si cand )impreuna cu celelalte institutii, la elaborarea protocoalelor de colaborare in vederea dezvoltarii sistemului de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist ,conform art.6,din legea 151/2010.
Daca in momentul de fata ministerul are o strategie sau o intentie de reglementare in domeniu invatamantului special,explicit pentru TSA.Daca nu care sunt propunerile dvoastra de reglementare si cand vor putea intra in aplicare.


Solicit raspuns scris


http://elenamitrea.blogspot.com/2010/11 ... entru.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Jan 12, 2011 3:42 pm

Senatoarea Elena Mitrea: Scrisoare deschisa in apararea copiilor afectati de autism


Autor: Realitatea Romaneasca
Data adaugarii: Marti 11.01.2011 la ora 16:31


Senatoarea Elena Mitrea a adresat o scrisoare deschisa d-lor Daniel Funeriu - Ministrul Educatiei, Cercetarii ,Tineretului si Sportului, Cseke Attila - Ministrul Sanatatii, Ioan Botis - Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe care o puteti citi in continuare.
«In calitate de senator in Parlamentul Romaniei, initiatoare a legii si sustinatoare a cauzei familiilor copiilor afectati de autism, tin sa sa va reamintesc ca in data de 12 iulie 2010 a fost promulgata Legea 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate. Conform acestei legi, ministerului pe care il conduceti si institutiilor subordonate le revin o serie de obligatii, care nu au fost respectate nici pana in prezent. Concret, Normele de aplicare ar fi trebuit sa apara in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii, iar termenul-limita a expirat inca din luna octombrie 2010 (ceea ce inseamna o intarziere de trei luni!!!)


Acest fapt ingrijoreaza atat pacientii, cat si parintii copiilor cu autism care si-au pus toate sperantele in noul document, nu pentru ca si-au imaginat ca statul chiar ar avea disponibilitatea de a plati costurile terapiilor, ci pentru ca au sperat si continua sa spere ca aplicarea Legii in litera si spiritul sau poate sa fie macar un inceput, in instituirea si consolidarea unui sistem care sa-i sprijine in lupta cu autismul si care sa le asigure copiilor lor dreptul constitutional la dezvoltare. Cunosc faptul ca s-a inceput elaborarea acestor norme. Personal am trimis o buna parte din propunerile ce fac obiectul Normelor de aplicare.
Fata de aceasta situatie, nu-mi pot explica motivatia unei intarzieri atat de mari intr-o problema atat de necesara si importanta pentru sanatatea copiilor din Romania.

Este de subliniat faptul ca ignoranta, sau delasarea pot face ca acesti copii, diagnosticati prea tarziu, sa intre si sa ramana in sistemul de asistenta sociala pentru toata viata,ceea ce inseamna costuri mult mai mari pentru Romania

Ingrijorarea mea este determinata si de lipsa de receptivitate a autoritatilor. Personal, am intervenit la dezbaterea motiunii privind sanatatea, precizand la punctul "Dezvoltarea programelor de interventie si depistare precoce a bolilor", faptul ca trebuie avuta in vedere necesitatea si importanta implementarii programului pentru persoanele cu autism. Am adresat intrebari privind educatia, formarea si integrarea persoanelor cu autism.domnilor ministri Ioan.Botis si Daniel Funeriu. Toate demersurile au ramas fara raspuns pana astazi!!!


Nu as fi vrut sa leg cazul lui Adrian Sobaru de acest subiect, dar nici nu pot ignora faptul ca acest om are un copil suferind de autism pentru care fiecare zi de intarziere a aplicarii Legii reprezinta indepartarea de recuperare. Cred ca macar aceasta intamplare nedorita poate fi considerata un puternic semnal de alarma pentru o categorie pe care statul roman nu are voie s-o ignore.


Precizez ca autismul este o cauza pentru care au luptat parintii copiilor cu autism prin reprezentantii lor in campania inceputa in octombrie 2008, prin demersuri catre autoritatile statului si mai nou in octombrie 2010 acest subiect s-a aflat pe ordinea de zi a Comisiei pentru petitii din cadrul Parlamentului European,unde s-a atras atentia asupra faptului ca in Romania drepturile copiilor cu autism, a celor cu dizabilitati nu sunt respectatate, ca legislatia este discriminatorie si ineficienta, ca parintii nu mai au puterea financiara de a-si ingriji copiii.
In acelasi cadru s-a subliniat ca legislatia romana se limiteaza la enuntarea unor principii generale, fara a stabili modul lor de implementare, faptul ca practic, copiii cu autism, copiii cu dizabilitati grave, inca nu sunt primiti in scoli, nu li se acorda tratament de specialitate sau medicamente, traiesc, impreuna cu familiile lor din venituri reduse. Situatia este cu atat mai trista in zonele rurale unde parintii nu numai ca nu au acces la cursuri sau terapii specifice, dar nu au nici macar accesul la informatii. Toate acestea sunt drepturi prevazute atat de Constitutia Romaniei cat si de art.14 din Carta Drepturilor Fundamentale, anexata Tratatului de la Lisabona.
Cred ca aceste demersuri va sunt cunoscute, avand in vedere ca petitia a fost declarata deschisa si s-a hotarat trimiterea unei scrisori catre autoritatile romane, Guvernului Romaniei cu solicitarea unui raspuns al acestora la problemele ridicate.
Pana in 2009 exista macar o agenda privind persoanele cu autism.

S-a vorbit pana in aprilie 2009 de existenta unui grup de initiativa care avea in pregatire o serie de acte normative care sa aduca reglementari specifice pentru copilul cu tulburari din spectrul autist (TSA), despre care s-a spus ca sunt in curs de avizare sau in curs de elaborare si aici mentionez:
- Strategia Nationala de sanatate mintala a copilului si adolescentului, document elaborat de catre Ministerul Sanatatii-Centrul National de Sanatate Mintala, proiect aflat atunci
in consultare;
- Strategia Nationala pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES) si Ghidul privind traseul educational si interventia integrata pentru copiii cu dizabilitati, cu accent pe copilul cu dizabilitati severe sau profunde, proiect aflat in evaluare si avizare la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii la aceadata;
- Legea privind Serviciile de zi, proiect aflat in stadiu de
elaborare la Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor
Copilului, astazi desfiintata (!).


Asupra acestor acte normative am atentionat si la inceputul dezbaterilor asupra proiectului de lege, devenit astazi legea 151/2010. Fata de gravitatea si urgenta situatiei ma vad obligata sa va adresez urmatoarele intrebari si sa va solicit solutionarea cu celeritate :
1.- Demersurile sus-mentionate pot fi reluate din punctul in care au fost abandonate in aprilie 2009 ?
2.- Modul in care veti aborda subiectul "autism" va fi o strategie proprie, elaborata fara consultarea societatii civile, comisiilor parlamentare de specialitate si altor factori interesati si atunci, care va fi aceea ?
3.- Exista o data pentru care v-ati propus definitivarea normelor de aplicare si completare a legii 151/2011,(avand in vedere ca termenul este deja depasit cu 3 luni)stiut fiind ca in forma promulgata aceasta lege nu va aduce mari schimbari in viata copiilor cu autism?
Cu speranta receptarii pozitive a scrisorii mele si a transmiterii raspunsului (in termen legal), raspuns care sa redea speranta acestor persoane nefericite, primiti domnilor ministri asigurarea consideratiei mele.
Senator Elena Mitrea,
Membra a Comisiei de Munca, Familie si Protectie Socialahttp://www.stiriazi.ro/ziare/articol/ar ... 9924/#lifr
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Jan 12, 2011 3:43 pm

dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Mon Jan 17, 2011 1:07 pm

Sesizari la Parlamentul European


Autor: Andreea Dumitru13 Jan 2011


Parintiii copiilor cu autism din Iasi sunt la capatul rabdarilor. In ianuarie a intrat in vigoare legea autismului, insa nu au aparut si normele de aplicare a acestei legi.

Pentru ca pur si simplu statul se incapataneaza sa nu miste un deget pentru ajutorarea persoanelor cu autism, reprezentantii ANCAAR Iasi au trimis o petitie Parlamentului European.


Carmen Gherca, presedintele ANCAAR Iasi a apelat la aceasta ultima solutie. Ceea ce isi doreste este ca macar statul roman sa le ofere sansa copiilor cu autism sa aiba acces la educatie in scolile de stat


. Raspunsul Parlamentului European la petitie nu face altceva decat sa sublinieze ca cei care au semnat petitia au dreptate, in defavoarea statului, care nu face nimic.

""As aprecia in mod deosebit daca ne-ati putea informa cu privire la masurile luate de autoritatile romane pentru a impiedica deteriorarea situatiei acestei categorii de copii si pentru a sigura ca legislatia in vigoare este pusa in aplicare in mod adecvat", se arata in scrisoarea trimisa de catre Ermina Mazzoni, presedintele Comisiei de Petitii din cadrul Parlamentului European, Ministrului Municii, Familiei si Protectiei Sociale, Ioan Botis.

Din evidentele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului reiese ca in judetul Iasi sunt peste 300 de copii diagnosticati cu autism.

Cuvinte cheie: Parlamentul European, ANCAAR
http://www.7est.ro/stiri//agenda/13787- ... opean.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to ARHIVA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest