Ateliere creative copii autism Bucuresti

Moderators: camel, moderators

Ateliere creative copii autism Bucuresti

Postby dora » Mon Jul 01, 2013 12:16 pm

Propunere colaborare în implementarea proiectului “Să redescoperim școala”

Proiectul „Să redescoperim școala” (ID: POSDRU/91/2.2/S/63355) este implementat de Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni”, Axa Prioritară 2, „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2., „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, în Regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia (jud. Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), având ca scop sprijinirea integrării școlare a copiilor și tinerilor cu dizabilități (cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani), cu finalitatea diminuării riscului de părăsire timpurie a școlii.


Activitatea din cadrul proiectului la care se referă colaborarea este următoarea:
Organizarea de ateliere de creație în cadrul unor „școli de vară”, în perioada iunie-iulie 2013, cu durata de 2-3 zile, programul zilnic fiind de 4 ore.
Atelierele vor fi organizate pentru minim 4-5 grupe de câte 6 de copii (însoțiți de unul dintre părinți sau de tutorele legal) care vor participa la activități extracurriculare (inclusiv consiliere psihologică), sub coordonarea personalului de specialitate din cadrul proiectului, implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.
Beneficiile în urma participării sunt:
 implicarea copiilor și părinților în activități educaționale alternative;
 transmiterea unor deprinderi fundamentale, nu numai educaționale, dar și sociale și economice;
 consiliere psihologică asigurată copiilor și părinților;
 premii pentru toți copiii participanți;

Copiii și părinții care pot participa la aceste activități trebuie să aibă domiciliul stabil în județele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, Ilfov sau mun. Bucureşti. De asemenea, fiecare copil poate participa o singură dată în cadrul acestui proiect, ceea ce înseamnă că o altă condiție de participare este să nu fi fost beneficiar în activitățile noastre organizate până în prezent.
Documentele justificative necesare înscrierii copiilor în cadrul atelierelor sunt:
 Copie Certificat de naștere / CI copil beneficiar;
 Copie BI/CI al părintelui însoțitor sau a tutorelui legal;
 Adeverință de la instituția de învățământ unde este înscris copilul;
 Copie Certificat de handicap (cu diagnosticul menționat) / Adeverință de la medicul specialist / Adeverință de la psiholog/logoped / Certificat de orientare școlară

Copie Hotărâre judecătorească care atestă tutela asupra minorului (dacă este cazul);
 Copie certificat căsătorie/divorț (unde este cazul)


În cadrul colaborării, Asociația C4C participă cu:
- personal specializat (experți cu pregătire de specialitate pe dizabilitățile abordate în cadrul proiectului; consilieri psihologici; absolvenți ai cursului de Mediator școlar organizat în cadrul proiectului)
- know-how (scopurile, structura și programul seriei de activități)
- materialele utilizate pentru desfășurarea activităților (inclusiv fonduri pentru premierea copiilor participanți)
De la organizația colaboratoare se solicită:
- punerea la dispoziție a unui spațiu de desfășurare a activităților, conform unui program agreat de ambele părți, cu permisiunea accesului membrilor echipei de implementare a proiectului, precum și pentru părinții/tutorii care însoțesc copiii
- informarea potențialilor beneficiari (copii și părinți) în vederea înscrierii și facilitarea contactului părinților cu Asociația C4C în vederea întocmirii dosarului de participare în proiect
Detalii și informații suplimentare:

Proiect "Să redescoperim școala"
Telefon: +4 031 711 52 41
Fax: +4 031 711 52 42
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: Ateliere creative copii autism Bucuresti si Sud Muntenia

Postby dora » Fri Jul 05, 2013 7:56 am

“Sa redescoperim scoala” este un proiect derulat în perioada 1 martie 2011 – 28 februarie 2014 în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, scopul fiind sprijinirea integrării sociale pe termen lung a tinerilor cu dizabilităţi şi a celor cu probleme de adaptare la programul şcolar.

Grupul ţintă implică preşcolari si elevi cu dizabilităţi de auz, de vorbire, locomotorii, de integrare psiho-comportamentală – autism şi diabet (precum şi alte tipuri de dizabilităţi conform clasificării din legislaţia naţională), cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani, integraţi într-o formă de şcolarizare.
https://ro-ro.facebook.com/AsociatiaC4C
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Re: Ateliere creative copii autism Bucuresti

Postby dora » Thu Feb 27, 2014 7:34 am

Atelierul de creativitate al M N Ţ R s-a pregătit cu teme noi pentru a primi grupuri de copii din grădinițe, şcoli și licee, la lecţii de etnologie, desenat, pictat, inventat poveşti, teatru de marionete, audiții muzicale, vizite şi lucru în sălile muzeului.

Pentru anul școlar 2013 – 2014, Atelierul de creativitate propune copiilor următoarele:

Luni:
Ora:13.30 - 15.30
Ateliere pentru fundații care se ocupă de copiii defavorizați
Participarea la ateliere este gratuită.
Informații și înscrieri la telefoanele: 021.317.96.59 (de luni până vineri, între orele 10.00 și 14.00).

http://www.muzeultaranuluiroman.ro/atel ... ri-ro.html
dora
 
Posts: 3791
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI


Return to TABERE GRATUITE, EXCURSII,VACANTE,DIVERTISMENT

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron