Examenul motricitatii

Moderators: camel, moderators

Examenul motricitatii

Postby dora » Mon Jul 06, 2009 9:21 am

EXAMENUL COMPLEX AL MOTRICITĂŢII

CUPRINDE :
1. TESTUL OSZERETSKI
2. EXAMINAREA MOTRICITĂŢII ORGANELOR FONATORII
3. EXAMINAREA PRAXIEI
4. EXAMENUL LATERALITĂŢII
5. EXAMENUL DE RITM.


1). TESTUL OSZERETSKI : valabil pentru 4 – 16 ani.

Până la 10 ani indică performanţele pentru fiecare vârstă. După 10 ani aprecierea se face din 2 în 2 ani şi constă din 6 probe : 1. echilibrul; 2. probe fine ( praxie ) ; 3. mişcarea întregului corp ( mişcări globale ale membrelor inferioare; 4. iuţeala mişcărilor mâinii; 5. coordonarea motrică a celor două mâini, apoi coordonarea mâini – picioare; 6. mişcări parazitare ( evaluarea mincinoşilor ).

2). EXAMINAREA APARATULUI FONATOR ( buzele, limba, palatul moale, muşchii obrajilor)

3). EXAMINAREA PRAXIEI : urmăreşte mimica gesticulară şi manipularea obiectelor obişnuite ( cheie, cuţit, furculiţă, piese joc construcţii ). În cazurile de apraxie gravă însăşi înţelegerea verbalizată a cerinţelor motorii este greu receptată. Probele se pot efectua şi prin imitaţie.
PROBA LIEBMANN :
a). Mişcări simple: strânge pumnii, bate din palme, strânge – desfă mâinile, degetele răsfirate, scoate limba, umflă obrajii.
b). Mimica gesticulară : ameninţă ! fă pa ! mângâie ! stâmbă-te ! fă bezele ! salută ! împreunează mâinile !
c). Mişcări de imitaţie şi cu scop : bate la uşă! prinde muşte ! cântă la pian ! sună la sonerie ! numără bani ! înoată !
d). Manipularea obiectelor : fumează ! aprinde chibritul ( bricheta ) ! aprinde lumânarea ! toarnă apă în pahar ! fă un nod ! bate spuma !
e). Imitarea unor mişcări simple sau complicate : pe cale vizuală, prin imitaţie, pe cale chinestezică. La început îl ajută terapeutul, apoi îl lasă să efectueze singur mişcările ( scris, sărit, dans, şters tabla, ridicat în picioare, alergat, gimnastică, rostogolire, punerea unui scaun dintr-un loc în altul, deschiderea jaluzelelor, urcat – coborât scări etc ).

4). EXAMINAREA LATERALITĂŢII :

a) Probe motorii pentru determinarea lateralităţii mâinilor : apucarea diferitelor obiecte; manipularea obiectelor ( minge, creion, cretă ), bătaia din palme, încrucişarea mâinilor în faţă, proba dinamometrică.
b) Probe pentru stabilirea lateralităţii membrelor inferioare : săritura într-un picior (şotron), săritul corzii, shooting.
c) Probe pentru lateralitate oculară : sighting ( privirea printr-un tub ), ţintirea în punct fix, suprapunerea la distanţă a creionului peste o linie verticală pe bază de control monocular ( măsurarea – compararea a două mărimi de la distanţă ), măsurarea acuităţii monoculare ( să citească de la distanţă litere de diferite mărimi ).
d) Probe pentru lateralitate auditivă : astupă o ureche şi se verifică de la care distanţă aude şi înţelege şoaptele.


5). EXAMINAREA SINCINEZIILOR DIGITALE :

Aplicarea probei la degetele ambelor mâini simultan: ( după Rey ):
Material necesar : o foaie de hârtie şi un creion.
Tehnica de aplicare : se cere copilului să pună ambele mâini ( palmar ) cu degetele răsfirate pe foaia de hârtie. Logopedul trasează cu creionul conturul celor zece degete.
Instructaj : Îţi arăt câte un deget la fiecare mână şi tu trebuie să-l ridici numai pe acesta. Fii atent ! să nu le mişti pe celelalte ! începe ! (se poate face demonstraţia de către terapeut ). Modelul succesiunii grupelor de degete : mâna dreaptă : index – major – inelar – auricular – index – mic. Mâna stângă : major – index – auricular – inelar – mic – index.
Notarea : se notează pe desen cu + şi – pentru fiecare grupă. Proba este corectă când nu ridică omologul mâinii opuse.


EXAMINAREA CAPACITĂŢII DE ORIENTARE SPAŢIALĂ : adaptare după Piaget – Head

Condiţii de aplicare : copilul trebuie să fie aşezat la aceeaşi masă cu examinatorul, în faţa acestuia. Sunt necesare următoarele obiecte uzuale : o păpuşă, o maşinuţă, un cub. Testul se desfăşoară în două etape :
Etapa I : în legătură cu orientarea spaţială faţă de mâini;
Etapa a II-a : în legătură cu orientarea spaţială faţă de obiecte.
Etapa I : Instructaj : Spune-mi care este mâna ta dreaptă ? care este stânga? Acum fii atent ! care este mâna mea dreaptă ? dar stângă?
Etapa a II – a : Instructaj : încrucişează braţele pe masă ! ( stai ca la şcoală). Voi pune în faţa ta trei lucruri : păpuşă, maşină şi cub. Fără să te mişti sau să desfaci braţele, spune-mi repede : păpuşa e la dreapta sau la stânga maşinii ? cubul în care parte e faţă de maşină? Maşina faţă de păpuşă, maşina faţă de cub. ( obiectele vor fi aşezate astfel : păpuşă – maşină – cub la o distanţă de 15 cm între ele.

ORIENTARE SPAŢIALĂ : Cum se numeşte partea de sus a camerei ? unde e tavanul ? dar partea de jos? Covorul e aşezat pe .. Unde e podeaua? Uşa e ...la ( stânga). Fereastra e la ...( dreapta). Eu sunt ...( în faţă). Tabloul e în ...( spate ). Repetă direcţiile şi arată-le ! sus – jos – la dreapta – la stânga – în faţă – în spate.EXAMINAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE A LIMBAJULUI

1). PROBA ALICE DESCOEUDRES

Materiale necesare : se prezintă copilului 10 obiecte cu proprietăţi contrare (în starea lor sau imaginea lor).
a) Imaginea unei ciuperci mari şi contrara ei – o ciupercă mică;
b) O peniţă nouă – una veche;
c) O bucată de fier tare – o bucată de cauciuc moale;
d) Un bloc ( copac ) înalt – o căsuţă scundă;
e) O hârtie netedă – glaspapier ( smirghel ) zgrunţuros;
f) Imaginea unui bătrân – a unui tânăr;
g) O stofă călcată – una mototolită;
h) Un copil vesel – unul trist;
i) Desenul unei linii drepte – o linie curbă;
j) Două cutii de aceeasi mărime : una goală, uşoară – alta umplută cu nisip, grea. Se aşează una pe o mână a copilului, cealaltă pe cealaltă mână.

Instructaj : se prezintă copilului obiectele succesiv, cu următoarele precizări verbale: „ această ciupercă este mare ( se arată imaginea ), iar aceasta este....copilul trebuie să spună contrariul – mică. Alt calificativ nu este luat în considerare. Se procedează la fel pentru toate cele 10 obiecte. Se reia proba invers. „ aceasta e o ciupercă mică, asta e una ...”se consemnează iarăşi răspunsurile exacte. Se adună cu primele. Se face media.

2). COMPLETAREA LACUNELOR ÎNTR-UN TEXT VORBIT

Instructaj : se explică copilului că i se va spune o mică poveste şi că acolo unde povestitorul se opreşte, copilul trebuie să completeze cuvântul potrivit. Se consemnează nr de răspunsuri corecte.

Textul : S-a făcut frumos. Cerul este ... ( senin, albastru ). Soarele este foarte....( fierbinte, strălucitor ). Ioana şi Maria se plimbă prin....( câmp, pădure ). Ele adună... ( flori ). Ele sunt foarte bucuroase auzind cântecul micilor... ( păsărele ). Deodată cerul se întunecă şi se acoperă de ...( nori ). Fetele se grăbesc să ajungă... (să se întoarcă ) ...( acasă ). Înainte de a ajunge acasă, a izbucnit o mare ... ( furtună ). Fetele se sperie de zgomotul... ( tunetului ). Ele se roagă să fie adăpostite într-o... ( casă ), deoarece ploua puternic şi nu aveau... ( umbrele ). Hainele lor erau complet... ( ude ).

3). REPETARE DE NUMERE

Instructaj : „ Ascultă ! eu îţi spun nişte numere. Tu trebuie să repeţi numerele spuse de mine.
Dacă copilul nu a înţeles, se repetă de trei ori, dar seria răspunsurilor nu mai este luată în considerare. Dacă nu poate repeta decât prima serie, primeşte coeficientul 2, pentru seria a II-a coef. 3 , samd. Se consemnează coeficientul ultimei serii reproduse corect.
Testul are următoarele serii de numere :
Seria I : 2 – 4 seria IV : 8 – 4 – 6 – 5 – 9
Seria II : 5 – 6 – 3 seria V : 6 – 9 – 2 – 3 – 4 – 8
Seria III : 4-7-3-2

4). CUNOAŞTEREA A 6 MATERII

Instructaj : din ce este făcută : cheia, masa, linguriţa, fereastra, pantofii, casele, (blocul) ( cel puţin 3 materiale : cărămidă, lemn, ciment ).

5). PROBA DE CONTRARII ( fără obiecte sau imagini )

Instructaj : dacă copilul nu înţelege termenul contrar, i se explică concret despre ce e vorba. Vom expune 8 termeni :
Cald - ... ( dacă nu e cald, e... frig, rece ) uscat - ...( ud sau umed )
Frumos - ... ( urât ) neascultător - ... ( ascultător, cuminte )
Curat - ... ( murdar ) mare - ....( mic )
Vesel - ... ( trist ) uşor - ... ( greu ).
Se notează răspunsurile exacte.

6). CUNOAŞTEREA DENUMIRII A 10 CULORI

Se prezintă culorile : roşu, verde, negru, roz, alb, violet, gri, galben, maron, albastru. Se cere copilului să le denumească. Se notează cu numere de la 1 la 10.

7). CUNOAŞTEREA SENSULUI VERBELOR

Instructaj : testul are două serii. Seria I de verbe : a tuşi, a frecţiona, a câştiga, a arunca, a spăla, a respira. ( mimăm tusea şi cerem copilului să spună ce facem.)
Seria a II-a : a scrie, a se apleca, a se balansa, a se ridica, a sări, a împinge ceva.
Cerem copilului să imite prin acţiune sensul verbelor. Mimăm scrierea şi-i cerem să facă şi el la fel. Apoi să spună ce a făcut. Se consemnează rezultatele care se notează de la 0 la 12, după nr de răspunsuri corecte.
CALCULAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE A LIMBAJULUI

PROBA C O E F I C I E N T U L C O R E S P U N Z Ă T O R V Â R S T E L O R
3 ANI 4 ANI 5 ANI 6 ANI 7 ANI

1. CONTRARII - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
( obiecte şi imagini )

2). LACUNE - 2 - 3 - 4 - 6 - 8
3). CIFRE - 3 - 3 - 4 - 5 - 5
4). MATERII - 3 - 4 - 5 - 6 - 6
5) CONTRARII - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
6). CULORI - 2 - 3 - 4 - 6 - 8
7). VERBE - 4 - 6 - 8 - 9 - 11
TOTAL : 22 29 37 47 56

NOTĂ : având valorile realizate de fiecare copil la cele 7 probe, le scriem în ordinea respectivă pe verticală şi în dreptul lor scriem vârsta limbajului corespunzătoare din tabelul de mai sus. Adunăm cele 7 vârste ale limbajului, suma o împărţim la 7 şi obţinem vârsta psihologică a copilului care poate sau nu să corespundă cu vârsta cronologică.

8). PROBĂ PENTRU DETERMINAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A LIMBAJULUI

a). ÎNŢELEGEREA UNOR CUVINTE FAMILIARE

PROBA RENE ZAZZO : Instructaj : îţi voi pune câteva întrebări, iar tu să răspunzi cât mai bine ! ce este un scaun ? o păpuşă, un cal, o găină, o furculiţă, un măr, o masă, o ploaie, mama, şoferul.
Precizări tehnice : întrebările se pun în ordinea indicată. Se insistă să se obţină răspunsuri când copilul repetă cuvântul. Notarea : se vor înregistra fidel toate definiţiile date de copil indicându-se în final nr de definiţii corecte.

b). PROBA DE FLEXIBILITATE ASOCIATIVĂ : ( U. Şchiopu, M. Giroveanu, A. Turcu ):
Scopul : de a cuprinde capacitatea de exprimare verbală şi flexibilitatea asociativă.
Material necesar : 4 categorii de cuvinte şi un cronometru.

Categoria A : avion, zăpadă, burtă, dulce, portocală.
Categoria B : poimâine, cel mai mic, ridică.
Categoria C : lup, veveriţă, dune, izvor.
Categoria D : stradă, ploaie, tramvai, vitrină.

Tehnica de lucru : se cere copilului să alcătuiască o scurtă povestire cu cuvintele date de experimentator. Se notează textul expunerii.
Instructaj : se dau primele cuvinte din categoria A şi i se spune copilului : cu aceste cuvinte tu trebuie să alcătuieşti o povestire. După ce se notează povestirea, după o pauză de 5 min se dau cuvintele din celelalte categorii. Notarea : se notează tot ce spune copilul şi timpul de expunere. Se va da o notă pentru fiecare poveste în funcţie de : nr de cuvinte folosite în plus, asociate cu cuvintele date, nr de imagini artistice, mod de compoziţie după relaţia dintre titlul dat şi povestire.


9). TESTAREA VORBIRII INDEPENDENTE ( alfabetul ilustrat )

Copilul priveşte ilustraţiile şi denumeşte obiectele. Sunetele se prezintă în cuvinte, în diferite poziţii :

a – ac – copac – mura f – fată – ceafă – cartof c – casă – vacă – sac
o – os – fasole – radio v – vapor – tavă – morcov g – găleată – lingură – steag
u – uşă – lup – leu t – tobă – palton – caiet h – haină – pahar - şah
e – elefant – fetiţă – şapte d – dulap – ladă – pod ce – cerc – seceră – zece
i – inel – pisică – ardei n – nas – bancă – săpun ci – cireşe – căciulă – papuci
ă – ăsta – mazăre – păpuşă s – sapă – fustă – pas ge – gene – deget – minge
î – înoată – înger – învăţ z – zăpadă – buzunar – autobuz gi – gimnast – argint – covrigi
â – pâine – câine – dâmb ş – şapcă – peşte – cocoş che – cheie – pachet – ureche
p – puşcă – lopată – dop j – joc – cojoc – patinaj chi – chibrit – rochie – ridichi
b – balon – sobă – porumb l – lacăt – fular – cal ghe – ghem – lighean – veghe
m – masă – lampă – salam r – roată – carte – topor ghi – ghiocei – unghie - triunghi
ţ – ţap – cuţit – coteţ
10). PROBĂ PRIVIND DETERMINAREA TEMPOULUI SPONTAN
ŞI REPRODUCEREA STRUCTURILOR RITMICE

Material necesar : un cronometru, creion. Se pune metronomul să bată la un anumit interval de timp în faţa copilului.
Instructaj : „ Ia acest creion în mână ! vei lovi cu creionul în masă la fel ca mine, nici mai tare, nici mai încet. Începe ! după 21 de lovituri : Încetează ! se va cronometra în cât timp execută cele 21 de lovituri precum şi eventuale accelerări sau încetiniri, neregularităţi de interval şi la a câta lovitură.
Continuăm examinarea cu evaluarea simţului ritmic al copilului : mişcarea ritmică, ritmul vorbirii, ( lent sau rapid ), coordonarea celor două, în cazul bâlbâiţilor, tahi sau bradilalici.


11). EXAMINAREA VORBIRII REFLECTATE

Se examinează : sunetul, silaba, cuvântul, propoziţia. Această probă ajută la depistarea dislexiei şi disgrafiei. Copilul citeşte şi scrie după dictare literele, cuvintele şi propoziţiile de mai jos.

A – apă – copac – şa. Tata şi mama sunt acasă. O – ou – cos – acolo. Oprea şi Ion fac un avion.
U – umăr – legume – tablou . Uite o păpuşă. E – elice – peşte - lapte. Elena bea lapte.
I – ibric – maşină – pui. Irina are o pisică. Ă – ăla – cărămidă – cofă. Mă spăl pe faţă.
Î – învăţ – lămâie – se vârî. Gâsca are gât. P – pernă – vapor – dulap. Am pus perna în dulap.
B – bancă – labă – alb. Belu are banca albă. M – mama – cămaşă – gram. Mama are mere.
F – fustă – poftim – pantof. Fănica face cafea. V – vulpe – cravată – elev. Elevul are cravată.
T – telefon – sertar – soldat. Ticu are trotinetă. D – două – udă – ştrand. Dudu are dude.
N – nor – cană – tavan. Nicu ţine în mână un creion. S – supă – pastă – compas. Sandu are un compas.
Z – zidar – buze – viteaz. Zoica are bluză roz. Ş – şervet – poştaş - puşcă. Poştaşul are o puşcă.
J – joc – pijma – garaj. Ion este în garaj. H – horă – zahăr – văzduh. Horia se uită în văzduh.
Ce – cer – rece- şoarece. Cerul este rece. Ci – cinci – muncitor – arici. Cinci arici sunt aici.
Ge – ger – regele – fuge. Afară e ger. Gi – gingie – pagină – fragi. Gica are două mingi.
Che – chenar – rachetă – ridiche. Fac un chenar. Chi – chitară – deschis – urechi. Am două urechi.
Ghe – ghete – baghetă – veghe. Ghetele sunt noi. Ghi – ghiocel – burghiu – junghi. Ghiţă are oi.
L – lingură – galoşi – copil. Copilul are o lingură. R – raţă – mare – fular. Rică are mere.
Ţ – ţăran – raţă – moţ. Ţăranul merge pe câmp. C – carte – macara – butuc. Pun cartea pe butuc.
G – gură – gogoşi – plug. Gogu are gogoşi.


12). PROBA DE COMPLETARE A LACUNELOR

Scopul : se verifică utilizarea adecvată a cuvintelor în propoziţie precum şi posibilităţile de înţelegere a unui context.
Tehnica aplicării : se completează propoziţiile cu cuvinte potrivite ca sens.
Instructaj : ascultă cu atenţie ce spun şi adaugă ce trebuie !
Notarea : se acordă câte un punct pt fiecare răspuns corect. ( când propoziţia este completă şi are sens şi acord gramatical ). Se verifică şi bogăţia vocabularului şi imaginaţia lingvistică.1. Primăvara este .............. ( un anotimp frumos )
2. Copiii se joacă în .....( grădină )
3. Păsărelele se întorc din ... ( ţările calde )
4. Razele soarelui sunt mai ...( calde )
5. Se aude peste tot... ( duduitul tractoarelor )
6. Copiii pleacă veseli la ... ( şcoală )
7. Ziua este mai.... ( lungă ) iar noaptea este mai ....( scurtă)
8. Mama pregăteşte .... ( masa )
9. Copiii aşteaptă .... ( vacanţa )
10. Ţara noastră este... ( România )


13). PROBA DE GÂNDIRE - DEFINIRE DE NOŢIUNI

Cotare : câte 1 punct pt fiecare răspuns corect. Se dau definiţii – nu prin întrebuinţare care sunt specifice până la 4 ani – ci prin apartenenţă la gen şi specie.
Proba : ce este o masă ? un scaun, o păpuşă, un cal, o găină, un şofer, mama, ploaia, maşina.
De exemplu : copilul trebuie să definească astfel : masa este un lucru care foloseşte la diferite activităţi. Calul este un animal domestic. Păpuşa este o jucărie.


14). PROBA DE GÂNDIRE - COMPARARE DE NOŢIUNI

Reuşita în stabilirea asemănărilor şi a deosebirilor - esenţa comparaţiei - depinde de calitatea analizei şi sintezei. Al. Roşca spunea : „ Comparaţia este o condiţie a analizei şi sintezei, ea fiind implicată în ele.”
1). Stabilirea deosebirilor : prin ce se deosebesc :

Câinele şi vrabia, mărul şi para; fereastra şi uşa; paharul şi ceaşca; căruţa şi sania.

2) Stabilirea asemănărilor : prin ce se aseamănă :

Pruna şi piersica; pisica şi şoarecele; vaporul şi automobilul ?

3). Stabilirea asemănărilor şi a deosebirilor : instructaj : „ eu numesc două lucruri iar tu să-mi spui prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc ?

Mingea şi portocala; avionul şi porumbelul; fetiţa şi păpuşa; maşina şi căruţa.


Teste culese de logoped, prof. Angela Gherasim.

http://www.didactic.ro/files/51/examenu ... itatii.doc
dora
 
Posts: 3772
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Return to DIAGNOSTIC, EVALUARE

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron