Alocatie de sustinere pentru familia monoparentala

Moderator: moderators

Alocatie de sustinere pentru familia monoparentala

Postby dora » Fri Aug 14, 2009 3:25 pm

Cine beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala?

Beneficiaza de alocatia de sustinere pentru familia monoparentala familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de
familie de până la salariul minim net pe economie.

Care este cuantumul alocatiei?

Cuantumul alocatiei de sustinere este de:

70 lei pentru familia cu un copil;
80 lei pentru familia cu 2 copii;
85 lei pentru familia cu 3 copii;
90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.


Care sunt actele necesare?

cerere tip intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta; in cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste;
acte doveditoare privind veniturile familiei;
livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz);
hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
dispozitia primarului privind instituirea tutelei;
certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.


Cum se stabileste dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala?


In termen de 15 zile de la data inregistarii cererii primarul dispune efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situatiei de fapt.
In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul emite dispozitia de aprobare/respingere pe care o comunica atat solicitantului alocatiei, cat si directiei de munca si protectie sociala.
Daca sunt indeplinite criteriile de eligibilitate, dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se stabileste prin dispozitia scrisa a primarului si se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.


Cine asigura plata alocatiei de sustinere a familiei monoparentale?


Directorul executiv al directiei de munca si protectie sociala emite, pe baza documentelor transmise de primari, decizia de plata a drepturilor cu titlul de alocatie de sustinere pentru familia monoparentala. Plata alocatiei se realizeaza, dupa caz, pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Care sunt obligatiile beneficiarilor?in cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei de sustinere are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite;
in situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatia de sustinere, titularul trebuie sa solicite modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite;
familiile care beneficiaza de alocatie de sustinere au obligatia ca, pentru copiii de varsta scolara, sa prezinte primarului, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor.


In ce conditii poate fi suspendat dreptul la alocatia de sustinere?

Plata alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala poate fi suspendata:

in cazul neprezentarii adeverintei privind frecventarea cursurilor la termenele stabilite
pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist


In ce conditii inceteaza dreptul la alocatia de sustinere?

Plata alocatiei de sustinere a familiei monoparentale inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata urmatoarele situatii:

beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de ordonanta
plata a fost suspendata si in termen de 3 luni de la suspendare nu a mai fost adusa dovada frecventarii scolii.

http://www.birouldeconsiliere.ro/detali ... t=Articole
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Fri Aug 14, 2009 3:37 pm

Beneficiari
Familiile formate din persoana singură şi copiii în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreună, dacă acestea realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 461 lei.
http://www.protectiacopilului6.ro/document.php?doc=43
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to INTREBARI FRECVENTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron