Obtinerea rovinietei, legitimatie parcare

Moderator: moderators

Obtinerea rovinietei, legitimatie parcare

Postby camel » Thu Feb 07, 2013 11:18 am

Unde se depun cererile pentru obţinerea rovinietei? Ce acte sunt necesare?

În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

-cerere completată pe care o primiti de la ghiseul DGASPC [original],
-documentul care atestă încadrarea în grad de handicap [copie],
-actul de identitate al ingrijitorului si al copilului cu handicap [copie],
-ancheta sociala eliberata de primaria de domiciliu sau alt document care sa ateste ca adultul care depune cererea este ingrijitorul persoanei cu handicap,
-certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului [copie].

In fiecare luna se depun pana maxim in data de 10 a lunii curente, pentru a primit rovinieta de luna urmatoare. Rovinieta este valabila un an.

Ceea ce am scris despre data depunerii nu stiu daca este stipulat undeva expres, dar este din experienta personala. La Oradea de primesc dosarele pana in data de 10 ale lunii curente, se trimit la Cluj Napoca, incat sa ajunga pana in data de 15 a lunii curente, iar luna urmatoare de la data de intai deja apare in sistem rovinieta, iar fizic se preia de la ghiseul de la DGASPC in data de 4-6 a lunii urmatoare.

Eu am scris in cazul copiilor cu handicap, pentru care depun insotitorii. In cazul adultilor cu handicap este alta prevedere, mai ales privind masina care trebuie sa fie adaptata pentru ca sa fie condusa de persoana cu handicap (banuiesc ca in cazul handicapului fizic, caci altfel daca adultul are un handicap psihic, are nevoie in continuare de insotitor).
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Obtinerea rovinietei pe baza certificatului de handicap

Postby camel » Fri Aug 30, 2013 10:17 pm

Cine este scutit de plata Rovinieta?

In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap, asistentii si insotitorii personali ai persoanelor cu handicap, cat si parintii copiilor cu handicap sunt scutite de la plata rovinieta.


Persoane scutite sa plateasca rovinieta

- persoanele cu handicap detinatoare de autovehicule adaptate, care au inscris in cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare al autovehiculului modul de adaptare a autoturismului;

- asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;

- insotitorii persoanelor adulte cu handicap grav, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;

- persoanele cu handicap grav, care au si calitatea de pensionari de invaliditate şi care beneficiaza de plata pentru insotitor de la Casa Judeteana de Pensii;

- asistenţii maternali care au in ingrijire copii cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personala al asistentului maternal;

- parintii copiiilor cu handicap, pentru autovehiculul proprietate personala neadaptat;
Actele necesare pentru scutirea de la plata rovinieta.

Pentru a putea obtine o rovinieta gratuit, toate persoanele ce se incadrează in prevederile de la art. 28 din Legea 448/2006, trebuie sa depuna la primaria din localitatea de domiciliu sau resedinta, sau la Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului judeteana urmatoarele acte:
1. pentru obtinerea de roviniete pentru autovehiculele detinute de persoanele cu handicap si adaptate handicapului.

- cererea persoanei cu handicap proprietar al autovehiculului adaptat handicapului (original);
- documentului care atesta incadrarea in grad de handicap (copie);
- actul de identitate a persoanei cu handicap (copie);
- copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a autovehiculului, din care sa se inteleaga ca autoturismul este adaptat handicapului (copie);
2.pentru autovehiculele detinute de persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap.

- cererea persoanei care are in ingrijire o persoana cu handicap (original);
- documentul rezultat in urma anchetei sociale care atesta calitatea de îngrijitor (copie);
- declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte numele persoanei cu handicap pe care o are in ingrijire, precum si faptul ca este singura solicitare de acest fel (original);
- document care atesta incadrarea in grad de handicap a persoanei pe care o are în ingrijire (copie);
- actul de identitate a ingrijitorului persoanei cu handicap (copie);
- certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului (copie);
................
cei care cereti eliberarea rovinietei, depuneti in acelasi timp si actele pentru obtinerea cardului de parcare (legitimatie de parcare). Sunt aceleasi acte, trebuie in plus si 2 poze tip buletin. Are valabilitate pe intreg teritoriul UE, cu el afisat pe bord se poate parca cam peste tot si NU PLATITI TAXELE DE AUTOSTRAZI (ex drumul spre mare), daca aratati acest card
pentru alte lamuriri, legea 448/2006 republicata, art 65, pct 1, 2, 3, 4, 5.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Obtinerea rovinietei pe baza certificatului de handicap

Postby camel » Wed Feb 19, 2014 3:31 pm

http://www.prostemcell.ro/articole-diza ... tuita.html

Rovinieta si parcare gratuita pentru persoanele cu dizabilitati


Situatia persoanelor cu dizabilitati se imbunatateste considerabil. Pe langa faptul ca mii de persoane cu handicap si insotitorii acestora sunt scutiti, pe baza de cerere, de la plata rovinietei, persoanele incadrate intr-un grad de handicap primesc indemnizatii indexate. Mai mult, la cerere, persoanele cu dizabilitati sau reprezentantii legali ai acestora pot obtine cardul-legitimatie aferent locurilor gratuite de parcare.

Cardul-legitimatie are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Persoanele cu dizabilitati primesc gratuit rovinieta si loc de parcare, cu conditia sa le ceara autoritatilor.

Pentru a beneficia de aceste facilitati pe drumurile publice, persoanele cu dizabilitati trebuie sa depuna la Directia Generala de Asistenta Sociala sau la primarii, o cerere insotita de certificatul de incadrare in gradul de handicap, copie a actului de identitate si o fotografie tip "carte de identitate/buletin de identitate" (dupa caz). De asemenea, mai trebuie depus si certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului, din care reiese ca acesta e adaptat handicapului. Primariile vor centraliza cererile inregistrate si le vor trimite DGASPC de unde toate cererile pleaca spre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, care va elibera rovinietele solicitantilor.

Card-legitimatie pentru persoanele cu handicap

Perioadele de valabilitate a cardului-legitimatie in functie de gradul de handicap vor fi urmatoarele:

- gradul grav / valabilitate "permanent";
- gradul accentuat / valabilitate 12 luni;
- gradul mediu / valabilitate 6 luni;
- gradul usor / valabilitate 3 luni;

Nota: In cazul deteriorarii cardului-legitimatie, persoana in cauza beneficiaza de schimbarea acestuia.

Si cei care au in ingrijire persoane cu dizabilitati pot beneficia de aceasta scutire, prezentand cererea, documentul de ingrijitor, declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte numele asistatului, incadrarea in grad a acestuia, copie a actului de identitate al ingrijitorului si certificatul de inmatriculare al masinii.
O alta facilitate de care beneficiaza persoanele cu probleme speciale sunt locurile de parcare fara taxa.

Pentru aceasta primariile vor elibera carduri-legitimatii. Solicitantii depun cererile la Primarie, care in timp de o luna elibereaza cardurile-legitimatii, care vor fi valabile pe tot teritoriul tarii.

Astfel, in spatiile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.
Persoanele cu dizabilitati sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare.

Eliberarea cardului legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu dizabilitate.
Cardul-legitimatie pentru locuri gratuite de parcare va avea urmatoarele caracteristici:

dimensiuni 106mm/148mm, culoare albastru deschis, exceptie facand doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de albastru inchis,
va fi plastifiat, exceptie facand doar spatiul rezervat semnaturii titularului in partea stanga verso.
totodata, partea din stanga fata a cardului va contine simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, data la care expira cardul, seria si numarul acestuia, precum si denumirea si stampila autoritatii emitente.
partea din dreapta fata va contine de asemenea afirmatia "Card-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap", precum si cuvintele "Model al Comunitatii Europene" in limba romana si ca fundal codul distinctiv al Romaniei: RO, incercuit de inelul celor 12 stele simbolizand Uniunea Europeana.
partea din stanga verso va contine numele si prenumele titularului, precum si semnatura si fotografia acestuia. Partea din dreapta verso va contine afirmatia "Acest card-legitimatie indreptateste titularul la locurile de parcare special amenajate in Romania", precum si "Atunci cand va fi utilizat, cardul-legitimatie va fi afisat in partea din fata a autovehiculului, astfel incat acesta sa fie vizibil pentru verificare".

Card de parcare pentru persoanele cu handicap in Uniunea Europeana

Asistenta si informatii generale

Prezenta brosura reprezinta o fisa informativa care ofera o prezentare generala privind conditiile de utilizare a unui card de parcare pentru persoanele cu handicap in diferite state membre ale Uniunii Europene. Inainte de a calatori intr-un alt stat, cititi normele in vigoare din acel stat. In anumite cazuri va trebui sa solicitati informatii suplimentare la fata locului. Folositi informatiile furnizate in interiorul pliantului in limba statului pe care il vizitați, afisandu-l langa cardul dumneavoastra de parcare. Aceste informatii vor pune la dispozitia autoritatilor locale justificarea conform careia cardul dumneavoastra are la baza un model comunitar standardizat si trebuie sa beneficiati de toate facilitatile de parcare asociate/acordate persoanelor cu handicap in statul respectiv.
Pentru conformitate aici, temeiul legal pentru eliberarea acestui card de parcare:

1. Recomandarea 2008/205/CE din 3 martie 2008, de adaptare a Recomandarii 98/376/CE privind tichetul de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;

2. Prevederile art. 65 al. 2 din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Prevederile art. 40 si art. 41 din HG nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice din 14/03/2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

4. Ordin nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprrafata pentru persoanele cu handicap si modelul acestuia ;

5. Prevederile Ordinului MMSF/ANPH nr. 223 din 16 iulie 2007;

6. Ordin 11/2008 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu dizabilitati

7. Ordin nr. 1246 din 12.07.2007 privind aprobarea Listei bolilor pentru care se excepteaza de la portul centurii de siguranta ocupantii unui autovehicul cu o capacitate mai mica de 3,5 tone si a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: Obtinerea rovinietei, legitimatie parcare

Postby Adic » Mon Jan 05, 2015 3:07 pm

Salut. Referitor la rovigneta, vad ca se foloseste fie termenul "autoturism" fie "autovehicul". Masina mea este incadrata la Autoutilitara N1 desi o folosesc ca autoturism (masina de zi cu zi). In acest caz mai pot beneficia de rovigneta? Sunt parintele copilului cu handicap grav.

L.E. Azi am depus actele la primarie si zilele astea (sper) voi avea un raspuns.

LLE Dupa ceva timp a venit si raspunsul negativ. Rovigneta este doar pt autoturisme.
Adic
 
Posts: 1
Joined: Mon Jan 05, 2015 9:16 am


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests