Gradul de handicap-cum se acorda

Moderator: moderators

Gradul de handicap-cum se acorda

Postby dora » Thu Mar 29, 2007 10:52 am

Aceasta prezentare are ca scop informarea parintilor cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au atunci cand solicita incadrarea copilului intr-un grad de handicap


- Parintii se prezinta cu copilul la medicul de familie
- Medicul de familie va da parintelui o trimitere catre medical specialist
- Medicul specialist, in urma consultarii copilului, va elibera Certificat medical care atesta afectiunea/boala pe care o are copilul
Trebuie sa se prezinte medicului specialist istoricul afectiunii copilului, fise de externare din spital, analize efectuate in timp, orice informatie care are legatura cu afectiunea copilului.

Certificatul medical acordat copilului se elibereaza in urma solicitarii scrise a parintelui si este gratuit.

Eliberarea acestuia poate dura mai mult timp daca , spre exemplu, medicul specialist considera ca sunt necesare investigatii amanuntite cu privire la starea de sanatate a copilului. Medicul specialist poate solicita internarea copilului pentru investigatii detaliate.

In perioada efectuarii analizelor, parintele are dreptul si obligatia sa-si insoteasca in permanenta copilul.
Exista situatii cand copilul sufera de mai multe afectiuni, afectiuni asociate. In aceasta situatie parintii vor avea de facut mai multe drumuri. Fiecare medic specialist va elibera propriul sau Certificat medical.
In cazul in care parintele are nemultumiri cu privire la Certificatul medical eliberat, acesta are dreptul sa ceara medicului de familie o alta trimitere, catre un alt medic specialist.

Acesta din urma are obligatia sa elibereze parintelui un alt Certificat medical.
Un rand de copii xerox ale Certificatelor medicale ale copilului se vor inmana medicului de familie care le va atasa la fisa medicala a copilului .
Dupa ce parintii au obtinut Certificatele medicale ale copilului, se vor adresa( vor depune o cerere cu nr de inregistrare) Directiei pentru Protectia Copilului- Comisia de expertiza a copiilor , pentru obtinerea Certificatului de incadrare a copilului intr-un grad de handicap. Simultan va fi eliberat si Planul personalizat de recuperare a copilului si Certificatul de orientare scolara.
Comisia de expertiza va dori sa examineze copilul si va solicita parintilor copilului anumite acte care au legatura cu copilul cum ar fi: actele de identitate ale parintilor, analize medicale, etc.Se va efectua si o ancheta sociala la domiciliul copilului, parintii vor trebui sa prezinte adeverinte cu privire la veniturile pe care le au.
Certificatul de handicap in cauza se elibereaza de obicei in maxim 30 de zile.Parintele va semna de primirea acestor acte. Exista si posibilitatea ca actele sa fie trimise parintilor prin posta, cu confirmare de primire.
Daca parintii sunt nemultumiti de hotararea Comisiei, pot face contestatie in termen de 30 de zile calendaristice.Contestatia se adreseaza Comisiei de expertiza a copilului, in scris , 1 exemplar al contestatiei se pastreaza cu nr. de inregistrare. Atentie! Daca in Certificatul de handicap este precizat faptul ca actul se poate contesta doar la instanta de judecata, atunci contestatia se depune la instanta. Competenta ar apartine Tribunalului – sectia contencios-administrativ de care apartineti cu domiciliul. ( nu e un proces de competenta judecatoriei)
Certificatul de handicap si anexele obtinute de la Directia de Protectie a Copilului se vor prezenta in copie( insotite de o cerere tip) Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local al localitatii. Solicitarea dvs scrisa ( veti primi si aici un nr de inregistrare) va fi solutionata in termen de 30 zile. In functie de gradul de handicap in care a fost incadrat, copilul dvs va avea anumite drepturi.


II. Observatii privind modul de incadrare al copilului intr-un grad de handicap:

Actul normativ aplicabil:
ORDIN Nr. 725/12709 din 1 octombrie 2002
privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI - Nr. 725
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE - Nr. 12.709
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 28 octombrie 2002

REGULI IN STABILIREA GRADULUI DE HANDICAP:

1.Diagnosticul medical în sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială a copilului.
2.Încadrarea în grade de handicap se face în raport cu intensitatea deficitului funcţional individual şi prin corelare cu funcţionarea psihosocială corespunzătoare vârstei.
3. Nu boala în sine determină severitatea handicapului, ci gradul tulburărilor funcţionale determinate de acestea, în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială, de factori personali etc. Deci, pentru aceeaşi boală - ca premisă a identificării şi încadrării - încadrarea în grade de handicap poate merge de la gradul uşor la gradul grav.
4. Atât în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare la copil trebuie să se respecte principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu vârsta şi gradul său de dezvoltare.Citat din actul normativ aplicabil:

,,Comunitatea internaţională militeaza pentru depăşirea modelului predominant medical în concepţia şi practica cu privire la aceşti copii şi acceptarea complementară a modelului social.
Prezenţa unei condiţii de sănătate (boli, afecţiuni etc.) este o premisă, dar aceasta nu conduce obligatoriu la handicap (dizabilitate). Diagnosticul medical în sine nu este ca atare suficient pentru a fundamenta încadrarea într-o categorie de handicap, el trebuie corelat cu evaluarea psihosocială. La evaluarea eventualului handicap sau dizabilităţi, alături de stabilirea gradului de disfuncţionalitate a organismului, se vor lua în considerare şi factorii de mediu, inclusiv cei familiali, calitatea educaţiei, măsurile luate de familie, posibila neglijare, precum şi factorii personali. În absenţa familiei se evaluează particularităţile mediului substitutiv. Ponderea acestor factori în constituirea handicapului va fi evaluată prin criterii de facilitare şi/sau bariere, identificate prin raportul de anchetă psihosocială.
Atât în procesul evaluării medico-psihosociale, cât şi în luarea deciziilor privitoare la copil trebuie să se respecte principiile parteneriatului cu familia şi cu copilul, în raport cu vârsta şi gradul său de dezvoltare.
Evaluarea şi încadrarea într-un grad de handicap nu este un scop în sine, ele trebuie să ducă la creşterea calităţii vieţii copilului, prin îmbunătăţirea îngrijirii şi intervenţii personalizate cu scop recuperator şi de facilitare a integrării sociale.
Ele se vor concretiza în planul de servicii personalizat, elaborat pe baza raportului de evaluare complexă, validat pe baze contractuale ferme, ceea ce va asigura o conduită activă, pozitivă a comunităţii faţă de persoana cu handicap sau dizabilitate. Planul de servicii personalizat va fi pus în practică de familie şi de instituţiile competente, furnizoare de servicii, cu implicarea activă a copilului. Serviciile sunt asigurate sau facilitate de autorităţile locale, iar planul personalizat va fi monitorizat de instituţia abilitată.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, dosarul copilului cu handicap sau dizabilităţi este unic şi cuprinde următoarele secţiuni: fişa personală, fişa medicală, ancheta socială, fişa psihologică, fişa educaţională, raportul de evaluare complexă, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de orientare şcolară, hotărârea privind măsurile de protecţie a copilului, planul de servicii personalizat, contractele cu familia şi cu instituţiile furnizoare de servicii şi documente privind monitorizarea evoluţiei cazului.
Aplicarea combinată a criteriilor medicale şi psihosociale se face diferenţiat şi adaptat particularităţilor de vârstă ale copiilor în cauză.

Copiii din grupa de vârstă 0 - 3 ani ridică probleme speciale şi necesită o atenţie specială în identificarea şi determinarea gradului de handicap. Aceşti copii sunt, pe de o parte, dependenţi de îngrijirea şi supravegherea permanentă din partea adultului. Pentru aprecierea severităţii handicapului trebuie avute în vedere nu numai efectul tulburărilor structurale şi funcţionale, ci şi implicarea şi condiţiile asigurate de mediul familial apropiat. Pe de altă parte, la această vârstă dezvoltarea bio-psihosocială a copiilor este foarte complexă, ceea ce impune o analiză foarte serioasă şi circumspecţie în decizia de încadrare. Pentru a se realiza asimilarea pe grade de handicap în cazul diverselor entităţi nozologice se va ţine seama că nu boala în sine determină severitatea handicapului, ci gradul tulburărilor funcţionale determinate de acestea, în raport cu stadiul de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea socială, de factori personali etc. Deci, pentru aceeaşi boală - ca premisă a identificării şi încadrării - încadrarea în grade de handicap poate merge de la gradul uşor la gradul grav.

Gradul grav de handicap se poate acorda copiilor care au, în raport cu vârsta, capacitatea de autoservire încă neformată sau pierdută, respectiv au un grad de dependenţă ridicat fizic şi psihic. În această situaţie autonomia persoanei este foarte scăzută din cauza limitării severe în activitate, ceea ce conduce la restricţii multiple în participarea socială a copilului. Drept urmare, copilul necesită îngrijire specială şi supraveghere permanentă din partea altei persoane.

Gradul accentuat de handicap se poate acorda copiilor la care incapacitatea de a desfăşura activitatea potrivit rolului social corespunzător dezvoltării şi vârstei se datorează unor limitări funcţionale importante motorii, senzoriale, neuropsihice sau metabolice rezultate din afecţiuni severe, în stadii înaintate, cu complicaţii ale unor aparate şi sisteme. În această situaţie participarea socială a copilului este substanţial restricţionată.

Gradul mediu de handicap se poate acorda copiilor care au capacitate de prestaţie fizică (motorie, metabolică) sau intelectuală redusă, corespunzând unei deficienţe funcţionale scăzute, ceea ce duce la limitări în activitate, în raport cu aşteptările corespunzătoare vârstei. În această situaţie ele se reflectă în restricţii relativ semnificative ale participării sociale a copilului.

Gradul uşor de handicap se poate acorda pentru cazurile în care impactul afectării asupra organismului este minim, cu limitare nesemnificativă a activităţii, şi nu necesită măsuri de protecţie specială, participarea socială fiind în limite rezonabile. Aceste cazuri vor fi raportate şi înregistrate statistic.”


In Anexa II a acestui act normativ ( este afisat pe site intregul act normativ, Ordinul nr.725/2002)) sunt prezentate si afectiunile diagnosticate medical ce se au in vedere la determinarea gradului de handicap la copil.
Ca principiu fundamental al acestui act normativ, diagnosticul medical, in mod obligatoriu, trebuie corelat cu gradul de dezvoltare psihosociala al copilului, potrivit varstei sale.

Comentariul apartine unui parinte.
http://www.scoalaparintilor.ro/legislat ... -la-2.html
Last edited by dora on Wed Mar 24, 2010 2:43 pm, edited 1 time in total.
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby vali » Fri Dec 28, 2007 11:05 pm

Spuneti-mi va rog,cum se obtine certificatul medical de la medicul specialist,certificat necesar pentru comisie,la noi e f. complicat trebuie internare obligatorie 3 zile,nopti nedormite in spital,fara sa se uite cineva la copil. Eu inteleg ca daca diagnosticul a fost stabilit odata la "Obregia, Buc." unde am fost internata 7 zile, de ce trebuie sa suport acelasi calvar in fiecare an daca nu exista tratament (pur si simplu stau degeaba in spital si astept sa se faca 3 zile,nici noaptea nu am voie sa plec acasa). Exista o logica?

An Nou Fericit!
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby seba8nst » Sun Dec 30, 2007 10:01 am

Vali, noi obtinem acest certificat de la medicul specialist NPI (neuropsihiatrie infantila) din policlinica Targoviste, dupa ce fetita este evaluata de psihologul din aceeasi institutie. Ambele doamne o stiu deja pe Miruna de 3 ani de zile, asa ca pot face o evaluare obiectiva. Nu s-a pus niciodata problema de internare si nici nu vad rostul. Am facut iar in decembrie toate demersurile si asa am procedat.
Mai trebuie si evaluare de la institutia de invatamant, adica "traseul educational", si scrisoare de la medicul de familie cu tot istoricul...
seba8nst
 
Posts: 209
Joined: Sat Oct 16, 2004 8:46 pm

Postby vali » Sun Dec 30, 2007 9:46 pm

La noi tot de la medicul specialist NPI obtinem certificatul pentru comisie si o fisa cu o evaluare psihologica de la psihologul de la aceeasi institutie (Spitalul de copii) unde se cere internare 3 zile obligatoriu (probabil trebuie sa faca planul la internari). Evaluare de la o institutie de invatamant nu mi-au cerut niciodata pana acum,doar ma intrebau daca copilul merge la scoala si eu ai spuneam ca nu, ca doar copilul are numai 5 ani. Daca anul acesta nu se va incadra in gr. I, voi fi nevoita sa-l inscriu la camin cu program prelungit si sa renunt la gradinita si la fundatia americana deoarece nu pot sa-mi permit sa platesc 4.5 mil. o bona care nu face nimic cu program de 4 ore/zi( 4 ore merge la gradinita) si asa cu comentarii...

Un AN NOU plin de belsug si bucurii!
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby vali » Thu Jan 31, 2008 2:16 pm

Anexa la Ordinul MMFES si al MSS nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap:

http://www.anph.ro/

Sunt date detalii specifice pentru tulburarea autista,
Bogdan, august 2002, TPD, a facut ABA la "Cristi's Outreach Foundation" .
vali
 
Posts: 399
Joined: Mon Feb 20, 2006 10:51 am

Postby dora » Wed Jul 16, 2008 6:44 am

Copiii cu handicap isi pot obtine drepturile de la DGASPC Sector 6Copiii cu dizabilitati din sectorul 6 sunt sprijiniti prin Serviciul de Evaluare Complexa din cadrul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 pentru a obtine drepturile ce le revin prin lege, in functie de gradul de handicap - asistent personal, alocatie dubla, transport gratuit, asistenta medicala gratuita, etc.

Astfel, de la inceputul anului 2006, specialistii din cadrul acestui serviciu, medici, psihologi, psihopedagogi si asistenti sociali, au evaluat 682 copii cu dizabilitati. Pentru acestia, in functie de diagnosticul fiecaruia, s-au emis 578 de certificate de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala, precum si 110 certificate de expertiza si orientare scolara.

In urma incadrarii in gradul de handicap si a eliberarii certificatului de orientare scolara si profesionala, copiii cu dizabilitati pot fi scolarizati in institutii specializate si indrumati catre centre de recuperare specifice nevoilor lor.

Pe raza sectorului 6 functioneaza 2 scoli speciale, pentru copii cu dizabilitati psihice sau de auz, precum si doua centre de recuperare destinate acelorasi categorii de deficiente.

In acelasi timp, copiii cu handicap pot fi inclusi in programul de prestatii financiare exceptionale derulat de DGASPC Sector 6 din fonduri ale bugetului local. Suma acordata lunar este in valoare de 82 RON, de acest program beneficiind pana in prezent un numar de 160 de copii domiciliati in sectorul 6.Pentru obtinerea certificatelor de incadrare intr-o categorie de handicap si/sau de orientare scolara si profesionala, parintii copiilor cu dizabilitati de pe raza sectorului 6 trebuie sa completere o cerere tip la Serviciul Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, insotita de urmatoarele documente:

Certificat de nastere copil – original + copie xerox;
Certificat medical eliberat de catre medicul specialist din cadrul centrelor medicale acreditate (ambulatorii de specialitate, spitale);
Buletin/carte de identitate parinti;
Adeverinte de venit parinti;
Fisa psihologica;
Fisa privind traseul educational;
Fisa medicala sintetica;
Ultimele trei documente reprezinta formulare tip care se obtin de la Serviciul Evaluare Complexa a Copiluluicu Dizabilitati.

De precizat este faptul ca, pentru copiii care au mai fost incadrati intr-o categorie de persoane cu handicap, este necesar ca dosarul de reinnoire a acestiua sa fie depus cu 30 de zile inainte de expirarea precedentului certificat pentru a beneficia de continuitate in ridicarea drepturilor.

Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Evaluare Complexa din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 la sediul din sos. Orhideelor nr. 2D – trasee RATB: 35, 47, 105, Statia Bd. Regie sau la telefon: 3176311, 3176312, fax: 3176314.
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=11Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati
Domeniul de competenta
evaluare complexa si monitorizare copii cu dizabilitatiCategorii de beneficiari
copii cu dizabilitati
Servicii oferite
Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati infiintat in temeiul art. 20 alin 1, din HG 1205/2001, si exercita urmatoarele atributii, conform HG 1437/2004:
identifica copiii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio- scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala, in urma solicitarilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor din oficiu;
verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala a acestuia;
in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
intocmeste raportul de evaluare complexa;
intocmeste planul de recuperare a copilului cu dizabilitati;
intocmenste in conditiile legii planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
propune Comisiei de Protectie a Copilului:
incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap;
orientarea scolara;
dupa caz, stabilirea unei masuri de protectie;
urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati aprobat de comisie;
efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea parintilor sau reprezentantului legal);
efectueaza reevaluarea anuala a copiilor cu deficiente ( la cererea parintilor sau reprezentantului legal ) in vederea orientarii scolare a acestora.Etapele solutionarii caz
Cerere solicitant
Cererea se completeaza la sediul DGASPC de catre reprezentantul legal al copiluluiActe necesare

Pentru eliberarea certificatului de incadrare in grad de dizabiliatate:

Certificat medical Tip A5 eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale) si alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stari de sanatate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare)
Certificat de nastere copil - copie
BI/CI parinti sau reprezentanti legali - copie
Certificat de casatorie parinti sau in functie de caz Certificat de deces, Sentinta Judecatoreasca d divort, Hotarare de plasament
Adeverinte de venit / taloane de pensie de la ambii parintii
Fisa psihologica - formular tip-
Fisa medicala sintetica - formular tip-
Dosar cu sinaPentru eliberarea cefrtificatului de orientare scolara si profesionala

Certificat medical Tip A5 eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale).
Certificat de nastere copil - copie
BI/CI parinti sau reprezentanti legali - copie
Certificat de casatorie parinti sau in functie de caz Certificat de deces, Sentinta Judecatoreasca de divort, Hotarare de plasament
adeverinte de venit / taloane de pensie de la ambii parintii
adeverinta scolara
Fisa psihologica - formular tip
Fisa medicala sintetica - formular tip
Fisa de orientare scolara si profesionala pt absolventii clasei a VIII-a din cadrul invatamantului special
Dosar cu sina


Evaluarea
Asistentul social va stabili impreuna cu petentul si membrii echipei de evaluare
data evaluarii
locul in care se va desfasura ( exista posibilitatea evaluarii la domiciliu pentru copiii nedeplasabilisi actele ce sunt necesare pentru intocmirea dosarului.
Copilul, la data si locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburarilor functionale ( stabilite prin evaluarea medicala facuta pe baza dignosticului medicului specialist curant) si al stadiului de evolutie, de complicatii in activitatea si participarea sociala ( prin evaluarea psiho - sociala). Astfel, fiecare copil va fi evaluat de catre medic ( in functie de afectiune competenta evaluarii va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psiholog, psihopedagog si asistent social.

Intocmire dosar
In urma evaluarii complexe se stabileste severitatea handicapului, iar dosarul care contine si raportul final de evaluare complexa va fi inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, impreuna cu propunerea de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, orientarea scolara sau, daca situatia o impune stabilirea unei masuri de protectie ( art. 20 lit. d din HG 1205/2001).
Dosar la comisie
Dosarul este inaintat Comisiei pentru Protectia Copilului sector 6, acesta il analizeaza si
elibereaza o Hotarare cu anexele:
Certificat de incadrare in grad de dizabilitate pentru copii cu deficiente (pana la varsta de 18 ani
Certificat de orientare scolara si profesionala
Plan de recuperare a copilului cu dizabilitati (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie,)
Acordarea drepturilor
Solicitantul depune Certificatul de incadrare in grad de dizabilitate (in copie) si Certificatul medical tip A 5 (copie) impreuna cu actele de stare civila la sediul din Orizont pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.
Certificatul de Orientare Scolara si Profesionala se depune in copie la institutia de invatamant recomandata copilului.
Reevaluare
Solicitantul revine pentru obtinerea Certificatului de incadre in grad de dizabilitate cu 30 de zile inainte de data expirari Hotararii anterioare sau in cazul modificarii starii da santate a copilului.
Certificatului de Orientare Scolara este valabil pe ciclu scolar (I-IV, V-VIII, IX - XII) se reinoieste la 4 ani, sau in cazul schimbarii unitatii de invatamant. Solicitantul revine pentru obtinerea unui nou Certificat de Orientare scolara si Profesionala la terminarea cicului scolar, sau luna in care copilul isi schimba unitatea de invatamant


Legislatie
Criterii medicale prevazute in anexa 1 la Ordinul Ministrului santatii si secretariatului de stat al Secretariatului de tat pentru Persoane cu Handicap nr.39/11/2000 privind infiintarea comisiilor de expertiza medical a copilului cu handicap si aprobarea criteriilor medicale de incadrare a copilului cu varste cuprinse intre 0-18 in categorie de handicap
Legea nr.519/12.iulie 2002 pentru aprobarea OUG nr.102/1999 protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Legea 343/12 iulie 2004 pentru modificarea si completarea OUG nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
HGR nr 1437/24septembrie 2004 privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului
Legea nr. 84/1995, republicata,cu modificarile ulterioare;
Normele Ministerului Educatieie Nationale nr.9233/8, februarie 1995, privind pregatirea scolara la domiciliu a persoanelor nedeplasabile;
Ordinul Ministerului Educatiei Nationale 4378/7.12.1999, privind reorganizarea invatamantului special;
Ordin nr.80/2004, privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea planului individualizat de protectie;
Sef Serviciu - Catalina Tabarcea


http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=11
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Apr 21, 2009 5:43 pm

Fabrica de certificate de handicap pentru copii între 2 şi 3 ani

Marti, 10 Martie 2009
Articol citit de 1097ori

• numărul alocaţiilor de stat pentru copiii cu handicap a crescut cu 300% într-un an, în judeţul Suceava • în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Suceava pe anul 2008 fugurează 926 de beneficiari ai alocaţiei de stat pentru copii cu handicap cu vârste între 2 şi 3 ani, de trei ori mai mulţi decât în anul precedent • de asemenea, la nivelul judeţului există 2.289 de copii cu handicap cu vârste peste 3 ani care beneficiază de alocaţie de stat dublă

Numărul copiilor cu handicap cu vârsta între 2 şi 3 ani s-a triplat în judeţul Suceava faţă de anul 2007, fapt ce reiese din statisticile Direcţiei de Muncă şi Prestaţii Sociale. Bilanţul instituţiei pe anul 2007 cuprinde plata a 298 alocaţii destinate copiilor cu handicap sub 3 ani. La numai un an, statisticile Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale Suceava – instituţie ce a preluat o parte din atribuţiile Direcţiei de Muncă, ce vizează plata prestaţiilor sociale – arată că numărul copiilor cu vârste între 2 şi 3 ani care beneficiază de alocaţia de 200 de lei a crescut cu 300%, ajungând la cifra de 926 de beneficiari. O explicaţie raţională pentru a justifica această creştere impresionantă nu a putut fi dată nici măcar de directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Florin Tărnăuceanu, care a declarat că “e nevoie de o documentaţie pentru a explica de ce a crescut de trei ori într-un an numărul copiilor cu handicap cu vârste între 2 şi 3 ani”. Tărnăuceanu încearcă totuşi să justifice această situaţie susţinând că evaluarea unui dosar pentru stabilirea gradului de handicap la copii se face în cadrul Departamentului de Evaluare Complexă. Fiecare dosar depus în vederea obţinerii gradului de handicap este evaluat de două ori, fiind verificate documentele eliberate de medicul specialist. De asemenea, copilul în cauză este adus în faţa comisiei care evaluează dosarul.
Pe de altă parte, surse neoficiale au declarat că de regulă un certificat de încadrare a “copiilor într-un grad de handicap” la copiii între 2 şi 3 ani poate fi eliberat contra unei sume de 200 de euro, echivalentul prestaţiilor sociale pe care le încasează mama pe o lună - indemnizaţia de creştere a copilului, 600 lei, şi alocaţia de stat pentru copilul cu handicap cu vârsta între 2 şi 3 ani în cuantum de 200 de lei.
Triplarea numărului de copii cu handicap la nivelul judeţului Suceava într-un singur an nu poate fi explicată cu argumente logice, din punct de vedere medical. O explicaţie mult mai plauzibilă ar avea la bază aranjamentele şi iresponsabilitatea de la nivelul comisiilor care eliberează aceste certificate. O anchetă a organelor în drept, respectiv Poliţie, Parchet şi DNA, şi a autorităţilor medicale competente, ar scoate la iveală neregulile din spatele acestor cifre îngrijorătoare.
Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Suceava plăteşte lunar circa 190.000 lei pentru alocaţia de stat dublă, care se acordă copiilor peste trei ani cu handicap. Este vorba despre 2.289 de copii cu handicap, la nivelul judeţului Suceava, care primesc lunar suma de 84 de lei. De asemenea, beneficiază de o alocaţie de stat de 200 lei, 926 de copii cu handicap cu vârste cuprinse între 2 şi 3 ani. Plata acestor prestaţii sociale se ridică la aproximativ 200.000 de lei lunar. (Oana PAULIUC)

http://www.obiectivdesuceava.ro/index.p ... &ids=50744
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby camel » Thu Oct 11, 2012 7:26 pm

Se schimba criteriile de acordare a gradului de handicap:


http://www.legalis.ro/wp-content/upload ... _copii.pdf

despre autism la pag. 5 indeosebi
b) tulburările pervazive de dezvoltare/tulburările de spectru autist: autismul infantil, autismul
atipic, sindromul Rhett, altă tulburare de dezintegrare a copilăriei, hiperactivitate asociată cu o
întârziere mintală şi mişcări stereotipe, sindromul Asperger, alte tulburări invadante ale
dezvoltării, tulburări invadante ale dezvoltării fără precizare, în raport cu gradul de afectare a
funcţionării globale, pot fi încadrate în diferite grade de handicap, astfel:
Criterii medicale (conform ICD 10)
Prezenţa a minimum două dintre următoarele criterii, din care criteriul «Socializare» este obligatoriu:

Handicap uşor
Socializare: afectarea calitativă uşoară a interacţiunii sociale
Limbaj: afectarea calitativă a limbajului expresiv
Autoservire: afectarea calitativă a abilităţilor de autoservire
Motor: afectarea abilităţilor motorii fine

Handicap mediu
Socializare: afectarea calitativă moderată a interacţiunii sociale
Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv
Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire
Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii

Handicap accentuat
Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă accentuată a interacţiunii sociale, cu interacţiune socială posibilă într-un mediu controlat
Limbaj: afectarea calitativă şi cantitativă a limbajului expresiv şi receptiv
Autoservire: afectarea calitativă şi cantitativă a abilităţilor de autoservire, cu nevoia de ajutor din partea adultului
Motor: afectarea abilităţilor motorii fine cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale

Handicap sever
Socializare: afectarea calitativă şi cantitativă severă a interacţiunii sociale, interacţiune socială limitată în cadrul familiei, interacţiunea cu mediul social exterior familiei este mediată de un adult
Limbaj: absenţa dezvoltării limbajului (expresiv şi receptiv) sau dezvoltarea limbajului cu afectarea rolului de comunicare
Autoservire: absenţa abilităţilor de autoservire sau efectuarea sub supravegherea strictă a unui adult
Motor: afectarea abilităţilor motorii fine şi grosiere cu prezenţa stereotipiilor motorii şi comportamentale
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea


Return to INTREBARI FRECVENTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron