METODOLOGIE copii cu CES .....

Moderator: moderators

METODOLOGIE copii cu CES .....

Postby lumealuiteo » Mon Nov 10, 2014 11:49 am

Potrivit art. 50, alin. (1) si (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011:
ART. 50
(1) Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională, denumite în continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acordându-se prioritate integrării în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele logopedice interşcolare.
(2) Stabilirea gradului de deficienţă al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE, în colaborare cu comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Conform art. 9 din Ordinul MEC nr. 5573/2011:
Art. 9. - CES pot fi derivate in principal din:
a) dizabilitati (handicap) - care au la baza o deficienta sau boala;
b) dificultati de invatare si tulburari de limbaj.

Ordinul MEC nr. 5574/2011:
ART. 3
În întelesul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au
următoarele semnificatii:
.........................
d) cerinte educationale speciale (CES) - necesitătile educationale suplimentare,complementare obiectivelor generale ale educatiei, adaptate particularitătilor
individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente/dizabilităti sau tulburări/dificultăti de învătare ori de altă natură, precum si o asistentă complexă
(medicală, socială, educatională etc.);
e) integrare (scolară) - procesul de adaptare a persoanei cu CES la normele si cerintele scolii pe care o urmează, de stabilire a unor relatii afective pozitive cu
membrii grupului scolar (grupă/clasă) si de desfăsurare cu succes a activitătilor scolare;

Astfel, pentru a putea beneficia de drepturile prevazute de lege constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana ..... parintii elevilor cu CES vor depune la unitatile scolare la care acestia sunt inscrisi DOSARELE cu actele solicitate.
lumealuiteo
 
Posts: 54
Joined: Tue Mar 17, 2009 2:46 pm

Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron