Acord de parteneriat

Moderator: moderators

Acord de parteneriat

Postby dora » Tue Mar 31, 2009 3:36 pm

Un exemplu de acord de parteneriat intre o asociatie si primarie
Asociatia SOS Autism Bihor-Administratia Sociala Comunitara Oradea (ASCO)

Administratia Sociala Comunitara Oradea (ASCO) este serviciul public de asistenta sociala, cu personalitate juridica, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea, înfiintat prin H.C.L. nr.398/21.12.2001.

Infiintata în scopul prevenirii sau limitarii unor situatii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala, ASCO are ca obiectiv principal realizarea ansamblului de masuri, programe, activitati, servicii de protectie a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate in stare de risc social.

Serviciile sociale se organizeaza la nivel comunitar, în functie de nevoile identificate, de numarul potentialilor beneficiari, de complexitatea situatiilor de dificultate si de gradul de risc social.
II. Obiectul acordului de parteneriat:
1. Obiectul prezentului acord de parteneriat il constituie dezvoltarea serviciilor de asistenta
sociala care au ca scop integrarea sociala, educationala si profesionala a persoanelor cu tulburari
din spectrul autist din municipiul Oradea si sprijinirea familiilor acestora.
2. Serviciile care fac obiectul acordului:
a) Identificarea persoanelor cu tulburari din spectrul autist;
b) Integrarea socială, educationala si profesionala a persoanelor cu tulburari din spectrul autist;
c) implinirea nevoilor fizice, emoţionale, de securitate, de socializare, de stimulare a
potenţialului persoanelor asistate prin activitati specifice;
d) clarificarea situaţiei şcolare şi suportul pentru finalizarea acesteia;
e) dezvoltarea capacităţii de relaţionare cu alte persoane şi integrarea în noi medii sociale;
f) socializarea tânărului cu tulburari din spectrul autist, prin integrarea în diferite grupuri de tineri
de aceeasi varsta;
g) deprinderea elementelor necesare dezvoltarii unui grad de autonomie personala;
h) asistarea familiilor persoanelor cu tulburari din spectrul autist.
Administraţia Socială Comunitară Oradea – ASCO, cu sediul în
Oradea, Str. Primariei 42, tel: 0259/441677, e-mail: asco@rdsor.ro,
reprezentată prin Adina MADAR, în calitate de director executiv
Nr._______din_______
2
i) organizarea de programe de training cu privire la problematica autismului, atat pentru familii
cat si pentru cadre didactice, asistenti sociali si orice alte persoane interesate.
III. Obligaţiile părţilor:
1. Asociatia SOS Autism Bihor are urmatorele obligatii:
a. sa identifice si sa selecteze in colaborare cu Administratia Sociala Comunitara Oradea
persoanele cu tulburari din spectrul autist din municipiul Oradea;
b. sa identifice carentele psiho – sociale si economice ale fiecarei persoane asistate si sa
stabileasca strategia de integrare sociala;
c. sa organizeze activitati de socializare a persoanelor cu tulburari din spectrul autist prin
integrarea acestora in diferite grupuri de persoane de aceeasi varsta;
d. sa coordoneze activitatea persoanelor cu tulburari din spectrul autist in vederea integrarii
sociale, educationale si profesionale a acestora;
e. sa organizeze cursuri de instruire a membrilor familiilor persoanelor cu tulburari din spectrul
autist, prin intermediul unor programe educaţionale speciale;
f. sa colaboreze cu Administratia Sociala Comunitara Oradea in vederea infiintarii unui centru
de zi pentru persoane cu tulburari din spectrul autist;
g. sa respecte drepturilor beneficiarilor;
h. sa respecte confidenţialittea cu privire la datele beneficiarilor;
i. sa organizeze in colaborare cu ASCO si Centtrul Unic de Voluntariat Comunitar Oradea
campanii de informare si sensibilizare a comunitatii locale cu privire la problematica
persoanelor cu tulburari din spectrul autist;
2. Administraţia Socială Comunitară Oradea are urmatoarele obligatii:
a. sa acorde servicii de informare si consiliere in vederea integrarii sociale si educationale a
persoanelor cu tulburari din spectrul autist;
b. sa colaboreze cu Asociatia SOS Autism Bihor in vederea identificarii si selectarii beneficiarilor;
c. sa intocmeasca o baza de date cuprinzand persoanele cu tulburari din spectrul autist din
municipiul Oradea;
d. sa acorde servicii de informare, consiliere si mediere cu institutiile competente, familiilor
persoanelor cu tulburari din spectrul autist in vederea integrarii sociale a acestora;
e. sa intocmeasca si sa implementeaze planul de servicii pentru fiecare persoana asistata in
vederea integrarii sociale, educationale si profesionale a acesteia;
f. sa colaboreze cu Asociatia SOS Autism Bihor in vederea infiintarii unui centru de zi pentru
persoane cu tulburari din spectrul autist;
g. sa faciliteze accesul persoanelor cu tulburari din spectrul autist si al familiilor acestora la
serviciile sociale acordate de ASCO;
h. sa medieze colaborarea cu alte institutii si organizatii care pot interveni in rezolvarea
dificultatilor cu care se confrunta persoanele cu tulburari din spectrul autist si familiile
acestora;
i. sa faciliteze relationarea personalului Asociatiei SOS Autism Bihor cu specialistii ASCO in
vederea solutionarii cazurilor selectate;
j. sa organizeze, campanii de informare si sensibilizare a comunitatii locale cu privire la
problematica persoanelor cu tulburari din spectrul autist; prin Centtrul Unic de Voluntariat
Comunitar Oradea in colaborare cu Asociatia SOS Autism Bihor.
III. Durata acordului de parteneriat
a) Durata prezentului acord de parteneriat este de 1 an de la data aprobării acestuia de către
Consiliul Local al municipiului Oradea.
b) Daca nici una din parti nu denunta prezentul accord de parteneriat cu 30 de zile inainte de
expirarea perioadei pentru care s-a incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste cu 12 luni.
IV. INCETAREA PARTENERIATULUI – prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:
3
a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat,
b) în situatia în care una din părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate în acordul de parteneriat
Prezentul acord de parteneriat a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
Oradea, 30 oct. 2008.


http://taxe.oradea.ro/pmo/descarca_hcl.php?var1=5159
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed Apr 08, 2009 1:51 pm

Alte exemple de parteneriatePrietenii nostrii

În vederea bunei desfăşurări a activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului “Sf. Benedict” pentru autişti, am incheiat parteneriate cu mai multe instituţii.

Fundaţia Hans Lindner ne-a oferit spaţiul şi o parte din dotările necesare desfăşurării activităţilor din cadrul centrului.

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – Şcoala Specială, Satu Mare asigură personalul calificat în domeniu; mijloacele tehnice necesare realizării materialelor utilizate în cadrul activităţilor şi o parte din dotări.

Consiliul Local Satu Mare sprijină funcţionarea centrului, prin suportarea cheltuielilor de întreţinere şi de asemenea asigură transportul copiilor de pe raza Municipiului Satu Mare.

Organizaţia EFOESZ Nyiregyhaza Ungaria sprijină activităţile centrului prin oferirea unor materiale didactice şi cărţi de specialitate.

Centrul ASK, Gyongyos Ungaria ne-a oferit ocazia de a urmări un exemplu de bună practică.
Centrul AUT-PONT Bekescsaba Ungaria instituţie cu care avem relaţii de colaborare , realizăm schimburi de experienţă.

http://autismsatumare.ro/index2.php?pag ... &p=37&lng=
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Wed May 13, 2009 7:52 pm

PROTOCOL

DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Incheiat intre urmatoarele institutii:


1. Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism din Romania,filiala Craiova,Centrul de Reabilitare pentru Copii si Tineri cu Autism”Dr.Innocenze Fiore”,Strada Dimitrie Gerota ,nr.3,tel/fax.0251/531.229 sau0351/807.049, reprezentata prin doamna Dr.Carmen Alexiu in calitate de Presedinte.

Scoala Nr.37 Mihai Eminescu Craiova reprezentata prin prof. Silvia Cartu in calitate de director, prof.Elena Nicolae in calitate de director adjunct si inst. Mihaela Ionescu in calitate de coordonator programe si proiecte educarive.


Denumirea proiectului: Sa fii om de omenie !


Domeniul si tipul de educaţie in care se încadrează:

-Educatie pentru dezvoltare comunitara pe baza de voluntariat.

Descrierea Proiectului:

Copilul cu cerinţe educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil obişnuit, suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit.
Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decît predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor.
Scop:

- educaţia democratică a copiilor;

- formarea competenţelor elevilor pentru participarea şi afirmarea lor pe plan organizatoric şi relaţional; implementarea principiilor democraţiei în comportament, în muncă şi viaţă.


http://www.didactic.ro/files/19/ancar_p ... ioara_.doc
dora
 
Posts: 3783
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to LEGI, HOTARARI,ORDONANTE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron