O762/2007 criterii medico-psihosociale incadrare handicap

Moderator: moderators

O762/2007 criterii medico-psihosociale incadrare handicap

Postby dora » Tue Mar 23, 2010 10:43 am

Comunicat DGASPC: Noi criterii medico-psihosociale pentru încadrarea în grad handicap
De: DIRECTOR EXECUTIV, SCHMIDT LORAND

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş (DGASPC) informează persoanele interesate că în data de 27 decembrie a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 885 bis, anexa la Ordinul nr. 762/1.992/2007, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice, pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Criteriile privind încadrarea în grad de handicap au suferit modificări majore, sunt mult mai restrictive şi sunt unice atât pentru copii cât şi pentru adulţi. Odată cu introducerea acestor criterii unice, persoana care solicită încadrarea într-un grad de handicap va fi evaluată nu doar în ceea ce priveşte gradul de funcţionalitate sau afectarea funcţiilor, ci îi va fi întocmită şi o documentaţie pentru activităţi, limitări, participări care să îi permită integrarea socială, în situaţia în care acest lucru este posibil.ORDIN nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

Nr. 762 din 31 august 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007

În temeiul <LLNK 12006 448 10 202 84 40>art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile:

- <LLNK 12007 381 20 302 14 45>art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

- <LLNK 12006 862 20 302 7 54>art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul sănătăţii publice emit următorul ordin:ART. 1

Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

---------

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.ART. 2

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Comisiile pentru protecţia copilului şi Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


http://www.anph.ro/admin/doc/upload/ser ... i%20MO.pdf
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Mar 23, 2010 10:52 am

ANEXA 1

CRITERII MEDICO-PSIHOSOCIALE DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP

CAP. 1
FUNCŢIILE MENTALE

I. EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP LA PERSOANELE CU DEZVOLTARE INCOMPLETĂ A FUNCŢIILOR MENTALE ŞI PSIHOSOCIALE*
______________________________________________________________________________
| PARAMETRI FUNCŢIONALI |Evaluarea comportamentului adaptativ respectiv: |
| |a. nivelul de dezvoltare |
| |bio-psiho-comportamentală, |
| |b. capacitatea de învăţare (QI, memorie, atenţie), |
| |c. adaptarea socială |
| |Instrumente de lucru: |
| |I. examen psihiatric, |
| |II. teste psihometrice, |
| |III. anchetă socială |
|__________________________|___________________________________________________|
| DEFICIENŢĂ| HANDICAP |- Întârzierea mintală uşoară (QI - 50 - 55/70) |
| UŞOARĂ | UŞOR |- Prezintă capacitate de comunicare orală şi |
| | |scrisă, dar manifestă o întârziere de 2 - 3 ani în |
| | |evoluţia şcolară, fără ca aceasta să fie |
| | |determinată de carenţe educative, dificultăţi de |
| | |învăţare şi gândire deficitară. Carenţele se |
| | |manifestă numai în cazul solicitării intelectuale. |
| | |- Se pot antrena în activităţi simple. |
| | |- Pot desfăşura activităţi lucrative dacă |
| | |beneficiază de servicii de sprijin. |
|___________|______________|___________________________________________________|
| DEFICIENŢĂ| HANDICAP |- Întârzierea mintală uşoară (QI - 50 - 55/70), |
| MEDIE | MEDIU |asociată cu o altă deficienţă senzorială, |
| | |epilepsie, tulburări comportamentale sau autism. |
| | |În funcţie de severitatea deficienţei asociate se |
| | |va trece la handicap accentuat sau grav**. |
| | |- Întârzierea mintală moderată (QI - 35 - 50) |
| | |Îşi însuşesc cu dificultate operaţiile elementare |
| | |însă pot învăţa să scrie şi să citească cuvinte |
| | |scurte; au deprinderi elementare de autoservire şi |
| | |se adaptează la activităţi simple de rutină; au |
| | |capacităţi de autoprotecţie suficiente, putând fi |
| | |integraţi în comunitate şi să desfăşoare |
| | |activităţi lucrative în condiţii protejate. |
|___________|______________|___________________________________________________|
| DEFICIENŢĂ| HANDICAP |- Întârzierea mintală accentuată - (QI - 21 - 34) |
| ACCENTUATĂ| ACCENTUAT*** |- Adaptarea la situaţii noi nu se realizează |
| | |conform vârstei cronologice. |
| | |- Persoana are un ritm de dezvoltare lent, curba |
| | |de perfecţionare este plafonată, având loc blocaje |
| | |psihice. |
| | |- Sunt capabili să efectueze sarcini simple sub |
| | |supraveghere, au nevoie de servicii de sprijin şi |
| | |se pot adapta la viaţa de familie, comunitate. |
|___________|______________|___________________________________________________|
| DEFICIENŢĂ| HANDICAP |- Întârzierea mintală profundă - ( QI < 21) |
| GRAVĂ | GRAV |- Minimă dezvoltare senzitivo-motorie, |
| | |reacţionează la comenzi simple îndelung executate, |
| | |au nevoie de asistenţă permanentă fiind incapabili |
| | |de autoconducţie şi autocontrol. |
| | |- Necesită asistent personal. |
|___________|______________|___________________________________________________|
* Se referă la retardul mintal şi tulburarea autistă

Întârzierea mintală este caracterizată prin funcţionare intelectuală semnificativ sub medie (un QI sub 70 cu debut înaintea vârstei de 18 ani), precum şi prin deficite sau deteriorări concomitente în activitatea adaptativă în cel puţin două din următoarele domenii: comunicare, autoîngrijire, viaţa de familie, aptitudini sociale, uz de resursele comunităţii, autoconducere, aptitudini şcolare funcţionale, timp liber, sănătate şi siguranţă.

Tulburarea autistă este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin: deteriorarea calitativă în interacţiunea socială, deteriorări calitative în comunicare, precum şi patternuri stereotipe şi restrânse de comportament, preocupări şi activităţi. Este de asemenea caracterizată de întârzieri, cu debut înaintea vârstei de 3 ani, în cel puţin unul din următoarele domenii:
- interacţiune socială
- limbaj, aşa cum este utilizat în comunicarea socială
- joc imaginativ sau simbolic
Relaţiile interpersonale generează anxietate mai ales când intervine contactul cu persoane necunoscute. Anxietatea generează şi schimbările ambientale. Aceste persoane nu au abilităţile afective şi cognitive care ar avea ca rezultat formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală normală (retragere patologică în sine).
** Profunzimea deficienţei asociate determină încadrarea în categoria de persoană cu handicap, în funcţie de intensitatea tulburărilor funcţionale generate de structura sau structurile afectate.
*** În măsura în care nu există un alt handicap asociat care să necesite îngrijire specială sau tulburări comportamentale.

______________________________________________________________________________
| | ACTIVITĂŢI - LIMITĂRI | PARTICIPARE - NECESITĂŢI |
|___________|_________________________________|________________________________|
| HANDICAP |- Dezvoltă, de regulă, aptitudini|- Necesită pregătire în condiţii|
| UŞOR |sociale şi de comunicare în |speciale; |
| |timpul anilor preşcolari, au o |- Au nevoie de sprijin pentru |
| |deteriorare minimă în ariile |iniţiere şi inserţie socială pe |
| |senzitivo-motorii; |piaţa muncii pentru a dobândi |
| |- Pot achiziţiona cunoştinţe |abilităţi de trai independent; |
| |şcolare corespunzătoare |- Monitorizare şi măsuri |
| |nivelului clasei a VI-a, capătă |educative în cazul celor cu |
| |aptitudini sociale şi |comportament deviant. |
| |profesionale adecvate pentru | |
| |autoîntreţinere, pot trăi | |
| |satisfăcător în societate dacă | |
| |nu există o tulburare asociată; | |
| |- Uneori asociază tulburări de | |
| |comportament care pot atinge | |
| |intensitatea unor acte | |
| |antisociale, adiţii de | |
| |substanţe psihoactive. | |
|___________|_________________________________|________________________________|
| HANDICAP |- Pot beneficia de pregătire |- Au nevoie de sprijin pentru |
| MEDIU |profesională şi, cu supraveghere |însuşirea unei meserii, în |
| |moderată, pot avea grijă de ei |funcţie de abilităţi/aptitudini.|
| |înşişi; |Implicarea agenţiei de formare |
| |- Pot efectua activităţi |profesională este necesară |
| |lucrative; |pentru inserţia socială pe piaţa|
| |- Au nevoie de servicii de |muncii. |
| |sprijin. | |
|___________|_________________________________|________________________________|
| HANDICAP |- Au o dezvoltare psihomotorie |- Pot desfăşura activităţi |
| ACCENTUAT |redusă; |simple; |
| |- Pot dobândi deprinderi igienice|- Au nevoie de sprijin pentru a |
| |elementare; |efectua activităţile pentru care|
| |- Pot efectua sarcini simple. |au fost pregătiţi. |
|___________|_________________________________|________________________________|
| HANDICAP |- Au nevoie de asistenţă |- Necesită asistent personal. |
| GRAV |permanentă. | |
|___________|_________________________________|________________________________|

http://sas.mmssf.ro/temp/ORDIN_762_2007.doc
dora
 
Posts: 3780
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to ARHIVA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest