Cum se infiinteaza o asociatie?

Moderator: moderators

Cum se infiinteaza o asociatie?

Postby afanyt » Tue Oct 10, 2006 5:51 pm

Stie cineva cum se infiinteaza o fundatie sau o asociatie non profit,ptr copii cu autism... eu stiu ceva dar as vrea totusi sa inteleg mai bine.As vrea sa ma unesc cu mai multi parinti din Galati si sa reusim sa facem ceva ptr copii nostrii...santem uitati de lume,nu e nimic de ajutor aici in Galati. Dragi parinti care santeti in aceeasi situatie haideti sa ne unim fortele sa facem ceva.Astept raspuns de la voi.
afanyt
 
Posts: 24
Joined: Sun Aug 13, 2006 7:08 pm

Postby iapetrei » Tue Oct 10, 2006 8:04 pm

http://www.ancaar-iasi.ro/contact.html aici puteti incerca sa aflati mai multe
iapetrei
 
Posts: 97
Joined: Sun Jul 04, 2004 4:31 pm
Location: iasi

Postby dora » Mon Aug 27, 2007 9:24 pm

ORDONANŢĂ nr.26 din 30 ianuarie 2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 39/31 ian. 2000

În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţă:
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.

(2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

(3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe.

Art. 2. - Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:

a) exercitarea dreptului la liberă asociere;
b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup;
d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;
e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
f) respectarea ordinii publice.
Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.


CAPITOLUL II
Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

Secţiunea 1
Constituirea şi înscrierea asociaţiei

Art. 4. - Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

Art. 5. - (1) Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.

(2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Art. 6. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
c) denumirea asociaţiei;
d) sediul asociaţiei;
e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor;
g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i) semnăturile asociaţilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
(4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.

Art. 7. - (1) Oricare dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul.

(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;
b) statutul asociaţiei;
c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.


http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck. ... ?idt=22060
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Aug 28, 2007 8:05 am

E obligatoriu de consultat un avocat bun inainte de a infiinta o asociatie?
Privind inapoi, ce-ati face altfel?

Au fost scapari, greseli?
Cei care au ajuns pe la jumatatea muntelui sa se mai uite un pic in urma...la poale e lume multa, obosita, disperata...sunt si scurtaturi si poteci mai line...atata doar ca nu se vad...
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Aug 28, 2007 8:35 am

Acte necesare pentru infiintarea ONG-urilor
ACTE NECESAREIn conformitate cu prevederile ORDONANTEI GUVERNULUI nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata prin Legea 246/2005 cu privire la asociaţii şi fundaţii , cu modificarile si completarile ulterioare, actele necesare dobandirii personalitatii juridice sunt urmatoarele:

actul constitutiv;
statutul asociaţiei;
actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.


LEGISLATIE UTILAOrdonanta 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordonanta 37/2003 pentru modificarea si completarea ordonantei 26/2000

Legea 213/2005 privind respingerea ordonantei guvernului nr. 37/2003 pentru modifciarea si completarea ordonantei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

HG nr. 618/2005 privind constituirea colegiului pentru consultarea societatii civile

HG nr. 1354 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 618/2005 privind constituirea colegiului pentru consultarea societatii
civile

http://www.mmediu.ro/ong/legislatie_utila.htm
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Sun Sep 09, 2007 4:49 pm

ONG-urile se infiinteaza in baza OG 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile modificata prin Ordonanta 37/ 2003.


Costurile difera foarte mult in functie de modul de organizare ales (organizatie sau fundatie)


Pt. infiintare ONG se depune la judecatorie un dosar continand:

act constitutiv statut (2 originale si 6 copii)
dovada disponibilitatii denumirii - obtinuta in prealabil de la Min. Justitiei
dovada de sediu extras CF
patrimoniu
avizul ministerului in sfera de competenta a caruia urmeaza sa-si desfasoare activitatea ONG-ul
Pt. avizul ministerului e necesara trimiterea unei documentatii care trebuie sa contina:
cerere prin care se solicita aprobarea pt. Infiintare
act constitutiv statut legalizate
dovada sediu
dovada patrimoniu

Clarificare terminologica:

- Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei ntelegeri, pun n comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor n munca pentru realizarea unor activitati n interes general, comunitar sau, dupa caz, n interesul lor personal dar nepatrimonial. Patrimoniul necesar pentru infiintarea unei asociatii este cel putin dublul salariului minim brut pe economie la data infiintarii, si poate fi constituit atat n bani ct si n natura.

- Fundatia: este constituita de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, n mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar. Patrimoniul initial pentru infiintarea fundatiei trebuie sa includa bunuri n natura sau n numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, n vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz in care poatrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Detaliere dosar:

- Redactarea actului constitutiv si a statutului organizatiei cu mentiunea ca exista anumite diferente n redactarea acestor documente n cazul asociatiilor fata de fundatii.

- Obtinerea dovezii de disponibilitate a denumirii. Aveti nevoie de: un formular specific, dovada achitarii unei taxe de 50.000 lei (se achita la trezorerie, Piata A. Iancu nr. 19, la casierie). Tormularul si chitanta se trimit (pastrati o copie !) la Ministerul justitiei care elibereaza dovava n termen de 3 zile lucratoare. Daca alegeti sa trimiteti formularul prin posta, va recomandam sa trimiteti cu confirmare de primire si sa specificati pe formular ca doriti raspunsul prin posta.

- Autentificarea actului constitutiv si a statutului la un notar public. In aceasta etapa veti avea nevoie de : actul de constituire, statutul, dovada sediului, o taxa - variabila de la notar la notar, dovada de disponibilitate a denumirii. Va recomandam sa autentificati 9 copii, pentru ca Judecatoria va retine o mare parte (6) si e bine sa aveti mai multe originale.

- Identificarea ministerului de resort si solicitarea avizului de infiintare a ONG : identificati ministerul n a carui domeniu de activitate se nscrie cel mai bine asociatia sau fundatia si transmiteti (tot cu confirmare de primire)

urmatoarele documente : formularul tip completat, o copie a actului constitutiv autentificat, o copie a statutului autentificat, o copie a dovezii de disponibilitate a denumirii, o descriere a modului n care activitatea viitoarei organizatii este relevanta pentru Ministerul respectiv (acest document nu este obligatoriu dar va ajuta). Trimiteti, din nou, cu confirmare de primire. Ministerul are obligatia de a va raspunde n 30 de zile. Daca nu primiti raspunsul n termenul legal, puteti anexa confirmarea de primire la dosar si puteti depune dosarul la judecatorie.

- Inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor, la Judecatoria in a carei circumscriptie si are asociatia / fundatia sediul. In aceasta etapa vei avea nevoie de : actul de constituire autentificat, statutul autentificat, actele doveditoare ale sediului, actele doveditoare ale patrimoniului intial. Termen de solutionare n general 3 zile de la depunerea documentelor, dar programul de eliberari este doar Marti ntre 8 si 12.

http://www.studentie.ro/index.php?page= ... r=&split=1
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Sun Sep 09, 2007 5:24 pm

Constituirea unei organizatii neguvernamentaleSunt o persoana fizica care doreste sa infiinteze o organizatie neguvernamentala (asociatie sau fundatie). Daca aveti posibilitatea, va rog sa ma ajutati spunandu-mi care sunt pasii ce trebuie indepliniti pentru infiintarea organizatiei.
Raspuns: etapele obtinerii personalitatii juridice pentru o organizatie neguvernamentala sunt:


Elaborarea textului statutului
Elaborarea actului de constituire
Autentificarea statutului si a actului de constituire la un notar public sau atestarea de catre un avocat.
Obtinerea dovezii de spatiu
Obtinerea disponibilitatii de denumire a organizatiei de la Ministerul Justitiei
Obtinerea dovezii patrimoniului initial
Plata taxei judiciare de timbru
Depunerea cererii de inscriere la judecatorie
Prezentarea la sedinta camerei de consiliu a judecatoriei la data programata in momentul depunerii cererii
Depunerea cererii pentru ridicarea sentintei definitive si a statutului de la judecatorie
Depunerea cererii pentru obtinerea codului fiscal al organizatiei (Octavian Rusu)


http://www.aid-ong.ro/faq.php
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Oct 10, 2007 12:50 pm

Sedii pentru ONG:

Va rog frumos, poate sa-mi spuna cineva care este legea care obliga primariile sa repartizeze spatii pentru sedii asociatiilor si fundatiilor si, deasemenea, actul normativ care reglementeaza valoarea chiriei ce trebuie platita de asociatii sau fundatii?


Raspuns: nu exista o lege care sa impuna o asemenea obligatie primariilor. L 246 / 2005 prevede: CAPITOLUL VIII Relatiile cu autoritatile publice.
Art. 49. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonante prin:
a) punerea la dispozitia acestora, în functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, în conditiile legii;..."
Nu exista un act normativ, aplicabil pt intreaga tara, care reglementeaza valoarea chiriei ce trebuie platita de asociatii sau fundatii. Fiecare consiliu local are dreptul de a decide in acest sens. (Mihai Lisetchi)

Sunt scutite de plata impozitului cladirile si terenurile aflate in proprietatea unor organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati de asistenta sociala?

Raspuns: Nu sunt scutite. Beneficiaza de cota minima de impozitare de 0,5%. Poate fi mai mare daca consiliul local a hotarit astfel (consiliul local, prin lege, poate hotari procente mai mari, dar nu mai mici).(Andreia Moraru)


Statutul de organizatie de utilitate publica

Am aflat ca exista posibilitatea ca unele ONG-uri sa fie declarate organizatii de utilitate publica si sa beneficiaze de anumite facilitati. Va rog, daca dispuneti de informatii referitoare la aceste facilitati, dar si asupra procedurii prin care un ONG poate deveni "De utilitate publica" sa mi le transmiteti pentru a putea fructifica aceasta ocazie.


Raspuns: procedura la care va referiti este descrisa in textul OL 246/2005, cap. VI, art. 38-44. (Mihai Lisetchi)


Sponsorizare:

Care sunt inregistrarile la sponsorizare si cum afecteaza calculul impozitului pe profit?
Raspuns: inregistrarea in contablitate a valorii sponsorizarii, asa cum rezulta din contractul incheiat intre parti, se face astfel :
6582 = 5121/5311 daca sponsorizarea se face in bani,
sau 6582 = 3xx daca sponsorizarea se face in bunuri.

Daca sponsorizarile sunt facute potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea, atunci cand se calculeaza impozitul pe profit, respectiv, trimestrial, aceasta cheltuiala este considerata nedeductibila, dar se deduce suma respectiva din impozit, in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si a 20% din impozitul pe profit datorat. Rezulta astfel valoarea impozitului pe profit ce se inregistreaza in contabilitate si se declara in Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Evidentierea acestor deduceri se face extracontabil, prin inscrierea lor in registrul de evidenta fiscala.

Din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare si mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri, in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si nu se intocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor bunuri. Nu se iau in calcul pentru incadrarea in aceste limite sponsorizarile si actiunile de mecenat acordate in numerar.

Depasirea limitelor constituie livrare de bunuri si se colecteaza taxa pe valoarea adaugata, daca s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata corespunzatoare depasirii. Taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta depasirii se calculeaza si se include la rubrica de regularizari din decontul intocmit pentru perioada fiscala in care persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au depus situatiile financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere a acestora.

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea cu modificarile si completarile ulterioare (Ordonanta Guvernului nr. 36/1998, astfel cum a fost modificata prin Legea de aprobare nr. 204/2001), sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii. (Stefania Miculas, Capital, nr. 39/2005)
http://www.aid-ong.ro/faq.php
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTIReturn to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron