Raspuns la reportajul facut de ProTv

Moderator: moderators

Raspuns la reportajul facut de ProTv

Postby somalezu » Mon Jun 29, 2009 12:08 pm

Iata raspunsul dat inr-un tarziu de autoritati la reportajul si solicitarile de pozitie ale celor de la ProTv :

Stimata doamna Paula Herlo

Vă trimit extrase din documente legislative cu privire la scolarizarea a persoanelor cu handicap :Legea nr. 272 din 21/06/2004
Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004
privind Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Art. 47. - (1) Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.
(2) Părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor şi au obligaţia să înscrie copilul la şcoală şi să asigure frecventarea cu regularitate de către acesta a cursurilor şcolare.
(3...............
Art. 48. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, precum şi inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, ca instituţii ale administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul educaţiei, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:
a) facilitarea accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;
...........................Legea nr. 448 din 06/12/2006
Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18/12/2006
privind Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Art. 13. - (1) Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora.
(2) ...............
(3) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.

Art. 14. - (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin:
a) ............
b) integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
(3) ...............
(4) Accesul in unitatile de invatamant al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa intocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
..............

Art. 17. - In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:
a) sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
b) ...........
c) .............
d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;H.G. nr. 14 37 din 02.09.2004,
publicata in M.O., partea I, nr. 872 din 24.09.2004
privind Organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru protectia copilului


Art. 2 Art. 2. - (1) Comisia ( pentru protectia copilului ) are următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea şcolară a acestora;
................
Art. 3. - (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Comisia emite hotărâri.
(2) Privind încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de handicap şi orientarea şcolară a acestora, Comisia eliberează certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi certificate de expertiză şi orientare şcolară/profesională............
Art. 10. - (1) Hotărârea Comisiei este executorie.
Art. 25. - (2) ..............sau nerespectarea hotărârii Comisiei cu privire la orientarea şcolară/profesională a copilului atrage sancţionarea disciplinară, în condiţiile legii, a persoanei vinovate.


Cu stima,
ADRIAN COZMA
somalezu
 
Posts: 284
Joined: Mon Jan 21, 2008 3:39 pm
Location: Bucuresti

Return to ARHIVA

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest