alocatia de hrana

Moderator: moderators

alocatia de hrana

Postby camel » Sun Oct 28, 2012 2:01 pm

potrivit HOTĂRÂRE nr.1251 din 13 octombrie 2005
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat
Hotarare de Guvern care inca este in vigoare si pe care o puteti vizualiza aici
http://www.autism.ro/forum/viewtopic.php?t=4256

cititi ANEXA Nr. 4
DREPTURILE MATERIALE ŞI ALOCAŢIILE ZILNICE DE HRANĂ
pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de învăţământ special şi special integrat
C. Categoriile de beneficiari ai drepturilor precizate la lit. A sunt următoarele:
a) copiii din grădiniţele speciale;
b) copiii cu cerinţe educative speciale integraţi individual sau în grup/grupă în grădiniţele de masă;
c) elevii/tinerii din unităţile de învăţământ special, inclusiv cei din clasele speciale compacte integrate în şcolile de masă;
d) elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale integraţi individual sau în grup/grupă în şcolile de masă.


Familiile care au copiii inscrisi la gradinite sau scoli speciale beneficiaza de obicei direct de masa gratuita care se serveste acolo, dar in cazul in care acele gradinite au scoli speciale nu au program prelungit si nu se serveste acolo masa, copilul are dreptul la alocatia de hrana primita ca bani, pentru lunile din anul scolar.
Deasemenea, copiii cu dizabilitati, care sunt integrati in invatamantul de masa au dreptul la aceasta alocatie de hrana, primita ca bani, pentru lunile din anul scolar.

Cuantumul alocatiei zilnice de hrana este stipulat prin
HOTĂRÂRE Nr. 421 din 16 aprilie 2008
privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colectivedin instituţiile publice de asistenţă socială
pe care o puteti citi integral aici
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/ ... 1-2008.pdf
in general cuantumul este de 7 ron/zi, adica minimul stipulat prin aceasta hotarare, dar sunt judete unde este mai mare, caci daca au avut fonduri, consiliile judetene au putut hotari majorarea acestei alocatii zilnice de hrana (din informatiile de pe net, cel putin in Ilfov este 9 ron/zi)

Unde trebuie sa va interesati pentru a obtine aceasta alocatie de hrana? La Directiile Generale de Protectie a Copilului din fiecare judet, la CJRAE din fiecare judet sau ca o ultima solutie la Consiliile locale de care apartin gradinitele si scolile unde sunt inscrisi copiii.
Caci potrivit
ORDIN Nr. 5574 din 7 octombrie 2011
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educational pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrati în învătământul de masă
pe care il puteti citi aici
http://www.isj.gl.edu.ro/html/sub_nouta ... 20masa.pdf
la ultimul articol din lege se regaseste urmatoarea precizare
ART. 26
(1) Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integrati în unitătile de învătământ de masă, beneficiază de asistentă socială constând în asigurarea alocatiei zilnice de hrană, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei si a încăltămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflaŃi în sistemul de protectie a copilului, precum si de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistentă socială si protectia copilului.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) vor fi asigurate din bugetele locale ale
unitătilor administrativ-teritoriale de care apartin unitătile de invătământ la care
sunt înscrisi copiii/elevii.

Legea exista, se aplica, dar multi dintre posibilii beneficiari nu stiu de ea, din pacate nici la institutiile unde o sa va adresati nu vor sti exact peste tot, de aceea incercati sa mergeti pregatiti cu prevederile legale care prevad acest drept.
Dupa ce identificati in fiecare judet care institutie aplica aceste reglementari, va trebui depus un dosar care sa contina:
copii acte identitate parinti si copil;
copie certificat medical de la medicul specialist;
copie evaluare psihologica;
copie fisa sinteza de la medicul de familie;
copie certificat handicap;
copie ancheta sociala;
(toate cele de mai sus le aveti de cand pregatiti dosarul pt certificatul de handicap si nu trebuie sa fie acum emise, sunt acceptate daca sunt din anul in curs)
adeverinta de la gradinita/scoala unde se precizeaza ca acel copil e inscris la invatamantul de zi, nu are absente in respectivul an scolar, nu beneficiaza la gradinita/scoala de aceasta alocatie de hrana si de rechizite;
cerere tip sau scrisa de mana pentru a beneficia de aceasta alocatie
(posibil sa se mai ceara si alte documente atasate la dosar, in functie de fiecare institutie si de fiecare judet.)
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Wed Oct 09, 2013 10:40 pm

eu si alti parinti din comuna noastra am reusit sa obtinem aceasta alocatie de hrana, pentru copiii nostri cu CES inscrisi in invatamant cu masa. am depus la inceput un dosar cu actele ce am scris mai sus, iar apoi lunar ducem la inceputul lunii, o adeverinta cu numarul de zile pe care le-a frecventat copilul la scoala sau gradinita in luna precedenta. le depunem la Consiliul local, contabila face o hartie si banii ii incasam de la casieria primariei, care este si casieria consiliului local. cuantumul la noi este de 7 ron/zi.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Wed Jan 07, 2015 4:21 pm

De la data de 1 decembrie 2014 s-au majorat alocatiile de hrana prevazute de lege si pentru copiii/tinerii cu CES din unitatile de invatamant de masa, potrivit anexei la HG 904/2014, publicata in M. Of. 763/2014. In acelasi M. Of. este publicata si HG 903/2014, care se refera la ADULTII CU HANDICAP.

Guvernul României
Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 129 alin. (5)-(7) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. -
Prezenta hotărâre stabileşte cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale şi cuantumul alocaţiei de hrană, pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial şi pentru mamele protejate în centre maternale, precum şi cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice.
Art. 2. -
Sumele stabilite potrivit prevederilor art. 1, pe grupe de vârstă, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică începând cu data de 1 decembrie 2014.
Art. 3. -
Începând cu data de 1 decembrie 2014 se abrogă punctele A şi B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul sănătăţii,
Nicolae BănicioiuBucureşti, 15 octombrie 2014.
Nr. 904.
ANEXĂ (anexa din 22 octombrie 2014)
download/file.php?id=6&t=1
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Fri Jan 16, 2015 3:20 pm

http://www.mediafax.ro/social/elevii-cu ... v-13768543

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul de masă au aceleaşi drepturi ca orice elev

de Elvira Gheorghita - Mediafax

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, iar cei integraţi în învăţământul de masă au aceleaşi drepturi ca orice elev, potrivit Regulamentului şcolar al MECS.

Elevii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul de masă au aceleaşi drepturi ca orice elev
Prevederile fac parte din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) şi publicat în Monitorul Oficial.

Documentul mai prevede că includerea elevilor în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii, cum ar fi rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie defavorizată, se sancţionează conform prevederilor legale.

În funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot dobândi calificări profesionale corespunzătoare.

Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă.

De aceleaşi drepturi beneficiază şi copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, care pot primi şi cazare gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală, mai prevede regulamentul.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Sat Feb 07, 2015 9:51 am

http://www.gds.ro/Local/2015-02-07/bani ... abilitati/

DOLJ

De ani buni, părinţii ai căror copii suferă de diverse tipuri de dizabilităţi și care urmează o formă de învăţământ încearcă să obţină drepturile ce li se cuvin legal micuţilor, mai precis alocaţia de hrană pentru cei care urmează cursurile învăţământului special sau ale celui de masă. Am semnalat acest fapt în nenumărate rânduri în paginile Gazetei de Sud, în urma sesizărilor primite din partea părinţilor ai căror copii suferă de diverse deficienţe. Ultimul articol în acest sens a fost prezentat la începutului lunii decembrie 2014 – „Copiii cu dizabilităţi, ignoraţi de autorităţi“. Pentru acest an, Consiliul Judeţean Dolj a alocat suma de 750.000 de lei pentru plata alocaţiei zilnice de hrană a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special integrat care nu se află în sistemul de protecţie socială. Astfel, plata alocaţiei zilnice de hrană se va face pentru întreaga perioadă a programului şcolar, cu condiţia frecventării cursurilor. Pentru absenţe nemotivate de la grădiniţă sau şcoală, alocaţia se va diminua. Plata se va face pe baza listelor cu prezenţa la cursuri în luna respectivă, liste ce vor fi înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj la DGASPC în primele cinci zile ale lunii următoare. Pentru a beneficia de aceşti bani, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună o cerere la sediul DGASPC Dolj la care vor anexa copia actului de identitate a reprezentantului legal, copia certificatului de naştere al copilului, copia certificatului de expertiză şi orientare şcolară/profesională prin care s-a recomandat învăţământul special sau special integrat. „În judeţul Dolj, avem 281 de elevi cu cerinţe educative speciale integraţi în învăţământul de masă care au certificate de orientare şcolară. Dintre aceştia, 173 de copii beneficiază de profesori itineranţi sau sprijin. Pe lângă aceştia, avem 161 de copii înscrişi la Şcoala Gimnazială Specială «Sf. Mina», 128 la Şcoala Specială «Sf. Vasile», 164 la Şcoala Profesională Specială şi 214 la Liceul Tehnologic Special «Beethoven»“, a precizat prof. Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj.
Sumele pe care părinţii le pot primi variază în funcţie de vârsta copilului, de numărul de absenţe acumulat.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby gamara » Sun May 31, 2015 9:55 am

pct.-16.pdf.zip
Hotarare privind acordarea drepturilor aferente - Oradea
(204.73 KiB) Downloaded 551 times
gamara
 
Posts: 127
Joined: Tue Jan 01, 2008 8:53 am
Location: Timisoara

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Fri Jun 26, 2015 11:26 am

Am primit aceste informatii de la Fundatia pentru Comunitate

Dragi colegi
Va supun atentiei in scopul difuzarii informatiei si asistentei necesare beneficiarilor directi problematica (destul de incalcita legislativ) a acordarii unei alocatii de hrana pentru copiii cu Cerinte Educative Speciale.
Normele legale incidente provin din 5 acte separate si se regasesc in Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Deoarece autoritatile publice locale, consilii judetene si consilii locale, din motive de subordonare a unitatilor scolare (finantare) joaca ping pong cu parintii care solicita acordarea acestor drepturi, va propun sa venim in sprijinul acestora cu un pachet de informatii, formular de solicitare si indrumare asupra procedurii,
Este adevarat ca din acest hatis de norme rezulta neclaritati chiar pentru autoritati, cele mai multe nu au prevazut in bugete sume pentru acordarea acestor alocatii - care sunt distincte de alocatia proaspat dublata a tuturor copiilor.
De retinut este ca un copil cu CES - care este in familie, nu neaparat in sistemul de protectie - are dreptul la acest sprijin, pe durata scolarizarii. Copiii pot fi si integrati in invatamantul de masa (invatamant special integrat) prin acordarea de ore suplimentare prin profesori itineranti (de sprijin).
Faptul ca nu exista INCA o procedura prin care se aloca efectiv sumele - care tin de numarul de zile de scolarizare efectiva - permite autoritatilor sa intarzie acordarea alocatiei pentru hrana,
Asociatia persoanelor cu deficiente de auz Asculta Viata din Sibiu a pornit o actiune concertata pe tema asta, argumentata si sustinuta de varii hotarari ale unor Consilii Judetene care au fost mai luminate si au inteles ca e DATORIA lor sa asigure sumele necesare (a se vedea in acest sens http://www.cjdolj.ro/Hotarari%202015/Hotararea%206.pdf
Va transmit in anexa formularul de solicitare conceput de Asculta Viata si mai jos textele normative incidente .
Succes in diseminare! Trimiteti parintii inarmati la Consiliile Judetene sau consiliile de sector Mun.Bucuresti.
Numai bine,
Roxana Fediuc
[Asociatia Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gh. Preda" Sibiu]


Legea drepturilor copilului 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata - ultima modificare fiind prin OUG 65/2014 cu privire chiar la art.129
Legea 1/2011 - Legea Invatamantului Art. 51
(1) Copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educational se face de catre CJRAE/CMBRAE si se reglementeaza prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale, scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa, inclusiv cei scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu, beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea alocatiei zilnice de hrana, a rechizitelor scolare, a cazarmamentului, a imbracamintei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului, precum si de gazduire gratuita in internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directiilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului.

HG 1251/2005 ART. 6
Finanţarea învăţământului special şi special integrat se face din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale, şi din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Ord MECTS 5574/2011, art. 26 alin 2 Drepturile prevăzute la alin. (1) vor fi asigurate din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ la care sunt înscrişi copiii/elevii.

Ord MECTS 5573/2011 art. 26 copii/elevii integrati individual in invatamantul de masa = invatamant special integrat
art. 103 “Finanțarea învățământului special şi special integrat se asigură de la consiliile județene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

In baza prevederilor art. 129 alin 7 din Lg. 272/2004 republicata si art. 51 alin. 2 din Lg. 1/2011 actualizata, prin HG nr. 904/2014 s-a stabilit cuantumul alocatiei de hrana si drepturilor pentru imbracaminte, incaltaminte, rechizite,etc, pentru copiii cu CES (cerinte educationale speciale) integrati in invatamantul de masa sau special, conform tabelului anexat.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Sun Aug 30, 2015 11:20 pm

vedeti acest articol..si jos la comentarii, un utilizator a postat linkuri spre hotarari de consilii locale din vreo 6 localitati...poate va ajuta cu aceste "precedente legale" sa obtineti mai usor, unde depuneti prima data dosarul pentru alocatia de hrana

http://ascultaviata.ro/drepturile-copii ... u-special/
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Sun Sep 20, 2015 5:42 pm

http://lege5.ro/Gratuit/g43dinjrgm/ordi ... tamantul-d

Ordinul nr. 5036/2015 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5.574/2011
În vigoare de la 08.09.2015
În temeiul prevederilor art. 51 alin. (2) şi art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. I.
Alineatul (2) al articolului 26 din Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.574/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial."
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti, 25 august 2015.
Nr. 5.036.
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Sun Dec 06, 2015 10:30 am

pt Judetul BACAU

Ramona Stanciu "Ma bucur sa va anunt dragi parinti ai copiilor cu nevoi speciale incadrati in invatamantul de masa, ca in urma solicitarilor facute de Asociatia Parintilor Copiilor Autisti din Bacau, Consiliul Judetean Bacau a aprobat plata alocatiei de hrana si a cazarmamentului, drepturi ale acestor copii conform legilor in vigoare. Hotararea are numarul 156/23.11.2015 si o puteti vizualiza pe site-ul Consiliului Judetean Bacau. Pentru a intra in drepturi, reprezentantii legali ai copiilor trebuie sa depuna la scoala un dosar cu actele prevazute in hotarare. Va sfatuiesc sa aveti la dvs si o copie a hotararii CJ deoarece deocamdata directorii nu sunt la curent cu noua decizie.
Va rog distribuiti postarea pentru ca parintii oricarui copil cu cerinte educative speciale inclus in invatamantul de masa in judetul Bacau sa stie sa solicite drepturile cuvenite."
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea

URGENT: DEPUNERE CERERI PTR ALOCATIA DE HRANA

Postby Brasov Cosmin » Fri Jul 01, 2016 9:50 am

Guvernul Romaniei prin Hotararea nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016 a aprobal repartizarea pe judete a sumelor necesare platiii drepturilor copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, precum si metodologia de acordare a acestor drepturi.

ATENTIE: IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A HOTARARII DE GUVERN, PARINTII SAU REPREZENTANTII LEGALI TREBUIE SA DEPUNA O CERERE SCRISA PRIN CARE SOLICITA ACORDAREA ACESTOR DREPTURI.

MAI MULTE INFORMATII, TEXTUL INTEGRAL AL HOTARARII DE GUVERN SI MODEL DE CERERE GASITI AICI:

http://ascultaviata.ro/drepturile-copiilortinerilor-cu-ces-incadrati-in-invatamantul-de-masa/
Brasov Cosmin
 
Posts: 1
Joined: Fri Sep 18, 2015 8:04 pm

Re: alocatia de hrana

Postby dora » Thu Sep 15, 2016 1:58 pm

Descarcă model cerere: cerere alocatie scoala 2016

Cererea se depune la unitatea de invatamant preuniversitar unde este inscris copilul cu CES, impreuna cu urmatoarele documente:

certificatul de naştere al beneficiarului;
actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Conform HG, se vor acorda drepturile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci nu si ptr septembrie – decembrie 2015.

Drepturile de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite se plătesc până la finalul anului calendaristic.

Pentru alocația de hrană plată se face până în data de 5 ale lunii următoare, însă pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va dura ceva timp până la punerea în aplicare a dispozițiilor HGvezi art. 2 din anexa 2, deși totuși sunt prevăzute niște termene destul de stricte.

http://ascultaviata.ro/drepturile-copii ... l-de-masa/
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: alocatia de hrana

Postby dora » Thu Sep 15, 2016 2:12 pm

Valoarea alocaţiei de hrană (lei/zi/copil/tânar) este de 16,60 lei.

Valoarea drepturilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive (lei/an/copil/tânăr) este de 498,00 lei pentru grupa de vârstă de la 3 la 7 ani, inclusiv,

611 lei pentru grupa de vârstă de la 7 la 14 ani, inclusiv,

754 lei pentru grupa de vârstă de la 14 la 18 ani, inclusiv,

844 lei pentru grupa de vârstă 18 – 26 de ani, inclusiv.

http://www.tion.ro/bani-pentru-mancare- ... is/1655043

Guvernul vine în sprijinul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale, în scopul susținerii integrării lor în învățământul de masă, alocând, printr-o Hotărâre, suma de 68 milioane de lei, pentru acest an. De asemenea, Guvernul a aprobat și metodologia de alocare a sumelor unităților din învățământul de masă, pentru anul 2016.

În acest sens, se urmărește încurajarea copiilor cu cerințe educaționale speciale – respectiv copii cu deficiențe de învățare, cu dificultăți de adaptare, cu dizabilități - să frecventeze învățământul preuniversitar de masă, sporind în acest fel șansele pentru integrarea lor socială, garantându-le libertatea de a alege parcursul educațional considerat cel mai potrivit, adaptat nevoilor fiecăruia. Măsura are rolul să asigure accesul egal la educație al tuturor copiilor și să sprijine copiii și tinerii cu probleme și nevoi educaționale speciale să urmeze învățământul public de masă. Aceste drepturi ale copiilor cu cerințe educaționale speciale se finanțează pentru prima dată în acest an.

Menționăm că de aceste drepturi vor beneficia copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și nu cei care beneficiază de o măsură de protecție specială potrivit Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor.

Sumele repartizate se aprobă din bugetele județelor/bugetul municipiului București și vor fi folosite pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, pentru toate zilele de școlarizare pe anul 2016, constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei și a încălțămintei.

Fondurile sunt alocate pe fiecare județ, în funcție de numărul de beneficiari, în temeiul prevederilor din legea educației naționale potrivit cărora copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă, beneficiază de asistență socială (art.48, alin 3 din legea 1/2011).
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: alocatia de hrana

Postby camel » Sun Sep 10, 2017 9:48 am

Atentie pentru alocatia de hrana si restul drepturilor de aceste gen! Se depune dosar in FIECARE AN in perioada 1- 30 septembrie!!!!!! A aparut un nou act normativ, care stipuleaza asta. HG 564/09.08.2017 Art. 5. -

Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz, însoțită de următoarele documente, în copie:

a) certificatul de naștere al beneficiarului;

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz;

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;

d) certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

e) declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
f) declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b).
camel
 
Posts: 612
Joined: Sat Jun 28, 2008 1:21 pm
Location: oradea


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron