Strategia nationala de integrare a pers cu autism

Moderator: moderators

Strategia nationala de integrare a pers cu autism

Postby dora » Tue Aug 30, 2011 8:39 pm

Strategia Nationala de integrare a persoanelor cu autism: analiza nevoilor specifice06 iul 2011

Luni, 4 iulie 2011, a avut loc, la Bucuresti, a doua reuniune a grupului de lucru privind elaborarea Strategiei Nationale pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu autism. Dezbaterile s-au axat pe analiza nevoilor specifice carora strategia urmeaza sa le raspunda, nevoi identificate in zonele Sanatate, Servicii de recuperare si suport, Educatie, Integrare in munca, Constientizare/Incluziune, pornind de la:

•Aspecte practice legate de experienta, pe problematica TSA, a institutiilor si organizatiilor participante la realizarea Strategiei,
•Rezultatele studiilor realizate de Fundatia Romanian Angel Appeal in iunie 2011: sondaj de opinie in randul medicilor de familie, referitor la depistarea TSA, respectiv focus-grupuri realizate separat cu terapeuti, cu cadre didactice din scoli normale si cu cadre didactice din scoli speciale, referitor la integrarea persoanelor cu TSA.
In zonele de interes analizate in cadrul intalnirii grupului de lucru, au fost identificate nevoi specifice vizand:

•Informarea generala cu privire la TSA (semne care anunta afectiunea, faptul ca prin terapie tulburarea de spectru autist se poate recupera) si o diseminare a informatiei inclusiv in mediul rural (pana in prezent, singurele surse de informare cu privire la autism le-au constituit campaniile de constientizare organizate de ONG-uri; acestea au atins cu precadere populatia urbana),
•Utilizarea, de catre medicii de familie si asistentii medicali, a unor instrumente standardizate, privind depistarea precoce a TSA; accesul personalului medical la instruire specifica,
•Cresterea accesului persoanelor diagnosticate cu TSA, la servicii de terapie si tratament si decontarea cheltuielilor legate de programul de recuperare,
•Recunoasterea/acreditarea pregatirii terapeutilor in tehnici de recuperare a TSA, de catre un organism care sa-i legitimeze,
•Introducerea in curricula de invatamant de la nivelul institutelor superioare de formare a educatorilor si invatatorilor, a cursurilor in domeniul comunicarii si includerii copiilor cu dizabilitati, astfel incat acestia sa poata asigura dreptul constitutional la educatie incluziva, al elevilor cu TSA si ADHD,
•Dotarea fiecarei clase din invatamantul special si de masa, cu materiale educationale care sa faciliteze educarea si abilitarea elevilor cu TSA,
•Informarea, de o maniera organizata, a parintilor, prin intermediul asociatiilor scolare si nationale de parinti, in domeniul educatiei incluzive a elevilor cu TSA,
•Formarea profesionala a persoanelor cu TSA de catre specialisti si implementarea de programe de integrare profesionala care sa tina cont de abilitatile si interesele persoanelor cu TSA,
•Includerea, in cadrul programei de formare din invatamantul superior de specialitate (medicina, psihologie, psiho-pedagogie), a unui modul pe tematica TSA.
O prioritizare a acestor nevoi identificate si o analiza a resurselor existente se vor realiza in cadrul urmatoarei intalniri a grupului de lucru, care va avea loc in luna august 2011 si in cursul careia se vor stabili obiectivele Strategiei Nationale.

Grupul de lucru privind Strategia Nationala de integrare sociala si profesionala a persoanelor cu TSA este format din 36 de
reprezentanti ai unor institutii de stat si ONG-uri:

•Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
•Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
•Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului,
•Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap,
•Ministerul Sanatatii – Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog,
•Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Cluj, Constanta, Arad, Arges, Targu Mures, Mehedinti, Iasi,
•Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,
•Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala,
•Centrul de Resurse Juridice,
•Inspectoratele scolare din Cluj, Piatra Neamt, Constanta, Timis si Iasi,
•Clinica de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din cadrul Spitalului Prof. Dr. „Alexandru Obregia”,
•Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti,
•Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes, Timisoara,
•Colegiul Medicilor din Romania,
•Colegiul Asistentilor Sociali,
•Fundatia Romanian Angel Appeal,
•Asociatia Invingem Autismul,
•Asociatia Autism Romania,
•Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania (ANCAAR), filiala Craiova,
•Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania (ANCAAR), filiala Iasi,
•Asociatia Puzzle Romania,
•Reteaua Nationala de Informare si Cooperare Pentru Integrarea in Comunitate a Copiilor si Tinerilor cu Cerinte Educative Speciale,
•Fundatia „Un copil, o speranta”, Sibiu.
Procesul consultativ privind elaborarea Strategiei Nationale pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu TSA continua pana in luna septembrie 2011, in cadrul altor 4 reuniuni ale grupului de lucru inter-institutional.

Strategia Nationala pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu TSA isi propune realizarea unui cadru adecvat pentru implementarea si monitorizarea, la nivel national, a unor masuri concrete care sa asigure respectarea drepturilor persoanelor cu autism, in concordanta cu prevederile internationale pe care Romania, ca membra a Uniunii Europene si, in egala masura, ca stat care a ratificat Conventia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati, are obligatia sa le urmeze.

Strategia este dezvoltata in cadrul proiectului strategic „Si ei trebuie sa aiba o sansa! – program de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist”, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania.
Proiectul a fost demarat la 1 octombrie 2010, are o durata de 3 ani si este co-finantat din FSE, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Investeste in oameni!”.


Pentru alte detalii, va rugam contactati:
Costinela Niculescu,
Coordonator PR, Fundația Romanian Angel Appeal
Tel: 0721.151.187, 0745.25.95.85,
e-mail: costinela.niculescu@raa.ro
http://www.autism.raa.ro/comunicate/str ... -specifice
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri Sep 02, 2011 8:29 pm

Strategia pentru integrarea persoanelor cu TSA trebuie sa alinieze Romania la recomandarile europene (15 iunie 2011)


Strategia Nationala pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu TSA isi propune realizarea unui cadru adecvat pentru implementarea si monitorizarea la nivel national a unor masuri concrete care sa asigure respectarea drepturilor persoanelor cu TSA in concordanta cu prevederile internationale pe care Romania, ca membra a Uniunii Europene si, in egala masura, ca stat care a ratificat Conventia ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati, are obligatia sa le respecte.

Fundatia Romanian Angel Appeal si partenerii sai, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala Protectia Copilului si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania au organizat miercuri, 15 iunie, prima reuniune a grupului de lucru privind Strategia Nationala de integrare sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist (TSA). 30 de participanti, reprezentanti ai unor institutii centrale, inspectoratelor scolare, directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului si ONG-urilor care lucreaza cu copii/persoane cu TSA au participat la acesta prima intalnire. Agenda intalnirii a cuprins analiza recomandarilor europene privind drepturile persoanelor cu autism si situatia existenta in acest moment in Romania, in acest domeniu.

Punctele de plecare pentru dezbaterile intalnirii le-au constituit:

1. Conventia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Romania prin Legea nr. 221/2010, care traseaza o serie de obligatii generale statelor membre, printre care si obligatia de a lua toate masurile adecvate, legislative si administrative, pentru implementarea drepturilor recunoscute ale persoanelor cu TSA;

2. Carta europeana a drepturilor persoanelor cu autism, din 1996, document care porneste de la nevoile specifice ale acestei categorii si care prevede ca "Persoanele cu autism trebuie sa aiba aceleasi drepturi si privilegii de care se bucura toti locuitorii Europei, unde acestea sunt adecvate si in interesul superior al persoanelor cu autism. Aceste drepturi trebuie intarite, protejate si aplicate, printr-o legislatie adecvata, in fiecare stat".

Carta cuprinde nu mai putin de 19 alineate de Drepturi pentru persoanele cu autism, dintre care:

•Dreptul la un diagnostic si evaluare clinica accesibile, obiective si corecte;
•Dreptul la o educatie accesibila si corespunzatoare;
•Dreptul la echipament, servicii de asistenta si de sprijin necesare pentru a duce o viata deplin productiva, cu demnitate si independenta;
•Dreptul la un venit sau salariu suficient pentru a-si asigura hrana, imbracaminte, locuinta corespunzatoare precum si celelalte necesitati ale vietii;
•Dreptul la consiliere si ingrijire corespunzatoare pentru sanatatea lor fizica, mentala si spirituala;
•Dreptul la locuri de munca si la cursuri de pregatire profesionala, fara discriminare;
•Dreptul la reprezentare si asistenta si la protectia deplina a tuturor drepturilor legale etc.
3. Conferinta europeana pentru actiune in autism, din 29 noiembrie 2010 care a stabilit Planul strategic de sanatate publica, pe zece ani, "European Autism Action 2020" si European Autism Public Health Alliance (eapha) precum si "lista scurta" de recomandari in domeniul TSA, pentru tarile membre UE.

Dintre aceste recomandari amintim:

•Dezvoltarea, de catre fiecare stat membru UE, a unei strategii nationale pentru TSA, pentru punerea in aplicare a Cartei Drepturilor din 1996, si prevederea de clauze legislative si obligatorii pentru serviciile de asistenta necesare persoanelor cu TSA, familiilor si ingrijitorilor;
•Revizuirea, de catre toate natiunile Europei, a legislatiei cu privire la adultii cu TSA si a planului de ingrijire si sprijin.
Prima reuniune a grupului de lucru privind Strategia Nationala de integrare a persoanelor cu TSA a analizat situatia persoanelor cu TSA din Romania la momentul actual, prin prisma prevederilor legislative si recomandarilor internationale.

Cateva dintre concluziile intalnirii au fost ca, in Romania:

•[b]este necesar un instrument de screening validat pentru depistarea cat mai precoce a TSA[/b

]•cadrul legislativ existent (ex. Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Legea privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu TSA nr. 151/2010, Legea privind promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006) trebuie insotit de norme metodologice de aplicare si de protocoale de colaborare intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului dar numai dupa o consultare adecvata a tuturor grupurilor afectate de aplicarea acestor norme (persoane cu TSA, familii, grupuri de suport, profesionisti si furnizori de servicii, publici si privati).
•este necesara o mai buna informare a intregii societati cu privire la autism si la semnele specifice, in aceeasi idee a identificarii timpurii a acestora si a inceperii terapiei care creste semnificativ sansele de recuperare,
•trebuie avuta in vedere instruirea specifica in tehnici de lucru a personalului din sistemul public de educatie, social si de sanatate care trebuie sa furnizeze servicii accesibile si de calitate persoanelor cu TSA
•in egala masura, trebuie pus accent pe oferirea de consiliere specializata familiilor persoanelor cu TSA dupa stabilirea diagnosticului
•trebuie acordata o atentie deosebita programelor de integrarea sociala si profesionala adresate adolescentilor si adultilor cu TSA
•este necesara reevaluarea criteriilor medico-psiho-sociale de incadrare a persoanei cu autism in grad de handicap grav, cu insotitor, si dupa varsta de 18
Alte 5 intalniri ale grupului de lucru pentru Strategia Nationala de integrare a persoanelor cu TSA sunt stabilite pana in toamna acestui an.

Strategia Nationala este dezvoltata in cadrul proiectului strategic "Si ei trebuie sa aiba o sansa! - program de sprijin pentru integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari de spectru autist", implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Directia Generala Protectia Copilului si Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania. Proiectul a fost demarat la 1 octombrie 2010, are o durata de 3 ani si este co-finantat din FSE, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, "Investeste in oameni!"

Pentru alte detalii va rugam contactati:

Costinela Niculescu,Coordonator PR, Fundatia Romanian Angel Appeal
Tel: 0721.151.187, 0745.25.95.85
e-mail: costinela.niculescu@raa.ro ; www.autism.raa.ro
http://www.raa.ro/media/comunicate-de-p ... -2011.html
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to ARHIVA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest